logo

Kinesiologi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

HUSK Å BESKRIVE BILDE KORTBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Kinesiologi er en metode for diagnose og behandling hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen. Kinesiologi kommer fra det greske ordet kenisis, som betyr bevegelse - læren om bevegelse, og er først utviklet i USA på bakgrunn av vestlige lands kunnskap og de orientalske prinsippene om energiflyt.

Ved hjelp av muskeltesting, også kalt muskelmonitoring, tester en kinesiolog ut på hvilke områder klienten har blokkeringer, enten det gjelder det fysiske, mentale, ernæringsmessige eller kjemiske. Energien flyter fritt gjennom meridianbanene dvs. energibaner i kroppen, når vi er i balanse og friske. Er man i ubalanse kan det bety at energien er blokkerte i en eller flere meridianer.

Ifølge metoden står hver muskelgruppe i forbindelse med forskjellige deler av kroppen, dvs. organene, fordøyelsessystemet, kjertlene, knoklene, og sirkulasjonssystemet.

Historikk
Kinesiolgien ble utviklet som system på 1960 tallet av kiropraktoren George Goodheart. Han oppdaget at han kunne finne blokkeringer i meridiansystemet ved å teste musklenes styrke og utviklet muskeltester som gjorde det mulig å få informasjon om kroppens helsetilstand. Dette systemet, også kalt Applied Kinesiology eller anvendt kinesiologi, brukes for å kartlegge og korrigere ubalanse i kroppen.

Forut for dette kjenner man også til bruk av muskeltesting. Den ortopediske kirurgen R.W. Lowett brukte muskeltesting for å lokalisere nerveskader i forbindelse med polio på begynnelsen av 1900 tallet. Hans arbeid ble videreutviklet av Henry og Florence Kendall som også jobbet med polio. Deres verk ”Muscle testing and functioning” ble publisert i 1949 og muskeltesting ble en ny vitenskapelig gren av Akademisk Kinesiologi, som er en dybdeanalyse av de eksakte bevegelser av muskler og måten musklene beveger leddene.

Mange retninger innen kinesiologi
Det finnes mange retninger eller spesialområder innen kinesiologi, som har blitt utviklet etterhvert. Felles for de nyere retningene er at muskeltesten ligger til grunn.

-TFH, Touch For Health
Touch For Health er et system laget for hjemmebruk og inneholder basis teknikker for å styrke sin egen helse på daglig basis. Disse selvhjelpsmetodene danner grunnlaget profesjonell kinesiologi. Systemet ble utviklet av kiropraktor og kinesiologen John F. Thie, USA på 60-tallet.

-Three in one concepts
Hovedfokus her er lese- og skrivevanskeligheter, innlæring og emosjonelt stress. Metoden har fokus på stressfaktorer, som f.eks. dysleksi, frykt osv. som begrenser en fra å gjøre det man ønsker. Systemet går også under navnet “Pedagogisk kinesiologi”, et navn som først ble brukt i Danmark. Metoden er utvilet av Gordon Strokes og Daniel Whiteside, USA

-One Brain
One Brain systemet eller ”The One Brain system”, er en videreutvikling fra Three In One Concepts. Metoden kalles One Brain fordi den jobber med høyre og venstre hjernehalvdel som ikke kommuniserer. (Se også Three in one consepts).

-ICPKP, International College of Professional Kinesiology Practice
Metoden er tidligere kjent som PKP, Professional Kinesiology Practice.
Denne retningen underviser i selvutvikling og spirituell utvikling i tillegg til kineiologi teknikker. Utviklet av Joan og Bruce Dewe, New Zealand.

-NICE - Neural Integration Control & Enhancement
NICE jobber med nervesystemet og inkluderer craniosacralterapi, akupunktkupunktur, homeopati I behandling. Uviklet av Dr. Carl Fererry, Australia. Modellen er stadig i utvikling.

-Hyperton-X
Metoden fokuserer på muskelbruk for idrettsutøvere og hvordan vi kan bruke muskelene på en måte som gjør at kroppen blir fleksibel og avslappet. Metoden er utvilet av muskelterapeut og Kinesiolog Frank Mahoney, USA.

-Kinergetics
Et kreativt kinesiologi system som arbeider med kroppens energifelt og bruker kun healing i behandlingen. Utviklet av Philip Rafferty, Australia.

-Reset
RESET - Rafferty Energy System of Easing the Temporomandibular joint, er en manuell metode som kan brukes for å frigjøre kjeveleddet. Stramme kjevemuskler vil som regel påvirke muskulaturen i resten av kroppen. Enkle øvelser gjør at kjeven slapper av. Utviklet av Philip Rafferty, Australia.

