logo

Rolfing

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Rolfing er en form for dyptgående manuell behandling, utviklet av den amerikanske biokjemikeren Dr. Ida Pauline Rolf på 1950-tallet. Metdoden gikk opprinnelig under betegnelsen Strukturell Integrering/strukturell integrasjon. Det var først etter Rolf sin død at behandlingsmetoden fikk hennes navn.

Behandlngsmetoden skal bidra til friere bevegelser og bedre funksjonalitet gjennom arbeid med bindevevet. Massasje og manipulering av kroppens bindevev og muskler, og skal frigjøre spenninger. Bindevevet er det største nettverk i kroppen. Det omgir og forbinder alle kroppens strukturer, knokler, muskler, nerver, blod, lymfekar, celler og indre organer.

Metoden søker også å gjenopprette kroppens fysiske stilling, dersom det har blitt etablert skjevheter, basert på at årsaken til helseproblemer kan skyldes dårlig kroppsholdning, nedsunkne skuldre og lutende rygg.

Rolfing skal også være en pedagogisk metode som gir pasient innsikt i tyngdekraftens innvirkninger på kroppen. Behandlingsmetoden er utgangspunkt for andre strukturelle behandlingsformer.

Historikk
Opphavskvinnen, den amerikanske biokjemikeren Dr. Ida Pauline Rolf (1896-1979), utviklet metoden ut fra ideer fra W. Reich og M. Feldenkrais. Hun så også til andre tilnærminger som osteopati, kiropraktikk og yoga i sin utforsking.

Ida P. Rolf hadde en stor interesse for menneskets iboende evne til heling, både gjennom kroppen og sinnet. På bakgrunn av familiemedlemmers behov for helsehjelp, begynte hun å utforske etter å ha opplevet de begrensninger som fantes i det medisinske miljø. På bakgrunn av et vidt spekter av tilnærminger, utviklet hun Strukturell Integrering.

En av hennes viktigste oppdagelser var at bindevevet er plastisk og formbart, som igjen gjør det mulig å endre på den menneskelige kropps struktur og måten den står og beveger seg på i tyngdekraftfeltet. Dr. Ida Pauline Rolf regnes idag som en pioner i oppdagelsen av bindevevets betydning.

 

Beskrivelse av behandling
Behandlingen foregår vanligvis liggende, men deler av behandlingen kan utøves mens klinenten sitter eller står. Behandler masserer klientens bindevev ved då bruke saktegående press med fingre, knoker, underarm, albue og knær.

Underveis i behandlingen observerer rolferen klientens reaksjon på behandlingen, for å identifisere spenninger og feilbelastninger i kroppen.

 

Hvor mange behandlinger
Behandlingen foregår gjerne over en bestemt serie på 10 behandlinger, med cirka en uke mellom hver behandling.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Behandlingsmetoden benyttes når sener og muskler er i ulage og medfører plager av fysisk eller psykisk art. Ifølge utøvere er rolfing både en systematisk tilnærmingsmåte for å frigjøre stressmønstre og rette opp dysfunksjon i kroppens struktur. I tillegg er det en pedagogisk metode som gir innsikt i menneskekroppen.

Rolfing brukes blant annet ved ved:

- Smerter - Smertelindring
- Kronisk utmattelsessyndrom
- Cerebral parese (CP)
- Stress
- Angst
- Slitasjegikt
- Karpaltunnelsyndrom
- Frigjøring av strukturelle blokkeringer
- Tilbakeføring av funksjon og mobilitet
- Frifjøring fra emosjonelle traumer

 

Bivirkninger
Ingen kjente bivirkninger.

Forsiktighetsregler
Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

Kontakt lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Erfaring tilsier at Rolfing kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten av Rolfing.

Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Rolfer er ikke en beskyttet tittel i Norge, men ettersom Rolfing er et registrert varemerke i Norge, kan ikke alle markedsføre sine tjenester som rolfing.

Utdanning
Sertifisering i grunnleggende rolfing innebærer rundt 700-timers opplæring, som består av tre faser undervisning og selvstudium som går over 12-18 måneder.

Behandler.no kjenner ikke til at utdanningen kan taes i Norge.
Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon.

Til oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Referanse:
NOU 1998:21
European Rolfing® Association

Se også
Fascial terapi, Myofascial Release, Bindevevsterapi

 


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.