logo

Regresjonsterapi

Tekst: Unni Nordbrenden - alternativ.no

HUSK Å BESKRIVE BILDE KORTBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Glemte eller fortrengte opplevelser og minner som ligger lagret i underbevisstheten er utgangspunkt for regresjonsterapi. Regresjonsterapi kommer fra order ”regrediere”, som betyr å gå tilbake i tid. Ved hjelp av ulike teknikker tilbakeføres sinnet til tidligere hendelser eller fortrengte minner, som virker forstyrrende, enten psykisk, mentalt eller følelsesmessige. Det kan være opplevelser fra barndom, fødsel, fostertilværelse. Man kan også oppleve å komme tilbake til hendelser i tidligere tidsepoker eller tidligere liv.

Om man faktisk har levet tidligere liv eller om disse erfaringene oppstår som et bilde på noe annet, er det delte holdninger til, avhengig av hva slags livssyn man har. Innen regresjonsterapi forbundet med reinkarnasjon - gjenfødelse, har man som utgangspunkt at sjelen kommer tilbake til livet gang på gang for å arbeide videre med bestemte temaer og etter hvert løse opp i dem.

Innen psykologien benyttes regresjon gjerne som en metode for å føre klient tilbake til barndom. Man hevder ikke at man gjenopplever fortid som den faktisk var, men hensikten er at pasienten spiller seg selv som barn, slik man som voksen oppfatter sin barndom. En øvelse er å gå tilbake til et øyeblikk der man blir stilt overfor et valg som man ikke kunne forholde seg til.

I behandling blir man bevisstgjort tidligere hendelser og man får dermed mulighet til å forløse eller bearbeide disse gjennom gjenopplevelse. Målet er å oppnå forståelse og forsoning.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Minner som ligger lagret i underbevisstheten kan gi fysiske eller psykiske plager uten at man forstår årsakssammenhengen. Det kan dreie seg om smerter, frykt for noe, fobier, mangel på energi osv. Det kan også hende at man opplever stagnasjon i livet, eller at man stadig støter på den samme problemstillingen.
Noen oppsøker også regresjonsterapi av nysgjerrighet for fortid eller tidligere liv.

Beskrivelse av behandling

Behandling innebærer at man gjenopplever erfaringer og fortrengte minner fra fortiden.

Med utgangspunkt i et aktuelt problem eller fysisk symptom som man ønsker å få belyst, ledes man gjennom en regresjon.
Man er våken og tilstede samtidig som man kommer i kontakt med tidligere hendelser på indre plan. Noen ganger utspilles hendelser i bilder, men man kan også oppleve lyd, smak eller lukt. Disse opplevelsene kan være virkelighetstro og sterke eller av en mer vag karakter.

Innledning av behandling
Behandleren kan bruke ulike teknikker for å føre klienten inn i en dyp avspenning for å få kontakt med hendelser og følelser fra fortiden.  Dette kan gjøres ved hjelp av for eksempel:

- Pusteøvelser
-Nedtelling
-Hypnoterapi
-Hypnose
-Dempet belysning
-Avslappende musikk
-Drømmereise - fantasireise
-Lesing av energifelt som et hjelpeverktøy


Bearbeiding
Når det er behov for å bearbeide hendelser, brukes ulike metoder, som kroppsterapi, samtaleterapi, Nlp-Nevrolingvistisk programmering, rollespill osv.
Behandling avsluttes gjerne med en samtale der det trekkes tråder fra de tidligere hendelsene til nåværende situasjon, slik at man får integrert den nye innsikten og de nye energiene.

Hvor mange behandlinger

Behandling eller veiledning kan foregå over et kortere eller et lengre tidsrom. Hvor mange behandlinger man trenger varierer blant annet etter hvor mange temaer man ønsker å arbeide med. For noen er det nok med en behandling, mens andre har behov for flere. Planlegg gjerne et forløp sammen med behandler.

Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver Regresjonsterapi, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forskning

Michael Newton, Andy Tomlinson, Bryan Weiss med flere har forsket på regresjon, regresjonsterapi og tidligere liv. Det er likevel et område som fortsatt er et diskusjonsfelt innen det etablerte helsevesen.

Utdanning

Private skoler som tilbyr utdanning i regresjonsterapi kan ha ulikt innhold og lengde.
Se etter utdanningstilbud på Alternativ.no/utdanning

Finn behandler

Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonsside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.