-Behavioural Kinesiology
Basert på Applied Kinesiology, Anvendt kinesiologi, (utviklet av George Goodhart, se over), med spesiell fokus på kjertlen thymus og hvordan denne reguler en persons psykiske energi. Metoden undersøker effekten av stimuli kroppen får for å komme til en ny forståelse av kroppens energisystem. Utviklet av John Diamond, USA.

-Educational Kinesiology - Edu-K
Læring ved bevegelse – metoden underviser i bestemte bevegelser som kan forbedre hjernekapasiteten og få oss til å lære mer effetkivt. Metoden har blitt utviklet av Dr. Paul E. Dennison, USA, som er spesialist i læring.

-Blueprint
Retninger jobber med å balansere hjernefunksjoner og bla evnen til restitusjon, fantasi, innlæring og hukommelse. Henikten er å kvitte seg med nedarvet uønsket bagasje og finne frem til genuint egne egenskaper.
Metoden er tviklet av Andrew Verity, Australia.

-Nevrotrening, Neuro-training (tidligere Educating Alternatives)
Metoden inkluderer et mangfold av behandlingsdisipliner som feks.
Akupressur, Jin Shin Jiutsu, Lockfot behandling, NLP - Neuro Linguistisk Programmering, Iridologi (irisfotografi og balansering), Farge terapi, Lys terapi, blomstermedisin.

-PKP, se ICPKP
-EA Educating Alternatives, se Nevrotrening, Neuro-training.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Kinesiologen stiller ikke diagnose, men ser etter ubalanser som skaper blokkeringer i energisystemet. Kinesiologi balanserer energisystemet for å bedre klientens livskvalitet på fysiske, mentale og emosjonelle områder.

Der er forskjellige årsaker til at energi kan blokkeres. Det kan være av fysisk, psykisk, emosjonell, ernæringsmessig eller kjemisk art eller det kan være knyttet til vårt nevrologiske elektriske system.

Gjennom kinesiologi kan blodsirkulasjon, lymfesirkulasjon, akupunkturpunkter, nervesystemet, og pust påvirkes. Kinesiologi kan brukes i arbeidet med emosjonelle spenninger og stress og læringsproblemer. Kinesiologi kan også brukes i forebyggende helsearbeid.

Beskrivelse av behandling

Den første timen hos kinesiologen begynner med at behandleren stiller spørsmål om helse og livsstil for å danne seg et bilde av klienten og mulige årsaker til problemet.

Timen foregår liggende på en behandlingsbenk eller sittende. Behandleren trykker på muskler for å undersøker muskelens evne til å opprettholde motstand.

Muskelen som testes står i forbindelse med et punkt på kroppen som samtidig berøres. Hvis muskelen ved testen gir etter er det en indikasjon på ubalanse.
En annen måte å teste på, f.eks. i forbindelse med allergi er å plassere akuell mat i munnen eller i hånden på klienten mens musklene testes for å se om de har blitt svakere eller sterkere. Ifølge teorien inntreffer det endringer i energistrømmen når en person kommer i kontakt med noe vedkommende reagerer allergisk på.

Behandleren merker seg alle svakheter og ubalanser som testene viser og korrigerer problemene i prioritert rekkefølge. Behandling kan variere etter hvilke metoder innen kinesiologi behandleren praktiserer og hva problemet er. Ubalanser kan f.eks. rettes opp ved at behandleren masserer spesifikke reflekspunkter eller ved trykk på akpunkturpunkter. Mange kinesiologer har også utdanning innen andre behandlingsmetoder, som kan brukes i behandling.

Hvor mange behandlinger

Mange føler seg bedre etter den første timen, men de fleste trenger flere behandlinger. Dersom bedring uteblir etter tre til seks behandlinger kan det være at denne behandlingsmetoden ikke er den rette.

Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver kinesiologi, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forskning

Alternativ.no kjenner ikke til forskning som viser effekt av kinesiologi. Allikevel viser erfaring at at mange har fått hjelp ved behandlingsmetoden.

Utdanning

Det finnes skoler som tilbyr utdanning i kinesiologi over ca. 2 år.
Utdanning i kinesiologi kan også være sammensatt av flere kortere kurs, som tilbys av forskjellige kursholdere eller den kan være en del av et større studie innen f.eks. Helhetsterapi.
Skoler og kursarrangører som underviser i kinesiologi

Finn kvalifisert behandler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2018 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.