logo

Psykosyntese

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Kvinne smilermed trestamme i bakgrunnenBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi. Den er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt – hode og hjerte i balanse. Dessuten forholder psykosyntesen seg til menneskets iboende potensiale av spirituell karakter. Den er en kreativ og ressursorientert psykologi med et positivt menneskesyn og kalles ofte ”psykologi med sjel”.

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Sammen med bl.a. Carl Gustav Jung studerte Assagioli hos Sigmund Freud. Assagioli ble påvirket av Jung gjennom deres vennskap. Han tok avstand ifra deler av Freuds teori, og laget en egen modell. Han ville bygge en bro mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi. Assagioli ville skape en syntese, - en helhet. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte den for Psykosyntese.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Psykosyntese er en helhetlig modell for å bli kjent med menneskets vesen. Modellen inkluderer arbeid med nærvær, viljen-til-å-være-seg-selv, autentisitet, relasjoner og de spirituelle ressurser i mennesket. Psykosyntese tillater en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne latente og ofte helt ukjente ressurser.

Temaer man jobber med:
- Oppnå bedre forståelse av seg selv og innsikt i seg selv i relasjon til andre.
- Bli bevisstgjort og få muligheten til å endre destruktive adferdsmønstre.
- Oppdage latente ressurser og indre kunnskap og styrker.
- Oppleve voksende indre glede og selvtillit.
- Gjøre det enklere å ta beslutninger.
- Gjøre en mer handlingskraftig.
- Oppdage spiritualitet, uavhengig av religion.
- Finne sin mening og sitt kall i livet

Beskrivelse av behandling

Terapien baserer seg på en terapeutisk samtale mellom klient og terapeut, men har også et unik fokus på å styrke klientens nærvær, som er den bevisste kontakt med kropp, følelser og tankeliv. Fokus er at klienten utvikler sin evne til å iaktta, romme og kreativt arbeide med sine indre tilstander. Det er også et sterkt fokus på at klienten finner sin vilje-til-å-være-seg-selv og på den måten styrker sin evne til å være autentisk i forhold til seg selv og i sine relasjoner.

Psykosyntesen er basert på en filosofi som handler om at klienten finner frem til sine egne sannheter heller enn at klienten blir fortalt hva det handler om. Dette er essensielt i psykosyntesen, da den anser at alle mennesker har en sjel som bærer all visdom.

Behandling kan bli praktisert litt forskjellig hos den enkelte utøver, ut i fra klientens behov og behandlerens helhetlige bakgrunn. I løpet av en terapiprosess kan det være aktuelt å jobbe med:

- Klientens forhold til seg selv.
- Klientens forhold til sine medmennesker.
- Sår og traumer fra barndommen som har satt spor i psyke og personlighet, som hemmer en fra å leve fritt og fullt.
- Forholdet til ens foreldre.
- Et sentralt element i terapien er å bearbeide følelser.
- Tanker, tankemønstre, oppfatninger.
- For mange vil det også være viktig å jobbe med kroppen.
- Klientens kontakt og forhold til det høyere ubevisste – de spirituelle ressurser.
- Arbeide mot å realisere vårt potensiale.

En behandler tar gjerne utgangspunkt i det som er aktuelt her og nå. For å fordype prosessen kan det brukes flere metoder i arbeidet, som for eksempel dialog med indre stemmer (våre såkalte delpersonligheter), tegning, meditasjon, drømmearbeid, symboler, visualisering eller kroppsbevissthet og annet, etter hva terapeutens kvalifikasjoner er, samt klientens behov.

Hvor mange behandlinger

Hvor mange behandlinger avhenger av hva klienten ønsker hjelp med og omfanget av problemet. En måte behandlere jobber på, er å ha en innledende samtale, hvor man legger en plan, og avtaler 5-6 behandlinger, en gang pr. uke eller hver 14. dag. Deretter kan det avtales videre om behandling skal fortsette.

Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende. Forøvrig er det terapeutforeninger nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk. Psykosynteseterapeut er ingen beskyttet tittel i Norge.

Lov om alternativ behandling

Offentlig helsepersonell som utøver psykosyntese, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Utdanning

Opplegg for utdanning er noe forskjellig ved de ulike skolene, men de har til felles at det praktiseres en grunnutdannelse over 1 år, som er frittstående, med en påbyggende yrkesrettet utdanning. Normalt gjennomføres en utdanning på 4 år. 
Det tilbys også coach utdanninger over 2 år. Deretter finnes det muligheter for spesialstudier og fordypningskurs.

> Utdanning i Psykosyntese

Til oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noKilder:
Norsk Institutt for Psykosyntese AS (Nedlagt september 2016)
Alternativ.no har hatt samtaler med psykosynteselærere og praktiserende psykosynteseterapeuter.

Litteratur:
Assagioli, Roberto (1965). Psykosyntese, En samling av grundleggende skrifter
Assagioli, Roberto (1972). Viljens Psykologi
Assagioli, Roberto (1975). Psykosyntesens typologi – syv veje til selvrealisering
Ferrucci, Piero. Åndelige høydepunkter – i store mænd og kvinders liv
Skabende meditation – til personlig og spiritual udvikling i den nye tidsalder
Parfitt,Will. Psykosyntesen – indføring I grundelementene


 

Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.