logo

Kinesisk massasje

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Kinesisk massasje er en effektiv dypvevsmassasje som har eksistert i flere tusen år. Massasjen har alltid vært en viktig del av den kinesiske medisinen, og faktisk så eksisterer det tekster datert 4000 år tilbake som beskriver de eldste kinesiske behandlingsmetodene. Kinesisk massasje har utviklet seg parallelt med qigong og akupunktur, antageligvis fordi de alle baserer seg på de samme grunnprinsippene og den samme forståelsen av kroppens qi (livskraft) og energibaner. Teknikkene som brukes i kinesisk massasje bygger derfor på det trossystemet som ligger til grunn for den tradisjonelle kinesiske medisinen.

Kinesisk massasje er en holistisk behandling, noe som i hovedsak betyr at massasjen påvirker hele aspektet av mennesket og ikke bare den fysiske kroppen. Massasjen består av et bredt spekter av teknikker som blant annet stretching, knokerulling, klemming og knaing, støt, press, banking, rykk, klyping og i noen tilfeller også fottråkk på pasientens kropp.

De fleste bøker som omhandler kinesisk massasje beskriver opptil 70 håndteknikker (shou fa) som kan brukes i behandlingen. Noen av håndgrepene ligner teknikker som brukes i vestlig massasje, mens andre er ganske unike i sitt slag. Håndteknikkene (shou fa) kan påføres bestemte områder som utgjør energikanaler og akupunkturpunkter, hvorpå man i mange tilfeller kan oppnå samme effekt som akupunkturnåler. De spesielle håndteknikkene skal ifølge kinesiske kilder påføres i en bestemt rytme - jevnt, mykt og kontrollert. Teknikkene kan påføres i ulike retninger, enten mot eller med energistrømmen i energikanalene, mot eller med klokken eller til og fra dan tien, som regnes for midtpunktet i kroppen vår. Dan tien er lokalisert like under navlen, og er et kraftsenter hvor alle våre bevegelser springer ut fra. I Kina kalles dette punktet også for The Field of Elixir og Chi Ocean (Energisjøen).

Viktige begreper
For å kjenne til alle sidene ved kinesisk massasje, så er det viktig å forstå begreper som qi, jing luo, xue og jin. Qi kalles i enkelte tilfeller for både ch'i og ki, og er et fundamentalt konsept for den kinesiske kulturen. Qi betyr pust eller luft og ses på som en del av alt levende som eksisterer. Qi kan beskrives som en slags livskraft eller en form for spirituell energi.

Meridianene (energibanene) kalles for jing luo, og er et nettverk av energibaner som kobler sammen og balanserer de ulike organene. Meridianene har fire funksjoner; de skaper en balanse mellom yin og yang i kroppens organer, de ”kobler” individet til miljøet og universet, de fordeler qi i kroppen, samt beskytter kroppen mot ytre ubalanser relatert til været. Hvis energibanene (jing luo) blokkeres så vil qi sirkulere dårligere og blodsirkulasjonen reduseres, noe som blant annet vil føre til at man opplever fysisk smerte.

Akupunkturpunktene, kjent som xue på kinesisk er områder på kroppen der qi samler seg. Akupunkturpunktene er koblet sammen med de ulike organene via meridianene. Jin er et mykvev som sammen med leddene har innvirkning på hvordan qi flyter gjennom energibanene, og et av målene med den kinesiske massasjen er å gjøre klientens jin mer avslappet.

Hovedformålet med behandlingen er å åpne blokkeringer slik at man forbedre blodsirkulasjonen og balansere klientens qi (livskraft). Ettersom det hevdes at massasjen påvirker flere aspekter ved mennesket, mener kinesiske utøvere at kommunikasjonen mellom terapeutens og klientens qi er en viktig del av behandlingen. I Tui na massasje oppmuntres klienten til å snakke mens terapeuten jobber, noe som ofte kan løse opp blokkerte eller avstengte følelser.

Behandlingen
Kinesisk massasje setter i gang mange prosesser i kroppen, og har en rekke positive effekter. Massasjen øker blant annet bevegeligheten i muskler og ledd, gir en bedre kroppsholdning, reduserer emosjonelt stress, stimulerer blodsirkulasjonen, balanserer nervesystemet, reduserer kroniske muskelsmerter, styrker immunforsvaret og forbedrer idrettssprestasjoner. Det er en dyp massasje som i første omgang ikke har fokus på at alt bare skal være avslappende. Alt ettersom hvilke smerter eller problemer man sliter med kan behandlingen oppleves som noe smertefull.

Behandlingen gis nesten alltid enten mens klienten sitter på en krakk eller ligger på en sofa/behandlingsbenk. På de mest travle klinikkene i Kina får man ofte massasjen med klær på, men de fleste terapeutene foretrekker direkte kontakt med huden. Da utelukker ikke klærne en eventuell påsmøring av eteriske oljer, og terapeuten får også større spillerom til å benytte seg av de forskjellige teknikkene.

Kinesisk massasje fungerer utmerket som et supplement til de fleste behandlinger, men er også velegnet alene. Enklere form for kinesisk massasje kan også utføres hjemme.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.