logo

Rosenmetoden

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler


Beskrivelse av metoden
Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”, er en behandlingsmetode som har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.Metoden er en form for kroppsmassasje hvor rosenterapeuten jobber med hendene og behandler muskelspenninger med myke og varsomme trykk.

Grunnleggeren av rosenmetoden er Marion Rosen (1914-2012).
Hun ble født i Tyskalnd og i 1930-årene studerteun massasje, avspenningsmetoder og pusteteknikker i München, hos Lucy Heyer. I den forbindelse deltok Marion i en gruppe med Gustav Heyer som var psykoanalytiker og tidligere kollega og elev av Carl Gustav Jung. Gruppen erfarte at når de samarbeidet og bidro med hvert sitt kunnskapsområde, ble behandlingstiden for psykoanalysen forkortet.

Videre utdannet Marion Rosen seg til fysioterapeut, og gjennom 30 års praksis utviklet hun rosenmetoden. Marion Rosen var gjennom en årrekke bosatt i Berkeley i California, hvor man blant annet finner det internasjonale Rosen Instituttet. Marion har reist verden rundt og undervist og holder foredrag om rosenmetoden.


Marion Rosen (1914-2012) er grunnlegger av Rosenmetoden.

Rosenmetodens varsomme og til tider dype tilnærmingsmetode støtter klientens indre prosesser, og bidrar til bedre bevegelighet og økt bevissthet. Målet med rosenmetoden er at klienten skal bli mer levende, fri og spontan og oppleve økt selvinnsikt og livskvalitet. Rosenmetoden handler om forandring fra den personen du tror du er, til den personen du virkelig er.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Rosenmetoden er et godt alternativ for dem med spente og verkende muskler, for de som føler seg trøtte og slitne uten spesiell grunn og for de med begrenset eller overfladisk pust. Har du vanskelig for å stresse ned i en hektisk hverdag eller ønsker du bare å oppnå bedre selvinnsikt og økt kroppsbevissthet er også rosenmetoden å anbefale. Rosenmetoden blir også brukt på enkelte psykiatriske institusjoner, og mange klienter opplever en generelt bedret helsetilstand.

– Spente og verkende muskler
– Føler seg trøtte og slitne uten spesiell grunn
– Begrenset eller overfladisk pust
– Vanskelig for å stresse
– Elvinnsikt og kroppsbevissthet
– Som psykoterapi/tilleggsbehandling

Fortrengte følelser gir muskelspenninger. Årsakene til spenninger i kroppen kan være mange, men ofte er det knyttet opp mot følelsesmessige opplevelser som ikke har fått kommet til uttrykk. Kroppen har sitt eget språk og husker alt vi har opplevd, men også alt det vi har ”glemt”. Alt vi har sett, hørt og opplevd er derfor lagret i kroppen, selv ting vi opplevde som små barn. Det vi av en eller annen grunn ikke klarer å ta til oss eller bearbeide ”gjemmes vekk” i det ubevisste. Og det er ikke nødvendigvis slik at det kun er de vonde minnene som fortrenges, for like ofte kan det være de positive følelsene som vi av forskjellige grunner ikke klarer å uttrykke. Følelser som holdes tilbake kan være både glede og sorg, styrke, frykt, frustrasjon, angst og kjærlighet.

Mange ignorerer kroppens signaler og legger ofte ikke merke til dem før spenninger eller smerter har oppstått. Muskelspenningene holder vanskelige følelser og opplevelser under kontroll, og for mange i en så stor grad at vi mister kontakten med det vi ønsker å kontrollere. Muskelspenninger gir seg til kjenne i form av verkende skuldre, stiv nakke, ømme muskler, hemmet pust og nedsatt bevegelse.


Beskrivelse av behandling
Rosenmetoden er en form for kroppsmassasje hvor behandleren jobber med hendene og behandler muskelspenninger med myke og varsomme trykk. Rosenmetoden utføres i et stille rom, vanligvis liggende på en behandlingsbenk. Man velger selv hvor avkledd man vil være under en behandling, som varer ca en time. Behandleren observerer spenninger og pust og kan stille spørsmål til sine observasjoner underveis.

Hvis spenningene befinner seg langt inne i kroppen kombineres de myke trykkene med en dypere og mer bestemt tilnærming. Etter hvert som klienten blir mer avslappet under behandlingen og åndedrettet blir dypere, kan følelser i det underbevisste finne frem til bevisstheten.

Under behandlingen blir det lagt vekt på at klienten skal komme i kontakt med de bestemte følelsene som er årsaken til spenningene, og hvis klienten tillater at følelsene kommer til uttrykk kan blokkeringene oppløses og erstattes med ny energi. Pusten omtales som det formidlende ledd mellom det bevisste og det ubevisste, og når spenningene slipper kan man merke at pustemønsteret endres.


Hvor mange behandlinger
Hvor mange behandlinger avhenger av avhenger av hva klienten ønsker hjelp med, og omfanget av problemet.

Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver akupunktur, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Utdanning
Utdannelsen til rosenterapeut består av grunnutdannelse og praksisår og tar minimum 3 år.

Opplæringen baseres på praktisk erfaring, og elevens ferdigheter utvikles ved observasjon av demonstrasjoner og ved å arbeide med medelever. Man kan utdanne seg som rosenterapeut i alle skandinaviske land, i Sveits, Frankrike, England, Tyskland, Nederland, Russland, Australia og flere steder i USA.

Interessen for rosenmetoden er stor, og i Norge er det mange som har tatt kurs og utdanningn innen Rosenmetoden. Omtrent halvparten av alle de som utdanner seg til rosenterapeut har helsefaglig bakgrunn, så som fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, hjelpepleie m.m.

Utdanning i Rosenmetoden

Til oversikt Utdanning/Skoler A-Å


Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler, veileder, instruktør. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.no

Litteratur:
Rosenmetoden: Kroppsbehandling för bättre livskvalitet
Marion Rosen og Sue Brenner
Natur & Kultur, Sverige - 2005.

Rosen Method Bodywork:
Accessing the Unconscious through Touch
Marion Rosen og Sue Brenner
North Atlantic Books, USA - 2003.


The Rosen Method of Movement
Marion Rosen og Sue Brenner
North Atlantic Books, 1991Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.