Kraniosakralterapi – KST
Craniosacral terapi - CST


Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler - behandler.no

Beskrivelse av metoden
Kraniosakralterapi / Craniosakralterapi er en behandlingsmetode hvor man bruker lett berøring og trykk på huden ved blant annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein, for å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Prinsippet er at kroppen har de nødvendige ressurser og hvis man får de riktige signaler, vil kroppen avbalansere og korrigere seg selv. Kraniosakralterapi er en metode for å behandle hele kroppen, hodet inkludert.

Kranie= Hjerneskallen, Sakral= Korsbenet. Kraniosakralsystemet betår av kraniet, ryggsøylen, korsbenet og halebenet. Inni disse knoklene er sentralnervesystemet, hjernen, ryggmargen og ryggmargsnervene. Omkring disse følsomme delene er det hjernevæske, membraner, bindvev og muskler.

Metoden bygger på forståelsen av at det kraniosakrale system i kroppen har en rytme og puls. Denne pulsen kan bruks til å oppdage ubalanse. Ryggmargsvæskens rytmiske puls kan kjennes hvor som helst på kroppen, men den er spesielt tydelig på hodeskallen og i bekkenområdet.

Dette innebærer en fortåelse av at det er en liten bevegelighet mellom benplatene i kraniet og at disse beveger seg i en knapt merkbar rytme som oppstår når væske sirkulerer. Denne rytmen sprer seg nedover ryggsøylen og ut i resten av kroppen. Forstyrrelser i dette kretsløpet kan føre til helseproblemer.

De fysiske årsakene kan ligge så langt tilbake som fødselen, eller gamle fysiske fall og slag kan sitte igjen. Om hodet, rygg eller haleben får en smell, kan f.eks. kraniets enkeltben “kile” seg fast. Kranieknoklene kan være fysisk jammet, - men oftest er det snakk om nedsatt elastisitet og bevegelighet i bindevevet som er mellom knoklene. Den andre siden av hodet må kompensere og hele ansiktet kan forandre fasong. Kraniosakrakralterapi er en metode for å behandle hele kroppen, hodet inkludert, og man kan bruke ryggmargsvæskens rytmiske puls som hjelp i diagnostisering og behandling.

Behandlingsmetoden har vært i utvikling og idag har vi begrepene
Biomekanisk Funksjonell Dynamisk og Biodynamisk Karniosakralterapi.

-I Biomekanisk kraniosakralterapi tester og manipulerer man ved hjelp av teknikker i forhold til kraniosakral-rytmen.

-I Funksjonell kraniosakralterapi gjør man fortsatt teknikker, men forholder seg ikke til rytmen.
I begge disse retningene går man inn med en intensjon om å "rette det som er feil; de ubalansene man finner.

-I Dynamisk/Biodynamisk kraniosakralterapi bruker man ikke teknikker i det hele tatt, men ved dyp, bevisst lytting inn i systemet utfolder kroppens egne selvhelberedende krefter seg ut fra det blueprintet som ligger i oss helt fra unnfangelsen. Denne utfoldelsen initieres av «The breath of life».

Forståelsen av at det Kraniosakrale system i kroppen har en rytme og puls er vesentlig innen mekanisk og dynamisk kraniosakralterapi. Rytmen, som også kalles kranio-sakral-rytmen, er i balanse hvis benplatene i hodeskallen beveger seg normalt.

Historikk
Det var den amerikanske legen og osteopaten William Garner Sutherland (1873–1954) som i 1920-årene oppdaget at bena i hodeskallen har en bevegelighet og at disse beveger seg rytmisk. Denne teorien er stadig omstridt, men både eldre naturkulturer og nyere tradisjoner forholder seg til at det er en liten bevegelse mellom benplatene i kraniet.

Sutherland fant også at spinalvæsken har en puls, "kroppens første rytme”. Han kalte pulsen ”Livets åndedrett”. Denne pulsen kan bruks til å oppdage ubalanse. ”Cranial Osteopati”, eller Cranial Work, som Sutherland kalte arbeidet sitt, var med dette en realitet. Fra å henge naturlig sammen med osteopati, ble behandlingsmetoden på et senere tidspunkt trukket ut som en selvstendig behandlingsform.

Amerikaneren Dr.John Upledger utviklet fra 1970-talleten selvstendig, omfattende standardisert behandlingsmetode, tuftet på de tidlige erfaringene i utvikling av metoden og kalte den Craniosacral therapy. Etter dette har det blitt utviklet flere ulike modeller av behandlingsmetoden - Biomekanisk, Funksjonell, Dynamisk, Biodynamisk Kraniosakrelterapi.

