logo

Naprapati

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forskning
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i ledd og muskler. Ordet naprapati er satt sammen av det tsjekkiske ordet napravit som betyr «å korrigere» og det greske ordet pathos som betyr «lidelse» - korrigere årsak til lidelse.

Ved hjelp av ulike manuelle teknikker, det vil si at man i stor grad bruker hendene, vil naprapater forebygge, utrede og behandle smerter og plager i muskler og ledd. I behandlingen brukes ulike manuelle teknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøying og massasje.

Naprapater jobber ut i fra teorien om at forstyrrelser på nerver, blodkar og i lymfekanaler i for eksempel muskler og bindevev, fører til sykdom, smerte eller nedsatt funksjonsevne.

Det er av betydning at man får en riktig og symmetrisk kroppsholdning. Man undersøker pasientens bevegelsesevne, lokaliserer smerter, ser på nevrologiske reaksjonsmønstre, muskelstyrke og livsstil. Det utarbeides et mobilitetskart til hjelp i behandlingen. Det veiledes også i egenbehandling for eksempel gjennom å gi råd om trening og tøyningsøvelser.

Historikk
Behandlingsformen har sin opprinnelse i USA og kiropraktikken. Den ble utformet av Oakley Smith (1880-1967) som var forsker og lærer ved Palmer-instituttet, et læresete for kiropraktikk i USA. På bakgrunn av egen erfaring med sykdom, eksprementerte han med behandling og kom fram til en helt ny behandlingsform - naprapati. I 1907 grunnla han et eget institutt for naprapati i Chigago.

Først i 1968 kom behandlingsmetoden i Skandinavia, med svenske Bjørn Jonsson Berg (f.1943). Han kom tilbake til Sverige etter studier i naprapati i Chicago, og startet klinikk i Ørebro. I 1970 grunnla han Naprapathøgskolan i Stockholm.

Naprapati er utbredt i Sør-Europa, USA og i Norden. Behandlingsmetoden har utviklet seg noe ulikt, da for eksempel utdanningen i Sverige legger større vekt på bruk av manuelle teknikker enn man gjør ved utdanninger i USA.

 

Beskrivelse av behandling
Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. Tidligere sykdommer, eventuelt operasjoner, arbeidsforhold, trening og annet som kan være viktig for å finne årsaken til pasientens smerter utredes.

Undersøkelsen som følger er for å finne eventuelle forstyrrelser i bevegelsesmønsteret, etter at man ved en neurologisk status har utelatt at smerten kommer fra for eksempel en svulst eller prolaps. Skulle undersøkelsen antyde at smerten ikke kommer fra bevegelsesapparatet sendes pasienten til lege.

Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter og lokalisering. Massasje og spesifikk muskeltøying anvendes nesten alltid for å senke muskelspenninger. Et vanlig fenomen er triggerpunkter, hypersensitive punkter i en muskel i spenning, og disse behandles med blant annet pressur. I tillegg kan elektroterapi anvendes.

Nedsatt bevegelse mellom virvler i ryggraden, er en vanlig årsak til smerte. Det finnes noen ulike behandlingsteknikker for å gjenvinne bevegelsen i et ledd. Den mest kjente er manipulasjon, der terapeuten ved å massere leddets fysiologiske bevegelighet, utløser et leddknepp.

 

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Naprapatien behandler spesielt lidelser i rygg og nakke, sener og muskler. I henhold til naprapatien kan stølhet og kontraksjoner i muskler, bindevev, leddbånd og sener føre til alvorlige forstyrrelser i resten av kroppen.

Vonde rygger er den vanligste plagen som pasienter søker hjelp for, men naprapater behandler også hodepine, nakkesmerter, muskelspenninger, isjias, idrettskader m.m.

- Stiv nakke
- Ryggsmerter
- Hodepine
- Lumbago
- Isjas
- Musearm
- Idrettsskader
- Skulder- kne- og akilles-problemer

Mange større idrettsforeninger, fotballag og ishockeylag har ansatt en naprapat som behandler akutte skader på trening og kamper.

 

Hvor mange behandlinger
En pasient gis i gjennomsnitt tre til fire behandlinger. Akutte tilstander behøver sjelden mer enn en til to behandlinger, mens kroniske smerter kan kreve flere behandlinger i kombinasjon med hjemmeøvelser.

Bivirkninger
Ifølge utøvere er det noen få vanlige bivirkninger:
Midlertidig stølhet eller sårhet i området som er behandlet, hodepine eller tretthet. Disse kan ofte kan vare i noen dager etter behandling.

 

Forskning
Foreløpig finnes det ikke solid dokumentasjon på at naprapati virker, men erfaring gjennom en årrekke tilsier at det kan ha effekt.
Forskning på naprapati pågår, blant annet ved Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på naprapati.

 

Forsiktighetsregler
**En rekke sykdommer behandles ikke av naprapater. Det bør utvise forsiktighet ved og man bør rådføre seg med sin lege på forhånd ved:
Alle former for svulster, benskjørhet og forhold som ikke er knyttet til bevegelsesapparatet, fastslåtte lidelser i muskler, skjelett, skiveutglidning, prolaps, blodpropp, blødersykdommer, kreft eller som går på blodfortynnende medisiner. Ved graviditet, nyopererte og ved benbrudd.

**Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

**Kontakt alltid lege ved vedvarende plager.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

I Sverige er Naprapati er en offentlig godkjent behandlingsform med beskyttet tittel, mens i Norge er behandlingsmetoden kategorisert som alternativ behandling.

 

Utdanning
Vi har ingen utdanning innen naprapati i Norge. Mange behandlere har sin bakgrunn fra Sverige eller USA.
Naprapatutdanningen i Sverige er et 4-årig heltidsstudium.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no.

 


Referanse: : NOU 1998:21Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.