alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen
Alternativ medisin - Selvutvikling - Helse - Holisme - Livssyn - Mijø - Forskning - Mystikk


Polaritetsterapi


Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Polaritetsterapi er en helhetlig behandlingsform som både kan benyttesved kroniske og akutte lidelser og for å forebygge sykdom. Behandlingen går ut på å stimulere og balansere energien i kroppen og bygger kort oppsummert på følgende fire hoveddeler:

1. Behandlingsteknikker, dvs kroppsbehandling, som stimulerer og balanserer kroppens energier for å løse opp energiblokkeringer.
2. Fysiske polaritetsøvelser som stimulerer og opprettholder fri flyt av energi i kroppen.
3. Helseoppbyggende kosthold og rensende dietter for å avgifte kroppen.
4. Positiv tenkning med hovedvekt på den virkning våre tankemønstre har på både vår fysiske og psykiske helse.

Fordi polaritetsterapien omfatter alle disse fire hoveddelene, er den en behandlingsform som har innvirkning på både helse og livsstil.

Polaritetsterapi skal bidra til å fjerne årsaken til sykdommen/lidelsen og er ikke bare symptomorientert. Behandlingsmetoden bygger på at det eksisterer et samspill mellom kropp og sinnl. En enkelt endring i en tankeprosess eller innstilling kan gi seg utslag i en fysiologisk endring. Behandlingen bygger også på at kroppen er en helhet hvor alle delene på en eller annen måte er forbundet med hverandre.

Helt sentralt i polaritetsterapien står arbeidet med kroppens energier (livsenergi). Fra alle kulturer finner vi oppfatninger om livsenergi eller vitalkraft som er tilstede og gjennomstrømmer alt liv og som virker inn på livsprosessene.

Polaritetsterapien bygger på at alt i universet, også vi mennesker, er gjennomstrømmet av livsenergi. Energien beveger seg og gjennom-strømmer og eksisterer i alt. Mest mulig fri flyt av disse energiene er en forutsetning for god helse og velvære såvel fysisk som psykisk. Sykdom forårsakes av mangel eller ubalanse i livsenergiene. Sunnhet er balanse, dvs når energiene beveger seg fritt og alle systemene i kroppen fungerer slik de skal gjøre.

Polaritetsbegrepet har sammenheng med oppfatningen om at energi utspringer fra en nøytral kilde og at bevegelse bare kan komme i stand gjennom forholdet mellom to motsatte felt eller poler, positiv og negativ. Dette forholdet kalles polaritet. I kinesisk filosofi blir dette grunleggende polaritetsforholdet kalt yin og yang.

Den positive polen har en høyere, mer intens frekvens enn den negative. Forholdet mellom disse to polene skaper bevegelse. For at vi f eks skal få elektrisitet, må energien gå fra den positive til den negative polen og tilbake igjen. Fra kjemien vet vi at atomet består av nøytrale, positive og negative energier som står i et dynamisk forhold til hverandre. Selv enkeltcellene i kroppen har en elektrisk spenningsforskjell mellom cytoplasma (cellesaften) inne i cellen og væsken utenfor cellen (ekstracellulærvæsken).

Historikk
Polaritetsterapi i sin nåværende form er i hovedsak utviklet av østerriker-amerikaneren Randolph Stone (1890-1981). Han var opprinnelig både kiropraktor, osteopat og naturopat. I utviklingen av polaritetsterapien bygget han også på moderne fysikk og tradisjonelle helbredelsesformer fra Østen, særlig tradisjonell kinesisk medisin og Ayurvedisk medisin fra India.

Teoriene om livsenergi og teorien om de fem elementene - eter, luft, ild, vann og jord, med sine korresponderende chakraer (energisentre), danner utgangspunktet for det omfattende, finere system av energi i kroppen som Stone kalte "Menneskets trådløse anatomi".

Disse finere, subtile energiene går ikke i bestemte kanaler/energibaner, men beveger seg i bølger av utvidelse og sammentrekning vevd sammen i harmoniske mønstre. All sykdom begynner i prinsippet først som en ubalanse eller blokkering i disse finere, subtile energiene.

Fra fysiologien kjenner man til at cellene i kroppen trenger energi for å opprettholde sine strukturer, for vekst, stofftransport, celledeling og bevegelse. Cellene dør umiddelbart dersom energiomsetningen blokkeres.