Utgangspunktet er det samme, men tilnærming er noe ulik innen de forskjellige tradisjoner. Opphavsmannen William Garner Sutherland startet selv ut med den mekaniske modellen på 1920-tallet, kalt biomekanisk kraniosakralterapi.

I sen alder anvendte Sutherland en energetisk-flytende modell for de kraniosakrale bevegelsesmønstre. Dermed kom vestlig Kraniosakralterapi i god overenstemmelse med chakralæren og Østens forståelse for kropp og sjel. Hugh Milne er en av dem som senere har siden videreutviklet og skapt rammer om denne retning, hvor kropp sjel og ånd får deres helhet gjennom den craniosakrale bølgebevegelse.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Kraniosakralterapi brukes ved plager, problemer og lidelser som:

- Smerter i nakke, rygg og bekken
- Bekkenløsning
- Hodepine
- Hodepine forårsaket av nakkeskade
- Migrene
- Konsentrasjonsproblemer
- Læringsproblemer
- Stress- og stressrelaterte plager
- Kolikk
- Spiseproblemer
- Ryggskjevhet
- Tenner og kjeve problematikk
- Bihuler
- Hyperaktivitet
- Pusteproblemer og lærevansker hos barn
- Søvnproblemer
- Utilpasshet og følelsesmessige blokkeringer

Man mener at man oppnår en økt blodsirkulasjon og utbalansert spenning mellom de sympatiske og parasympatiske deler av nervesystemet ved å redusere membranspenningene og å normalisere bevegelsene mellom beinene i kraniet.

Craniosakralterapi kan hjelpe til med å løse på dype emosjonelle blokkeringer. Der hvor kraniosakralpulsenpulsen er hemmet, kan også andre nivåer av bevisstheten hemmes.

Beskrivelse av behandling
En behandlingstime starter gjerne med at behandler ser etter asymmetri og uregelmessigheter i klientens hodeform og bløte deler som nese, ører og munn. Deretter registreres den kraniosakrale puls.

Selve behandlingen foregår ved «lytting» til og eventuelt lett manipulasjon av knokler, membraner og bindevev i kraniet, ryggsøylen og bekkenet. Behandleren bruker sine hender både til å undersøke pasienten og til å behandle ved en lett berøring.
Man ligger på en benk og kan gjerne ha klærne på.

En behandling varer ca. 30 minutter - 1,5 time.
Etter behandling kan klienter oppleve forbigående tretthet, avspenthet og dyp søvn. Disse reaksjonene avtar og oppfattes av behandler som et positivt tegn på at en forbedringsprossess er igang.

Hvor mange behandlinger trenger man
Mange klienter merker virkning allerede etter første behandling. I følge utøvere av mtoden kan akutte problemer kan ofte avhjelpes med 1 - 3 behandlinger. Ved mer omfattende problemer i kraniosakralsystemet, er 6 - 10 behandlinger ikke uvanlig, ofte en gang pr uke.

Noen klienter med kroniske plager velger å oppsøke kraniosakralterapi jevnlig for bedring av helse, eget velvære og livskvalitet.

Forsiktighetsregler
Personer med hjerneskade har rapportert om forverring i symptomer etter bruk av kraniosakralterapi, som: hodepine, kvalme, oppkast, diaré, økt puls, hjertebank og psykiske forstyrrelser.
Dersom man opplever negative virknigninger bør man kontakte lege.

Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver Craniosacralterapi/Kraniosakralterapi, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Det er flere tilbydere av utdanningen i Norge og praksis på lengde, innhold, tradisjon og etterutdanning av behandlingsmetoden er ulik. Her er oversikten:

Utdanning/skoler som tilbyr utdanning i Kraniosakralterapi/ Craniosakralterapi

Flere som tar utdanning i Kraniosakralterapi er allerede fysioterapeuter, kroppsterapeuter, massører, tannleger, ergoterapeuter, leger sykepleier, psykologer, jordmødre eller soneterapeuter, men det er også mange som velger Kraniosakralterapi som sin første behandlingsmetode.

Kraniosakralbehandling inngår ofte som en del av osteopatiutdanning og behandling.

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no
©ALTERNATIVopplysningen.
Teksten tilhører behandler.no - Alternativopplysningen ihh til Åndsverksloven og kan kun gjengis med tillatelse fra Alternativopplysningen.Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen