Yoga

Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Yoga er en aktivitet som kombinerer fysisk bevegelse med avspennings teknikker og kommer i hovedsak fra India. Det finnes en rekke forskjellig retninger og metoder, som f.eks. Vinyoga, Iyengar, Astanga vinyasa, Sivananda osv. Ordet Yoga på sanskrit betyr «Forening, helhet eller Union». Yoga brukes som en treningsform og som en behandlingsmetode.

Det opprinnelige utgangspunktet for yogaen er det sunne menneske hvor de helbredende virkningene mer har vært sett på som sidevirkninger. Den terapeutiske bruken av yoga er derfor av relativt ny dato og har utviklet seg i ulike retninger i forskjellige deler av verden. Som helhetlig behandlingssytem inkluderer yogaen teknikker for avgiftning, fysisk trening, pusteteknikker og mentale teknikker som avspenning og meditasjon.

 

Historikk
Yoga har sin opprinnelse i India og er trolig 4000-5000 år gammel.
Den oppdeles tradisjonelt i fem grener som gjennom praktiske metoder kan gi visdom, innsikt, opplysning og uskyld.

Yoga kom til Norge på 1970-tallet og har fått stor oppslutning. Siden årtusenskiftet har det vært en oppblomstring med yogstilbud, både for voksne og barn.

 

Beskrivelse av behandling
Yoga har et mangfold av teknikker som integrerer kropp, sinn, energi og bevissthet.
Yoga utøves ofte i klasser, hvor en instruktør veileder deltagere, som utfører øvelser på en yogamatte.

Hvor mange behandlinger
Mange velger å trene yoga jevnlig.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

 

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Som forebyggende og ved en rekke plager og problemer.
Yoga kan brukes for å oppnå smidighet, konsentrasjon, ved helseplager mv.

 

Bivirkninger
Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

Forsiktighetsregler
Overdreven yoga kan gi skade. «How yoga can wreck your body» var overskriften da utdrag av forskningsjournalisten William J. Broads bok «The Science of Yoga» fikk stor spalteplass i New York Times (2012). Artikkelen utløste en følelsesladet debatt.

Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.

Studier i Yoga:

Yoga hjelper mot psykiske lidelser (2013)

Mennesker med depresjon, schizofreni, ADHD og søvnvansker får hjelp av yoga, viser en stor amerikansk studie.

** Yoga og pusteøvelser for kreftpasienter (2008)
-Fahri Saatcioglu, Universitetet i Oslo, ”Yogic breating exercises” – tildeles kr. 200.000,- til å utforme en fullverdig protokoll, samt en pilotstudie for å se om fullverdig prosjekt kan gjennomføres.

** Yoga ved ryggsmerter (2006)
Studie forteller om gode muligheter med yoga for dem med ryggproblemer.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

 

Utdanning

Utdanning til yogainstruktør, yogalærer

Kurs i Yoga (kurs man tar for egen del)

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Referanse: NOU 1998:21

---------------------------------

Relatert:
Vil sette ny norsk rekord for yoga (2017)
Yoga i barnehagen (2006)
Glimt av indre kraft med yogaTil oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen