Behandler.no - Norges stÝrste oversikt

Annonsering

>>Banner annonsering

>>Annonsere i nyhetsbrev

logo behandler.no
- Registrer deg som behandler
Tjenesten som gjør det lett å finne fram til behandler, terapeut, veileder i ønsket område. Utfyllende informasjon om den enkelte utøver.
Les mer

Velkommen til å bli funnet på oversikten - behandler.no
Du får egen informasjonsside med opplysninger om behandlingsmetoder, din bakgrunn og annen relevant informasjon.

Tjenesten behandler.no er mye brukt både av enkeltpersoner som søker hjelp for sine plager og problemer, andre behandlere som vil foreslå kollegaer, annen helsetjeneste, media oa.
>> Klikk her for å bestille oppføring

>> Klikk her for å se tjenesten

Oppføringen inkluderer:
* Egen behandlerside
* Aktiv lenke til egen nettside
* Foto og logo på oppføringen
* Alle aktuelle behandlingsmetoder
* Du kan selv lett gjøre endringer
* Din side blir indeksert av Google og andre søkemotorer

*Du kan legge alle dine evt. kurs, foredrag, workshops osv ut på Aktivitetskalenderen på alternativ.no
*Annonsering under "Arbeidsrom ledig" eller "Kursrom for utleie".

Pris på oppføring: kr 1 655,- (inkl.mva) for 12 mnd

Statistikk for behandler.no
- Behandler.no har ca 415 000 besøk i løpet av ett år, og det gjøres i snitt 3.800 søk hver dag etter behandlere.
- Du er med i søkeresultat hver gang noen søker på en av behandlingsmetodene du tilbyr. Dermed er du synlig mange ganger.
- Søkeresultatet er sortert etter postnummer slik at de som klikker på din oppføring gjør det pga relevans og geografisk nærhet.

Ikon utdanningsoversikten
Stor oversikt A-Å med de fleste skoler og utdanningstilbud innen alternativ og komplementær behandling og veiledning.
Egen oversikt for skoler med fag innen selvutvikling og spiritualitet.
Les mer

Velkommen til å være synlig med deres utdanningstilbud!
Denne omfattende oversikten er mye brukt av alle som er opptatt av helhetlig helse, behandling og veiledning og som er interessert i en utdanning. Man kan søke på ønsket retning og få en oversikt over skoler som tilbyr denne.

Her vil deres fremtidige studenter finne fram til skolens utdanningstilbud. Oversikten brukes også av yrkesveiledere, media, enkeltpersoner og instanser som vil skaffe bakgrunnsinformasjon om en behandler eller veileders bakgrunn, mm.

Utdanning i alternativ og komplementær behandling
Utdanning i fag innen selvutvikling og spiritualitet

>> Klikk her for å bestille oppføring

Oppføringen inkluderer også:
*Skolen kan legge alle kurs, foredrag, utdanningsstart, workshops osv ut på Aktivitetskalenderen på alternativ.no
*Annonse under "Arbeidsrom ledig" eller "Kursrom for utleie" kan bestilles kostnadsfritt etter behov.

Pris på en oppføring: kr 1 720,- (inkl.mva) for 12 mnd

Statistikk:
Alternativ.no har ca 800 000 besøk i løpet av ett år.

Ikon kursoversikten
- Registrer kurs (alfabetisk oversikt)
Stor oversikt A-Å med kurs innen selvutvikling, helse, trening, spiritualitet, kreativitet mm. Her finner man kurs man tar for egen del, men også kurs som kan påbygges til en utdanning.
Les mer

Velkommmen til å være synlig med kurstilbud på Alternativ.no/kurs. Denne omfattende oversikten er mye brukt av alle som er opptatt av helhetlig tenking, selvutvikling, helse, kreativitet og som ønsker å lære mer.
Her vil dine fremtidige kursdeltager finne fram til dine kurs! Klikk her for å se tjenesten – alternativ.no/kurs

>> Klikk her for å bestille oppføring

Pris på oppføring: pr. tema, kr 1 225,- (inkl. mva), 12 mnd.

Oppføringen inkluderer også:
*Kursarrangører kan legge alle kurs, foredrag, workshops osv ut på Aktivitetskalenderen på alternativ.no
*Annonse under "Arbeidsrom ledig" eller "Kursrom for utleie" (Markedsplassen) kan bestilles kostnadsfritt etter behov, ved å sende tekst.

