logo

Lybra

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Lybra - Lybratest, er en helautomatisk ”scanner” som skal spore opp, analysere og behandle ubalanser i kroppen. Lybra leser av og korrigerer det holografiske, energetiske feltet rundt kroppen, der ubalanser ofte begynner, ifølge metoden.

Scanneren går igjennom eventuelle mangler, belastninger, ubalanser, blokkeringer eller forgiftninger i kroppen, og eliminerer virus, bakterier, sopp, parasitter og miljøgifter. Maskinen kan også avdekke belastninger i immunforsvaret, noe som gjør det mulig å styrke organismen før eventuelle sykdommer utvikles.

Teorien bak er at alle organer og kroppsdeler har et spesielt frekvensbilde. Disse frekvensene kan ses på som en form for signaler fra kroppen, og Lybra-apparatet fungerer ved at scanneren leser av signalene fra forskjellige organer og kroppsdeler. Maskinen vil deretter bearbeide og tolke disse signalene gjennom nøyaktige utregninger, og vil deretter gi tilbakemelding om hvilke stoffer som kroppen trenger for å gjenopprette balansen i kroppen.

Mange behandlere omtaler metoden som Bioresonansterapi, Kvantemedisin eller en form for elektronisk kinesiologi - fremtidens medisin.
Mer om Bioresonans

Historikk
Utviklingen av bioresonansterapien er knyttet til biofysiske teorier fra 1960-tallet. Bioresonansterapi var tidligere kjent som Moraterapi, som ble grunnlagt av doktor Franz Morell i 1977. Cyril Smith, professor i biofysikk ved Salford University, England, videreutviklet metoden og den teoretiske modellen, til dels i samarbeid med professor H. Fröhlich, doktor J. Monroe og doktor R. Choy.

Grunnlaget for deres arbeid var at den menneskelige organisme reagerer på ultrafine signaler i bestemte frekvensområder. Forskningsresultatene viste at de mest følsomme pasientene var allergikere, spesielt pasienter med næringsmiddelallergi - melkeallergi, hveteallergi osv.

Bioresonansterapi er en behandling- og diagnosemetode som utføres ved hjelp av elektroniske apparater, ved navn Bicom, Mora, Lybra el.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
I følge utøvere kan en rekke tilstander og sykdommer hjelpes.
Behandlingsmetoden brukes ved diagnostikk og behandling av allergi, søvnproblemer, kroniske smertelidelser, utmattelse, stress, hormonplager og psykosomatiske lidelser.

- Ubalanser i kroppen
- Blokkeringer
- Forgiftninger
- Virus, bakterier, sopp, parasitter og miljøgifter
- Belastninger i immunforsvaretBeskrivelse av behandling
Ettersom dette bygger på signalene som kroppen har gitt, vil behandlingen være tilpasset til den enkeltes individuelle behov. Maskinen skal f.eks. kunne regne ut den styrkegraden på homeopatisk eller annen type medisin som vil være optimalt.

Maskinen tester og behandler ut ifra en database på over 100 000 forskjellige tilstander, medisiner, virus m.m. Og ettersom kroppens signaler vil endre seg underveis i en behandling, vil Lybra-apparatet også kunne gi svar på når klienten ikke trenger ytterligere behandling.

Selve behandlingen har en avslappende effekt og er ikke smertefull, men kan for øvrig gi en kortvarig forverring av klientens symptomer. Behandlingen kan utføres uten klientens tilstedeværelse, ved at maskinen i stedet skanner en hårprøve. Maskinen kan også analysere blod fra mennesker og dyr.

 

Hvor mange behandlinger
Behandlingsforløp avtales med behandler.

Forsiktighetsregler
Kontakt lege ved vedvarende endrede plager.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Behandling utøves ofte av personer som har helseutdannnelse og opplæring i apparatet. Det kan inngå i utdanning i helhetsterapi.

Oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.