Beskrivelse av behandling
Polaritetsterapi består av de fire hoveddelene -
1. Kroppsterapi
2. Øvelser
3. Kosthold
4. Tanker/holdninger

1. Kroppsterapi
Under en polaritetsbehandling bruker terapeuten ulike teknikker med hendene sine for å stimulere og balansere energien i kroppen. Terapeuten arbeider med reflekser og ulike trykkpunkter over hele kroppen. Blod-, lymfe-, nerve- og fordøyelsessystemet osv stimuleres også. Dette bidrar til å helbrede og forebygge sykdommer/lidelser og styrker immunforsvaret.

2. Fysiske øvelser
Fysiske øvelser (polaritetsyoga) har samme virkning. Her kreves det egeninnsats. Øvelsene påvirker og åpner livsergistrømmen i kroppen. Mange av øvelsene er rolige strekkøvelser. Øvelsene kan også i noen tilfelle ledsages av bruk av stemmen for å fremskynde oppløsningen av spenninger i kroppen.

3. Kosthold
Her gjøres det bruk av utrensende dietter og økt bruk av mer basisk virkende mat i kostholdet som grønnsaker, spirer og noen typer frukt. Råkost (enzymrik, "levende mat") grønnsaker som ikke er kokt, dampet eller stekt, er viktig.

Et kosthold med større innslag av basisk virkende mat bidrar til generelt å forebygge sykdom, herunder reuvmatiske og andre typer betennelses-sykdommer. I dag blir det lite fokusert på kostholdets syre-basebalanse og dette forholds betydning for forebyggelse av sykdom. Forebyggende helse-arbeid har liten plass i dagens helsetilbud. Kunnskaper og informasjon om sammenhengen mellom god helse, livsstil, kosthold og ernæring er fortsatt mangelfulle. Det er derfor fortsatt et stort behov for å forske nærmere på sammenhengen mellom ernæring og god helse. Slik forskning foregår innenfor Polaritetsterapien.

"Levende mat" er viktig for å sikre tilstrekkelig tilgang til livsviktige enzymer, kroppens katalisatorer. Enzymer er proteiner som bl a gjøre det mulig for kroppen å bryte ned, omsette og nyttiggjøre seg næringsstoffene i maten, å lagre energi som fett og kullhydrat (glykogen) og å bygge opp alle de bestandelene som en levende celle består av, herunder enzymene selv. Vi kjenner til ca 2.000 typer forskjellige enzymer. Enzymene i maten ødelegges ved oppvarming. Når enzymene mangler i maten, må kroppen skaffe disse til veie selv fra bl a bukspyttkjertelen (pancreas) og leveren. Mengden med lagrede og produserbare enzymer i kroppen er imidlertid begrenset.

Forsurende for kroppen (syredannende) virker mat som inneholder mye sukker, kjøtt, innmat, ost, egg (untatt rå eller bløtkokte eggeplommer), hvete, surmelksprodukter og drikkevarer av typen, kaffe, brus, og alkohol. Kullsyre- og sukkerholdige leskedrikker er f eks sterkt syredannende. Foruten vann, anbefales f eks urteteer og særlig grønnsaksaft ("grønne drikker") som drikke fordi slike drikker er rikholdig ernæring og virker basisk.

Generelt kan man si at raffinert mat, kjøtt, sukker og salt er meget syre-dannende og slimproduserende.

4. Tanker/holdninger
Polaritetsterapi er basert på at kropp og sinn påvirker hverandre. Kroppsbehandlingene kan frigjøre følelsesmessige blokkeringer som kan være årsak til sykdom, ubehag og smerter i kroppen. Dette kan føre til endring av tanke- og handlingsmønstre. På den måten kan Polaritets-terapi bidra til å gjenopprette positive måter å takle livet på, fremme livslyst og helhet.

Hvor mange behandlinger
Behandling kan foregå som et helhetlig opplegg, eller man kan komme til behandler for en enkelt behandling.
Forløp kan avtales med behandler.

 

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Polaritetsterapi er en helhetlig behandlingsmetode som både kan benyttes ved kroniske og akutte lidelser og som forebyggende.

Forsiktighetsregler
- Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

- Kontakt alltid lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Det foreligger foreløpig ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at behandlingen virker.
Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på osteopati.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Utdannelsen av polaritetsterapeuter er en 2-årig deltidsutdannelse som har vært tilbudt i Norge.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


 

Referanse: NOU 1998:21

Litteratur:
- Randolph Stone, Health Building, The Concious Art of Living Well,CRCS Publications 1985.
- Alan Siegel, Polarity Therapy, Prism Press 1987.
- Franklyn Sills, The Polarity Process, Energy as Healing Art, Element Press 1989.
- Phil Young, Polaritetsterapiens kunst,norsk oversettelse 1999.
- Bruce Burger, Esoteric Anatomy, The Body as Conciousness, North Atlantic Books 1998.
www.alternativ.no


copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.