logo

Laserterapi
Low Level Laser Therapy - LLLT

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forskning
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Med laserterapi, Low Level Laser Therapy - LLLT, behandler man ulike fysiske tilstander med laveffektslaser, terapeutisk laser eller med en biostimulerende laser.

Laserterapi er konsentrert energi hvor laserlyset trenger dypt ned i vevet, helt inn til den enkelte celle. Laser er en slags ”lyskanon” som sender milliarder av fotoner (energi) som beveger seg i bølger. Cellene nyttegjør energien fra laserlyset og aktiverer kroppens naturlige reparasjonsmekanismer.

Det hevde at kroppens naturlige evne til å lege forsterkes og immunforsvaret styrkes, da det overføres energi til cellene, som bidrar til økt energiproduksjon og en forbedret cellefunksjon.

Beskrivelse av behandling
Behandlingen skjer vanligvis gjennom bruk av en slags penn som trykkes lett mot, eller holdes litt over det området på kroppen som skal behandles. Avhengig av hvor dypt et problem sitter og hvor stor overflate man behandler, tar en behandling alt fra noen minutter til en halvtime.

Ved å påvirke akupunktur-punktene på kroppen med laserlys, vil man kunne oppnå en akupunkturlignende virkning. Enkelte kan oppleve litt uro og varme på det behandlede området, men selve behandlingen har ingen bivirkninger og forbindes ikke med noen form for smerte.

Hvor mange behandlinger
Vanligvis gjentas laserterapien et par ganger etter første behandling.
Behandlingsforløp avtales med behandler.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Laserterapi brukes ved:

- Problemer i rygg, nakke, skuldre og knær
- Reumatiske lidelser
- Betennelser
- ”Frozen shoulder”, frossen skulder
- Herpes
- Hånd- og fotvorter
- Utbrudd av psoriasis og eksem
- Liggesår
- Sjas
- Arr

Laserterapi skal også å være effektivt ved alle former for skader i bevegelsesapparatet. Behandling med laser skal ha en smertestillende virkning, ettersom laserlyset frigir endorfiner, som er et smertestillende stoff kroppen selv produserer. Laserlyset bidrar også til økt frigivelse av proteinet collagen, som bl.a. utnyttes ved hudlidelser og ved forebygging av rynker.

Forskning
Det finnes en rekke undersøkelser på effekten av behandling med laser, som viser at behandlngen kan ha effet, - blant annet en norsk undersøkelse fra Univseritetet i Bergen, Institutt for fysioterapi fra 2008, med en studie på laserbehandling ved tennisalbue.
Behandlingsmetoden brukes ved en rekke klinikker i Norge.

Forsiktighetsregler
**Det kan oppstå lettere brannskade på huden dersom behandler utfører laserbehandling for lenge på samme sted. Dette bør imidliertid ikke skje, da det er retningslinjer for dosering, tilsvarende under det som skal til for å brenne huden.

**Kontakt alltid lege ved vedvarende plager.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Behandling utøves ofte av personer som har utdannnelse innen kroppstereapi, for eksempel fyioterapi eller massasjeterapi, som har opplæring i laserappareat.

Oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.