Qi gong - Medisinsk Qi gong

Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Qi gong er best kjent som en treningsform, men kan også være en behandlingsmetode - medisinsk Qi gong. Qi betyr livskraft, gong betyr metode. Qigong finnes i forskjellige utgaver fra «Hard Qi gong» som utgjør en del av kinesisk kampsport til «Medical Qi gong», medisinsk qi gong. Det finnes en rekke ulike tradisjoner og forskjellige teknikker som for eksempel stående qi gong, liggende qi gong eller sittende qi gong.

Medisinsk qigong er en form for rolige helseøvelser. Målet med er å bringe kroppen i en tilstand av helhetlig balanse og selvregulering. Dette hevdes å kunne fremme helse, styrke immunsystemet og forebygge og kurere sykdom.

Qi gong er både en metode til selvutvikling eller trening og en metode til å behandle andre. En utøver som mottar andre til behandling, har ofte trent i mange år på å styrke sin egen kraft. I Norge benyttes qi gong mest i egentrening. Enkelte behandlere kombinerer metoden for eksempel med akupunkturbehandling.

Historikk
Det finnes mange ulike former for qi gong og medisinsk qi gong hører inn under tradisjonell kinesisk medisin TKM, med røtter 5 000 år tilbake i tiden.

En av de nyeree systemene innen medisinsk qi gong er Biyunmetoden. Grunnlegger av denne retningen er Fan Xiulan, som siden 1990-tallet har undervist i medisinsk qi gong i Norge.

Som lege i tradisjonell kinesisk medisin har hun utviklet sin egen metode. Hensikten var å hjelpe eldre mennesker, men det viste seg at hun hadde skapt et system som passer både unge og eldre og som kan brukes mot både kroniske og akutte plager.

Beskrivelse av behandling
Øvelsene i Qigong er myke og forsiktige og kan derfor tilpasses individuelt.

I løpet av en treningsstund går man gjennom hele kroppen, sener, ledd, muskler og energi og hele meridiansystemet, som påvirker organsystemet. Avspenning er et vesentlig del av treningen/behandlingen og en qi gong time begynner gjerne med avspenning.

Hvor mange behandlinger
For mange er qi gong en del av det daglige livet og fast rutine.
Andre utøver qigong i forbindelse med behandling av et problem, eller som trening, når det passer.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Medisinsk Qi Gong kan sette i gang sirkulasjonen og skal være gunstig ved en rekke sykdsomstilstander og plager, som for eksempel:

- Stivhet i kroppen
- Sirkulasjonsroblemer
- Bekhterev
- Smerter
- Konsentrasjonsproblemer

Treningen styrker og stimulerer muskler, ledd, sener, nervebaner og sirkulasjon på en naturlig måte.
Treningsformen passer for alle - unge som gamle, friske som syke.

 

Bivirkninger
Ved uforsiktighet kan man bli skadet.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Forskning
Det foreligger foreløpig ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at behandlingen/treningen virker.

Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på osteopati.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Utdanning

Skoler som tilbyr lærerutdanning i Qigong

Til oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Kilde: NOU 1998:21

Relatert artikkel:
Kreftpasienter får Qigong finansiert av Helsedirektoratet

Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen