logo

Trager-metoden

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Trager-metoden er en metode for psykisk og fysisk integrering som består av en kombinasjon av massasje, avslapning og bevegelsesmønstre. Metoden bygger på en oppfatning om at kroppen og sinnet påvirker hverandre. Når klienten opplever dyp fysisk avslapning eller oppnår en større bevegelsesfrihet, vil dette smitte over til sinnet. Den fysiske behandlingen gir derfor også mental avslapning og frihet. For å forsterke denne mentale effekten arbeider en Trager-utøver i en meditativ tilstand som kalles Hook-Up. Dette er en tilstand hvor utøveren har økt følsomhet og kontakt med klienten, og hvor utøveren kan formidle ro, letthet og frihet til klienten.

Trager metoden ble utviklet av Dr. Milton Trager (1908-1997), som tok sin doktorgrad på helbredelsen av kroniske ryggsmerter. Trager selv var født med en deformert ryggrad, men til tross for sitt handikap ble han senere både bokser og akrobat. Trager hadde nemlig trent seg opp gjennom en rekke fysiske øvelser som senere skulle danne grunnlaget for Trager-metoden. Selv om Trager oppdaget de grunnleggende øvelsene allerede på 1930-tallet var det først mot slutten av 70-årene at behandlingsmetoden ble allment kjent. I dag finnes det nærmere 1500 Trager-terapeuter rundt omkring i verden.


Både aktiv og passiv behandling
Selve behandlingen består av en passiv og en aktiv del. Under den passive delen ligger klienten på en behandlingsbenk. Her får klienten en avspenningsmassasje som løser opp både kroppslige spenninger og mentale blokkeringer gjennom myke og rytmiske bevegelser. Terapeuten vil også bevege kroppsdelene til klienten i bestemte og naturlige mønstre, som gjør at klienten opplever en bevegelsesfrihet og letthet i kroppen. Målet med denne behandlingen er at klienten gradvis skal gi slipp på den muskulære og mentale kontrollen. Dermed kan klienten gå inn i en tilstand av dyp avslapning, ikke ulik det som oppnås gjennom meditasjon eller hypnose. En slik behandling tar mellom 1-2 timer.

Den aktive delen, Menastics, er et slags egentreningsprogram. Klienten lærer seg en rekke flytende, nærmest danselignende bevegelser som gjør at klienten blir kjent med kroppen sin på en ny måte. Under treningen oppfordres klienten til å ”slippe seg løs”, gjennom å begynne en bevegelse, for deretter å slappe fullstendig av i musklene slik at tyngdekraften kan fullføre bevegelsen. Dette gjør at klienten opplever bevegelser som behagelig og positivt, istedenfor smertefullt. Etter hvert blir klienten i stand til å lage egne avslappende bevegelsesmønstre. For klienter med kroniske smerter i muskler og ledd, vil bevegelsesmønstrene kunne hjelpe klienten til å utføre daglige gjøremål uten de vanlige smertene.

Pasienten står relativt fritt til å bestemme hvor mange behandlinger han/hun ønsker, og selv én behandling kan ha positiv effekt. Ettersom effekten av behandlingene bygger seg opp over tid, er det likevel mer vanlig å gjennomgå flere behandlingstimer.
Trager-metoden er ofte brukt av pasienter med kroniske muskel- og leddsmerter slik som polio, Parkinsons sykdom og MS (Multippel Schlerose). Metoden er også effektiv ved kroniske plager i ryggen eller bena. Ettersom behandlingen både vil redusere faren for skader og gir en positiv mental effekt, er Trager metoden også populær blant dagens idrettsutøvere.Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.