Statistikk:
Alternativ.no har ca 800 000 besøk i løpet av ett år.

Ikon Markedsplassen
-Annonsere dine tilbud og tjenester
Omfattende oversikt A-Å, hvor man bl.a finner butikker, produkter, helsekost, tidsskrifter, treningsgrupper, retreat, konsultasjoner, som f.eks. astrologi, tarot, håndtydning, klarsyn.
Les mer

Velkommen til å annonsere dine tilbud og tjenester på alternativ.no/markedsplassen!
Dette er i ordets rett forstand en markedsplass, mye brukt av  alle som har interesse for temaer innen helhetlig tenkning, helse og spiritualitet.

Til Markedsplassen

>> Klikk her for å bestille oppføring

Pris på oppføring: kr 998,- (inkl.mva), 12 mnd

Statistikk:
Alternativ.no har ca 800 000 besøk i løpet av ett år.

Ikon Aktivitetskalenderen
- Annonsere din aktiviteter
Hele alternativbransjens ”Hva - skjer” kalender.
Stor landsdekkende oversikt med aktiviteter innen helhetlig helse, selvutvikling og spiritualitet. Kurs, foredrag, workshops, festivaler, møter, reiser, konserter, film, utdanningsstart, studiegrupper - seminarer mm.
Les mer

Velkommen til å annonsere din aktiviteter på aktivitetskalenderen!
Alle aktører som har et kundeforhold kan legge sine aktiviteter ut på aktivitetskalenderen ved hjelp av passord.

Til aktivitetskalenderen

Legge inn aktiviteter

Aktivitetskalenderen er mye brukt av alle som vil orientere seg innen temaene innen helse og helhetlig tenkning og spiritualitet. Kalenderen er unik i sitt slag med mellom 200-600 aktiviteter til enhver tid.

Det er mulig å gjøre søk i eget søkefelt på ønsket tema, eller man kan søke etter aktiviteter i et område.

Statistikk:
Alternativ.no har ca 800 000 besøk i løpet av ett år.

Ikon alternativmesse.no
- Utstiller oppføring
Alternativmesse på nett - hele døgnet hele året!
Landsdekkende oversikt hvor man finner hvor og når det arrangeres alternativmesser, helsemesser, festivaler. Her finner man også utstillere, godt synlig med sine tilbud og produkter.
Les mer

Velkommen til å være synlig på Alternativmesse.no, enten du er utstiller eller messearrangør. Her kan alle orientere seg om når og hvor det arrangeres messer og festivaler. Her møter også utstillere sine kunder og besøkende finner sine produkter.

Oppføring som ”utstiller”
Alle aktører i alternativbransjen kan vise sine produkter og tjenester, døgnet rundt rett til kundene. Mange som har besøkt en messe forsøker ofte å finne tilbake til en utstiller eller noen bestemte varer eller produkter. Her har alle mulighet til å være med enten du er aktiv som utstiller rundt om i landet eller ikke.

>> Klikk her for å bestille utstiller oppføring

Pris på oppføring  - utstiller
kr 1 975,- (inkl.mva), 12 mnd

Hva inneholder en oppføring - utstiller:
-ubegrenset antall produkter, tjenester og tilbud som kan legges ut med bilder og beskrivelse. Se eksempel
-mer informasjon om hvert enkelt produkt eller tjeneste. Se eksempel
-egen side med firmabeskrivelse og logo. Se eksempel
-online kontaktskjema som gjør det enkelt for interesserte og sende forespørsler rett til deres epostboks.
Se eksempel

Oppføring som messearrangør
Alle aktuelle messer og festivaler kan stå oppført på Alternativmesse.no ta kontakt på tlf: 22 02 06 25 eller send en e-post til: post@alternativmesse.no

Statistikk:
Alternativmesse.no har ca 405.000 besøk i løpet av ett år.

Ikon Logg inn
-Logg deg inn for å gjøre endringer
For å legge inn aktiviteter eller endre på oppføringer, adresse mm. >> Gå direkte til kundeadministrasjon

Les mer

Skal du gjøre endringer på:
-Behandleroppføring
-Utstiller oppføring
-Adresse
Kan du gå direkte til kundeadministrasjon

Ved endringer på:
-Utdanningsoversikten
-Kursoversikten
-Markedsplassen
-Aktivitetskalenderen

Send en epost til post@alternativ.no med endringene eller ring oss på tlf: 22 02 06 30


>> Gå til kundeadministrasjon