Still Point

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden
Still Point betyr stille punkt, eller punktet der alt står stille. Still Point er en vibrasjonell behandlingsform for å assistere i å finne sitt eget stille punkt.
Metoden har vært under utvikling og er siden 2016 kjent som IKYA.

Utgangspunktet for Still Point er å komme til dette punktet, eller senteret i seg selv, før man kan åpne seg mot sannhet og virkeliggjøring av eget potensiale, erkjennelser og helbredelse. Hva man så ønsker å åpne seg opp for, er det bare den enkelte som kan avgjøre.

Metoden kombinerer blomstermedisin med energetisk arbeid og ulike redskaper for selvutvikling.
Still Point brukes både som terapeutisk metode og som egenbehandling.

Still Point arbeider på mange nivåer av ens virkelighet i et holistisk perspektiv. Å jobbe i det store bildet, vil gi mulighet til å arbeide mer målrettet i detaljene. Metoden søker å gjøre en til et aktivt medskapende menneske. Fra kanskje å oppleve livet som tilfeldig, kaotisk og vanskelig, vil man kunne oppleve en sammenheng og beherskelse av sitt eget liv.

Historikk
Still Point ble etablert i Norge i 2007, med utdanning innen vibrasjonsmedisin. Metoden bygger på kunnskap samlet av Institute of Spiritual Integration System, som har utdannet terapeuter i SIS Vibrasjonsmedisin.

Siden 2016 er metoden kjent som IKYA, etter å ha vært under utvikling

Beskrivelse av behandling
Still Point som metode går ut på å assistere klient i å finne sitt Stille Punkt, for dermed å komme nærmere kjernen i sitt eget liv, på sine egne premisser. Dette gjøres ved å balansere ulike lag og funksjoner i bevisstheten, chakra og aura. I denne prosessen brukes et eget testskjema og det utøves tester ved hjelp av muskeltest eller pendel. Videre brukes essenser, visualisering, krystall terapi, Still Point massasje, voicing, tuning og space clearing.

Utdanning
Still Point ble i 2007 etablert som en komplett utdannelse innen vibrasjonsmedisin, med grunnutdannelsen over ett år, samt et praksisår, med mulighet for påbygningsmoduler.

I ettertid ble metoden videreutviklet og er sudeb 2016 kjent som IKYA, med eget utdanningsforløp.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Still Point er en terapeutisk metode som skal bringer en rett til kjernen, det skapende senter av sitt eget liv, slik at potensialer blir forløst slik at man kan skape det livet og den livsvei man har inkarnert for å virkeliggjøre.

 

Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det utøverorganisajsoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forskning
Det finnes ikke forskning på metoden tilgjengelig, men det finnes ulike studier på teknikker som inngår i Still Point og SIS Integreringsterapi og IKYA.

 

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonsside om bakgrunn, erfaring og annen aktuell informasjon.


Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen