logo

Magnetterapi - Magnetfeltterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no


Beskrivelse av metoden
- Magnetfeltterapi / Magnetterapi
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Forskning
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Magnetterapi og Magnetfeltterapi har som hovedmål å behandle kroppens kretsløp for å oppnå balanse. Pasienten blir plassert i et magnetfelt, hvor styrken og frekvensen reguleres etter hvilke problemer og behov pasienten har. Magnetterapi skal øke tilførselen av blod til karene og forbedre kroppens nerveutvikling.

Det finnes ulike varianter av magnetbehandling - apparater, tromler, magnetiske blokker, som kan bygges inn i behandlingsbenker eller stoler. I tillegg finnes det ulike produkter som ofte brukes i engenbehandling, som for eksempel små terapimagneter, magnetbandasjer, magneter i smykker, magnetarmbånd, innlegssåler mv.

Magnetfeltterapi / Magnetterapi:

**Behandling med store magneter kalles gjerne Magnetfeltterapi, og foregår som regel hos en behandler.

**Enklere former for magnetterapi, som magnetarmbånd mv. foregår ofte som egenbehandling eller i samråd med behandler.

Magnetterapi søker å forsterke det normale jordmagnetiske miljøet, og via det påvirkes den elektromagnetiske tilstanden i kroppsvæskene, og cellenes aktivitet øker. Magnetfelt påvirker en rekke biologiske fenomen hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer. En teori er at det elektromagnetiske feltet fungerer som en vekststimulerende faktor. Magnetterapi sies å øke all molekylvibrasjon slik at de kjemiske forløpene i kroppen påskyndes.

Det finnes to hovedforklaringer til hvordan magnetfelt påvirker levende celler:

1. Permeabiliteten i cellemembranen øker. Det vil si at cellene får en forbedret tilførsel av syre og næring, samt raskere borttransportering av slaggstoffer.

2. Tyminet i cellekjernenes DNA påskyndes, og det genetiske materialet påvirkes. Sterke magnetfelt kan gi misdannelser hos mindre dyr og en degenerasjon av celler eller bakteriekulturer.

I magnetfeltterapien tillegges den såkalte Schumann-frekvensen positiv betydning - jordens elektromagnetiske egenfrekvens, Den varierer mellom ca. 8-12 hertz, avhengig av om man er ved ekvator eller ved polene. I Norge hevdes den å ligge på 9-10 hertz, og det er dette feltet man først og fremst etterligner i magnetfeltterapien. Terapitromlene bruker pulserende likestrøm og har fast innstilte nord- og sydpoler, noe som har vist seg å ha en gunstig virkning på kroppen. Kroppen vår er nemlig også polarisert med overkroppen som nordpol og underkroppen som sydpol.

Magnetfelter som skapes ved vekselstrøm fra elektrisitetsnettet avgir derimot en høyere frekvens (50 hertz) samtidig som nord- og sydpol skifter i takt med frekvensen. Forskning indikerer at dette villeder kroppen og skaper et elektromagnetisk stress på kroppens organer.

Historikk
Allerede for flere tusen år siden ble magnetiske steiner brukt som medisin og lagt på smertefulle områder på kroppen. I Egypt og i Kina var dette en utbredt behandlingsform i oldtiden. Den greske legen Plinius (40 e. Kr.) behandlet blærelidelser, kvinnesykdommer og vanskelige sår med magnetsteiner. Paracelsus (1493-1541), som levde på 1500-tallet sies å være den første kjente personen som foreslo at magneter skulle brukes ved behandling av ulike sykdommer.

Franz Anton Mesmer var talsmann for magneter som behandlingsmetode på 1700-tallet. Han benyttet seg først av magnetiske jernstenger i sin behandling av sykdommer, men fant etter hvert ut at han kunne oppnå samme effekt ved å bruke hendene. En fransk vitenskapelig kommisjon på 1780-tallet konkluderte med at Friedrich Anton Mesmers teori om «animalsk magnetisme» manglet vitenskapelig grunnlag.

Etter Mesmer tok det en tid før noen gjenopptok forskningen på magnetenes terapeutiske virkning, men i dag brukes magnetterapi i bl.a. Kina, Japan, Sovjet, USA og Tyskland.

Lakhovsky-ringen er oppkalt etter Georges Lakhovsky, ble aktuell i Paris på 1930-talet. Ringen er en isolert ledningstråd som knytes rund den syke kroppsdelen.

Romforskningen førte til at både amerikanerne og russerne på 1960- og 1970-tallet bevilget store ressurser til magnetfeltforskning. Det ble oppdaget at astronautene ble syke da de kom ut i rommet, noe forskerne mente kunne skyldes at de ikke lengre hadde jordens beskyttende magnetfelt rundt seg. Russiske og amerikanske forskere var de første til å konstruere magnetfeltterapiapparater til behandling av sykdom. Ivan Troeng, en svensk ingeniør som lærte magnetfeltterapi i Russland, konstruerte etterhvert sine egne magnetfeltterapitromler. I dag produseres norsk utstyr basert på Troengs ideer.

Beskrivelse av behandling
I magnetfeltterapi og magnetterapi brukes forskjellige apparater og gjenstander for å oppnå et magnetfelt av bestemte styrker og frekvenser.

Behandling med store magneter kalles gjerne Magnetfeltterapi. Under slik behandling ligger klienten inne i en magnettrommel, dva. store ringer bestående av ledningstråd som omslutter pasienten og behandlingsbenken. På Magnettrommelen kan behandleren regulere styrken og frekvensen på magnetfeltet, avhengig av klientens problem eller diagnose. Det finnes også store magnetiske blokker med store og sterke magnetfelt, som kan bygges inn i behandlingsbenker eller stoler.

Små magneter festet på smykker eller armbånd som bæres på kroppen, permanente magneter innsydd i plastlommer som skal bæres på kroppen, som plastres på trykkømfintlige punkter i muskulaturen, magnetbandasje og magentsåler, liggeunderlag, magnetplaster er andre eksempler på magnetbehandling som gjerne brukes i egenbehandling.

Etter behandling med magnetfeltterapi/magnetterapi kan man føle seg trøtt, og man kan også merke at stive muskler i kroppen har myknet opp.

I behandlingsfasen kan man oppleve at tidligere sykdommer og symptomer blusser opp. Man kan på mange måter si at man må gjennomgå alle sykdommens faser bakfra for å oppnå et godt resultat, og derfor kan tidligere helseproblemer komme midlertidig tilbake.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Magnetterapi/Magnetfeltterapi brukes blant annet ved:

- Kroniske ledd- og ryggsmerter
- Revmatiske sykdommer
- Karpaltunnelsyndrom
- Benbrudd
- Nakkestivhet
- Muskelstivhet
- Hoftesmerter
- Brystsmerter

- Parkinsons sykdom
- Schizofreni
- Tvangslidelser (OCD),
- Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
- Epilepsi
- Inkontinens
- Kreft

- Hudallergi
- Brannsår
- Allmenn utmattelse
- Betennelser
- Forstyrrelse i blodsirkulasjonen
- Lavt/høyt blodtrykk
- Overgangsforstyrrelser
- Menstruasjonplager
- Bensår og fantomsmerter

- Angst
- Migrene
- Søvnløshet
- Hodepine
- Svimmelhet
- Smerter og stress
- Forstoppelse
- Kramper
- Impotens

Videre hevdes det at bruk av magnetfeltterapi virker til å roe ned det autonome nervesystemet og stabilisere de indre organers funksjon, slik at organismen som helhet kommer i bedre balanse. Utøvere mener at denne behandlingen styrker immunforsvaret slik at sykdommene forsvinner raskere.

Hvor mange behandlinger
Behandling med magnetterapi foregår ofte annenhver dag i 1-2 uker, og allerede etter 2-4 behandlinger bør man merke reaksjoner og forandringer i kroppen.Forskning
I følge utøvere påvirker behandling med magnetfelt levende celler og styrker det elektriske potensialet over cellemembranen. De viser til at forskning har vist at blodårene utvides og gir økt opptak av oksygen og mer effektiv utskillelse av avfallsstoffer, noe som blant annet fører til reduserte avleiringer av kolesterol og kalk i blodkarene. De mener at ved behandling stabiliseres enzymaktivitet og hormonproduksjon og syre-/basebalansen i kroppen bedres.

Det er gjort en rekke studier på magnetfeltterapi og magetterapi. Resultater viser mulig effekt ved ssmerter ved slitasjegikt og leddgikt.

 

Forsiktighetsregler
**Gravide bør ikke få magnetterapi i de første svangerskapsmånedene, og etter det eventuelt kun med lav intensitet, i samråd med lege.
**Persoenr med epilepsi skal kun behandles i samråd med lege.
**Personer med innoperert pacemaker, eller folk med tarmblødninger skal ikke behandles med magnetterapi.

Kontakt alltid lege ved vedvarende plager.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Magnetfeltterapi og magnetterapi utøves ofte av behandlere og helsepersonell som har en helseutdannelse, og i tillegg opplæring i apparater og produkter innen magnetterapi eller magnetfeltterapi.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

 

 

Referanser:
NOU 1998:21
Apeland S. G.: Uttalelse vedrørende erfaringer med bruk av «medisinske magneter» 1983. Journal for Norske legers forening for akupunktur 5.Øverbye B. J.: Magnetfelts betydning for helsen. Eget Forlag.Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.