logo

Trager metoden

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Tragermetoden er en metode for psykisk og fysisk integrering som består av en kombinasjon av massasje, mobilisering av vev, avslapning og bevegelsesmønstre. Den kalles også Tragermassasje. Metoden bygger på en oppfatning om at kroppen og sinnet påvirker hverandre. Når klienten opplever dyp fysisk avslapning eller oppnår en større bevegelsesfrihet, vil dette smitte over til sinnet. Den fysiske behandlingen gir derfor også mental avslapning og frihet. For å forsterke denne mentale effekten arbeider en Tragerutøver i en meditativ tilstand som kalles Hook-Up. Dette er en tilstand hvor utøveren har økt følsomhet og kontakt med klienten, og hvor utøveren kan formidle ro, letthet og frihet til klienten.

En vesenlig del av Tragermetoden er Mentastics, en forkostelse for "Mental Gymnastics". Det er et system av bevegelser for å oppnå og øke en opplevelse av letthet og fleksibilitet som massajsen skal gi.

 

Historikk
Trager metoden ble utviklet av amerikaneren Dr. Milton Trager (1908-1997), som tok sin doktorgrad på helbredelsen av kroniske ryggsmerter. Trager selv var født med en deformert ryggrad, men til tross for sitt handikap ble han senere både bokser og akrobat. Han hadde trent seg opp gjennom en rekke fysiske øvelser som senere skulle danne grunnlaget for Tragermetoden.

Selv om Trager oppdaget de grunnleggende øvelsene allerede på 1930-tallet var det først mot slutten av 70-årene at behandlingsmetoden ble allment kjent. I dag finnes det nærmere 1500 Trager-terapeuter rundt omkring i verden.

Beskrivelse av behandling
Selve behandlingen består av en passiv og en aktiv del.

Under den passive delen ligger klienten på en behandlingsbenk. Her får klienten en avspenningsmassasje som løser opp både kroppslige spenninger og mentale blokkeringer gjennom myke og rytmiske bevegelser. Terapeuten vil også bevege kroppsdelene til klienten i bestemte og naturlige mønstre, som gjør at klienten opplever en bevegelsesfrihet og letthet i kroppen. Målet med denne behandlingen er at klienten gradvis skal gi slipp på den muskulære og mentale kontrollen. Dermed kan klienten gå inn i en tilstand av dyp avslapning, ikke ulik det som oppnås gjennom meditasjon eller hypnose. En slik behandling tar mellom 1-2 timer.

Den aktive delen, Menastics, er et slags egentreningsprogram. Klienten lærer seg en rekke flytende, nærmest danselignende bevegelser som gjør at klienten blir kjent med kroppen sin på en ny måte. Under treningen oppfordres klienten til å ”slippe seg løs”, gjennom å begynne en bevegelse, for deretter å slappe fullstendig av i musklene slik at tyngdekraften kan fullføre bevegelsen.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Metoden skal gjøre at klienten opplever bevegelser som behagelig og positivt, istedenfor smertefullt. Etterhvert blir klienten i stand til å lage egne avslappende bevegelsesmønstre. For klienter med kroniske smerter i muskler og ledd, vil bevegelsesmønstrene kunne hjelpe klienten til å utføre daglige gjøremål uten de vanlige smertene.

Trager-metoden er ofte brukt av pasienter med kroniske muskel- og leddsmerter slik som for eksempel:
- Polio
- Parkinsons sykdom
- MS (Multippel Schlerose).

Metoden er også brukt ved kroniske plager i ryggen eller bena.
Ettersom behandlingen både vil redusere faren for skader og gir en positiv mental effekt, er Trager metoden også brukt blant idrettsutøvere.

 

Hvor mange behandlinger
Pasienten står relativt fritt til å bestemme hvor mange behandlinger han/hun ønsker, og selv én behandling kan ha positiv effekt. Ettersom effekten av behandlingene bygger seg opp over tid, er det likevel mer vanlig å gjennomgå flere behandlingstimer.

Behandlingsforløp avtales med behandler.

 

Bivirkninger
Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Tragerterapeut er et registrert varemerke og kun de som har godkjent utdannelse kan kalle seg Diplomert Tragerterapeut

.

Utdanning
Internasjonal utdannelse til Diplomert Tragerterapeut (registrert varemerke).
Noen behandlere har sin utdannelse fra Sverige.
Utdanning over 1,5 til 3 år, tre trinn. Hvert trinn starter med et seksdagers kurs med påfølgende øviningsperiode.

Oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.