Shen terapi


Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Shen-terapi er en form for healing, hvor behandler legger hendene sine på klientens kropp.
Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus, som oversatt betyr «spesifikke menneskelige energiforbindelser/sammenhenger».

Behandlingsmetoden tar utgangspunkt i at det finnes et subtilt energifelt knyttet til menneskekroppen, som alt liv i kroppen er avhengige av. Metdoden er utviklet for å hjelpe til med problemer av mer psykisk art, og kan derfor ha innvirkning på fysiske plager som har årsak i det psykiske.

 

Historikk
Shen terapi er en healingmetode utviklet i USA på 70-80-tallet. Grunnlegger er forsker, ingeniør og fysiker Richard Pavek. Etter å ha deltatt på en workshop om "subtile energier" ble interesse og nysgjerrighet vekket. Han gjorde oppdagelser som førte til at han ville studere dette feltet videre og det endte med etablering av behandlingsmetoden Shen Therapy, Shen terapi.

Beskrivelse av behandling
Shen-terapi er en såkalt «hands-on» healing, hvor behandler legger sine hender på klientens kropp i noen bestemte mønstre

 

Hvor mange behandlinger
For noen er det tilstrekkelig med en behandling, mens andre vil trenge flere.
I slike tilfeller kan man evt. avtale et forløp med behandler.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Behandlingen er først og fremst rettet mot følelsesmessige plager og lidelser.
Behandlinge brukes for å frigjøre spenninger og fortrengte eller undertrykte følelser. «Somatisk affekt» er et viktig begrep i Shen-terapien og som defineres som «den del av den samlede følelsesmessige opplevelse/erfaring som oppfattes og sanses av den fysiske kropp».Bivirkninger
Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Erfaring tilsier at behandlingen kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.
Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Utdanning
En sertifiseringutdannelse er på mer enn 600 timer undervisning og praksis.
Hovedsete for utdannelsen er i USA.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Les mer om Healing

Referanse:
NOU 1998:21

Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen