logo

Identitetsterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Identitetsterapi er en for psykoterapi, gruppeterapi. Det handler om å bearbeide negative holdninger og adferd, og i stedet etablere positive motsatser. Identitetsterapi ble utformet av den amerikanske psykiateren Daniel Harold Casriel (1924 – 1983) og har som mål å gi klienten mulighet til å oppleve dypere nivåer av seg selv.

Et sentralt begrep innenfor identitetsterapi er såkalt ”bonding”, eller "binding"en fysisk og følelsesmessig nærhet. Bonding og følelsesmessig åpenhet er en forutsetning for å kunne bearbeide negative holdninger og destruktiv oppførsel.

Utgangspunktet i identitetsterapi er følgende:
Hvis barnets grunnleggende behov ikke blir tilfredsstilt under barndommen kommer det til å styre det voksne livet. Det kan føre til at man får negative holdninger til seg selv, som for eksempel; ”Jeg er ikke god nok”, ”jeg fortjener ikke kjærlighet” osv.

Identitetsterapi er en slags innlæringsprosess; ”ut med smerten, inn med glede og kjærlighet”. Man arbeider med de positive motsatsene til de negative oppfatningene, som skal bidra til å styrke jeg’et.

Historikk
På slutten av 1970-tallet begynte Casriel å undervise i sin metode ved flere europeiske sentre. Den tyske psykiateren Dr. Walther H. Lechler ble en av elevene hans og brukte senere ideene i utviklingen av Herrenalb-modellen, psykoterapi som ble brukt ved sykehuset med samme navn i Sør-Tyskland. En annen elev var den danske psykoanalytiker og Osho mystiker, Shanti Kristian Dahl-Madsen. Han innlemmet den nye identitetsprosessen i en tilnærming til åndelighet som han kalte "åndelig hedonisme",

Casriels metode for gruppepsykoterapi opprettholdes i dag gjennom International Society of Bonding Psychotherapy, som har medlemmer i 8 europeiske byer, samt Nord- og Sør-Amerika.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Når det snakkes om holdninger innenfor identitetsterapi, finnes det to identitetstyper som formes allerede i barndommen. Den ene typen aksepterer smerte for å få nærhet, og er veldig avhengig av andre. Mens den andre typen, avviseren, er selvsikker og uavhengig av andre. Avviseren holder ofte igjen sin lengsel etter nærhet og kjærlighet, for han/hun er redd for å miste sin identitet.

- Ubearbeidede følelser fra barndommen
- Negative holdninger og adferd
- Sinne og følelse av smerte

Basert på sin teori om bonding/binding binding", mente Casriel at symptomer på bindingstanker kan være: Sykdom, tretthet, depresjon, stivhet, isolasjon, rusmiddelmisbruk, gambling og sexavhengighet.

 

Beskrivelse av behandling
Identitetsterapi gjøres i grupper, og to viktige grunnprinsipper er:
1. Det er nødvendig for mennesket å leve i nær fysisk kontakt med andre.
2. Det er nødvendig for menneskets psykiske helse at man erkjenner sine følelser og gir uttrykk for dem.

Casriel snakker om fem grunnfølelser: redsel, vrede, smerte, kjærlighet og glede. Å gi uttrykk for disse følelsene inngår i gruppeøvelsene. Identitetsterapi har også blitt omtalt som en form for ”skrikterapi”. Skriket, som ofte er forløsende, blir sett på som en renselse, og er en måte å senke pasientens forsvar på.

Noen grunnprinsipper man jobber med i identitetsterapi:
1. Jeg finnes.
2. Jeg trengs.
3. Jeg har rett till kjærlighet, jeg har rett til å være til.
4. Jeg er ansvarlig for meg selv og mine behov.

Gruppeterapien kan inkluderer en økt på gulvmatter å hjelpe pasienter til å uttrykke sinne og følelse av smerte.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Det er ukjent om det finnes utdannelse i Norge, send oss gjerne en mail, hvis du har kjennskap.
I Europa og USA finnes et organiserte utøvere som opprettholder metoden.

Deler av metoden og tankegodset kan inngå i annen utdannelse innen psykoterapi:
Oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Litteratur
Daniel Casriel har skrevet flere bøker, blant annet:
So Fair A House: The story of Synanonl, 1963
Daytop: Three Addicts and Their Cure, 1971
A Scream Away From Happiness, 1972Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.