logo

Nevromuskulær massasje

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

- Neuromuskulær massasje - Method of Neuromuscular Therapy (NMT)
- Nevrosomatisk Terapi - Neurosomatic Therapy (NST)Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Bivirkninger
Hvor mange behandlinger
Forskning
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Nevromuskulær massasje er en form for kroppsterapi - dyp massasjeterapi, som har som hovedmål å redusere muskelspenninger ved å balansere det sentrale nervesystemet.

Behandlingsmetoden Method of Neuromuscular Therapy (NMT) har i Norge blitt kalt Nevromuskulær massasje. Senere ble metoden videreutviklet til Nevrosomatisk Terapi - Neurosomatic Therapy (NST), en metode tilpasset smertebehandling.

Behandler utøver press på triggerpunkter ved hjelp av fingre, knoker og albuer, og konsentrerer seg i hovedsak om de områdene som er spesielt smertefulle for klienten. Stive og spente muskler er plagsomt og vonde ved berøring, og nevromuskulær massasje har som hovedmål å fjerne disse problemene.

Tanken bak metoden er at for ekempel ved muskelkramper er det ikke hele muskelen som har krampe, men kun et lite område, referert til som triggerpunkt. Det er triggerpunktene som irriteres og som videre sender signaler ut i muskelen i form av smerter, nummenhet eller kriblinger. Når det oppstår krampe i en muskel (triggerpunkt) vil blodtilførselen reduseres. Når musklene ikke får tilført nok blod vil de også lide av oksygenmangel og produksjonen av melkesyre igangsettes. Melkesyren skaper blant annet en ømhet i musklene som gjør at fysisk aktivitet blir smertefullt, men når ømheten behandles med massasje, slapper musklene av og melkesyren frigjøres. Når melkesyren i en muskel reduseres, vil både blod- og oksygentilførsel øke. Muskelen kommer i balanse og den naturlige bevegeligheten gjenopprettes.

Historikk
Metoden Nevromuskulær massasje, Neurosomatic Therapy (NST) er utviklet av amerikaneren Paul St. Johns på 1970-tallet. Han ble først udannet innen radiologi. I Vietnam ble ha oppmerksom visdom og kunnskap om healere fra Orienten og med denne bakgrunnen tok han utdannelse i massasjeterapi i Florida, USA.

Iløpet av tredve år har han blitt alvorlig skadet tre ganger, i sitt liv. Dette medførte kroniske smerter. Etter å ha gått gjennom fire år med kiropraktikk, nevrologi, osteopati og til og med psykiatri, hadde han ikke funnet noen permanent lindring for smerten. Han begynte da å studere smertemekanismer, nervesystemet og de nevrologiske lover som styrer kroppens arbeid.

Gjennom disse studiene fant han ut at de fleste smerteforholdene stammer fra muskelsystemet. Med denne informasjonen begynte han å studere sin egen kropp og smertemønstrene som utviklet seg fra hans skader. Utifra dette utviklet St. John behandlingsmetoden Method of Neuromuscular Therapy (NMT), Neuromuskulær Terapi.

I 1978 begynte han å undervise i metoden og utarbeidet opplegg spesielt tilpasset massasjeterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tannleger, sykepleiere, kiropraktorer, tlogopeder, og nadre helsearbeidere.

I 1984 begynte han å forelese om Nevromuskulær massasje ved ulike universiteter i USA og for medisinske fagfolk. I 2006 var St. John en av tre amerikanere invitert til å forelese på den syvende årlige verdenskongressen om posturologi i Bucuresti, Romania, og ble invitert til å snakke igjen i 2008 i Sao Paolo, Brasil.

Neurosomatic Therapy (NST):
I 2005 lanserte Paul St. John sin nyeste utvikling i manuell behandling - Neurosomatic Therapy (NST), en tilnærming spesielt egnet for smertepasienter.

 

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Nevromuskulær massasje konsentrerer seg i hovedsak om smerteområder i nakke, armer og rygg, og er spesielt velegnet for de med muskelsmerter i nedre del av ryggpartiet.

Massasjen er brukt for å:
- Øke blodtilførsel
- Løse opp triggerpunkter (muskelknuter som refererer smerte til andre kroppsdeler)
- Lette press på nerver som skyldes mykvevsspenninger
- Til smertelindring

Beskrivelse av behandling
Behandlingen starter vanligvis med at behandler varmer opp med klassisk massasje, for så gradvis å gå over til den nevromuskulære massasjen. For enkelte kan det være smertefullt i begynnelsen, men etter hvert som muskelspenningene avtar vil behandlingen bli mindre ubehagelig.

Det er avgjørende at klienten kommuniserer til behandler hvor mye press som skal utøves, enten om det er for mye, for lite, om det føles bedre eller om det føles verre. Behandler vil umiddelbart respondere på klientens tilbakemeldinger og foreta de endringer og justeringer som er nødvendige.

Bivirkninger
Etter en behandling med nevromuskulær massasje kan enkelte oppleve en ømhet i musklene, men disse smertene vil avta etter 24-36 timer.

 

Hvor mange behandlinger
Vanligvis vil det være nødvendig med en serie behandlinger før man merker varig endring, men enkelte klienter har rapportert om bedring allerede etter første behandlingstime.

Muskler som tidligere har vært både spente og stive bør oppleves som bedre etter 4-14 dager, avhengig av klientens stress- og aktivitetsnivå.

Forskning
Foreløpig finnes det ikke solid dokumentasjon på at behandlingsmetoden virker, men erfaring gjennom en årrekke tilsier at den kan ha effekt.

Send oss gjerne en mail hvis du har iinformasjon om forskning på behandlingsmetoden

 

Forsiktighetsregler
**Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

**Kontakt alltid lege ved vedvarende plager.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

 

Utdanning
Utdanning kan forekomme som egne kurs eller inngå i omfattende utdannelser innen massasje og massasjeterapi.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

 

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noReferanse: NOU 1998:21
Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.