Still Point
Av Berit S.S. Dale

Still Point betyr stille punkt, eller punktet der alt står stille. Religioner, filosofier, og mysterieskoler til alle tider har hevdet at man må komme til dette senteret av seg selv, det stille punktet, før man kan åpne seg mot sannhet. Dette universelle prinsippet er enkelt, men samtidig vanskelig å praktisere.

I mange tradisjoner sies det at Sannhetens stemme alltid er den laveste. Man må lytte, virkelig lytte, dersom man skal kunne høre den. Og man må oppnå indre stillhet før man kan begynne å lytte. Det Stille Punktet er dermed ikke målet, men selve utgangspunktet.

I vårt samfunn er vi omgitt av støy i en sånn grad at vi er ute av fokus mesteparten av tiden. Vi er stresset, distraherte og opptatt av å få det daglige maskineriet til å fungere. Når vi så skal sette oss ned for å lytte, er vi så fulle av indre støy at det ofte kan være vanskelig å skille på hva som er virkelig intuisjon og hva som er ens egne sanser som spinner.

Still Point er en metode for å assistere individet i å finne sitt eget stille punkt. Hva man så ønsker å åpne seg opp for, er det bare den enkelte som kan avgjøre. Metoden er fullstendig trosnøytral, og kan læres av alle.

De fleste erfarer at de kommer i en dypere kontakt med sitt eget indre, og at sammenhengene i deres eget liv blir tydeliggjort. Svært mange opplever at de får en sterkere "link", og at de får mer igjen for den spirituelle disiplin eller praksis de utøver. Terapeuter forklarer at de ved å benytte metoden på seg selv, blir mer "tunet inn" og at de arbeider mer effektivt. Som terapeutisk metode gjør klientene ofte fremskritt fortere, og finner veien ut av sin prosess på en mer bevisst måte. Som egenbehandling er metoden meget effektiv. Når man forstår at alle tilstander, både fysisk og psykisk, er manifestasjoner av ens egen virkelighet, vil man ved hjelp av Still Point virkelig kunne transformere sitt liv. Felles for det alle beskriver når de har begynt å praktisere Still Point er en tilstedeværelse av dypere ro i dagliglivet. De klarer lettere å fokusere på det de ønsker, og lettere være i "førersetet" av sitt eget liv.

Hva går metoden ut på?
Still Point som metode går i enkelhet ut på å assistere individet i å finne sitt Stille Punkt, for dermed å komme nærmere kjernen i sitt eget liv, på sine egne premisser. Dette gjøres ved å balansere ulike lag og funksjoner i bevisstheten, chakra og aura. I denne prosessen benyttes testing (muskeltest eller pendel), et eget testskjema, essenser og visualisering. Still Point bygger på eldgammel kunnskap hentet frem igjen for vår tid gjennom Institute of Spiritual Integration System, som utdanner terapeuter i SIS, en kompleks og meget avansert metode av vibrasjonsmedisin.

Hvem kan lære Still Point?
Alle kan lære seg metoden. Still Point fungerer for avanserte terapeuter såvel som for "hjemmebrukeren" som ønsker et nøytralt og effektivt redskap for å behandle seg selv og sine nærmeste.

For mange fungerer kursene som en grunnutdannelse i hvordan man bruker essenser. Har du en interesse for essenser, anbefaler vi på det varmeste at du tar kursene. Du vil få et helt nytt innblikk i hvordan essenser fungerer og hvordan du kan bruke dem på måter som hittil har vært forbeholdt spesialister. Uansett bakgrunn og kompetanse vil du finne at Still Point er en metode som i sin enkelhet vil kunne bli et grunnleggende redskap for din videre prosess.

Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen