Kopiering og Copyright - Alternativopplysningen DA - alternativ.no

Kopiering og Copyright

Alternativopplysningen DA har copyright på informasjonen på internettstedene:

www.alternativ.no
www.alternativopplysningen.no
www.behandler.no
www.alternativmesse.no

Du kan ta 1 kopi/utskrift til eget ikke-kommersielle bruk.
Benyttelse av informasjon i tekster og andre skriftlige medier (aviser, blader/magasiner) gis aksept under forutsetning av at det refereres til alternativ.no og evt. forfatter. Vedvarende bruk er ikke tillatt til bokverk, internett, text-tv eller andre elektroniske media uten etter avtale.

Materialet på nettstedene er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Alternativ Opplysningen DA (utgiver) er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale vil bli påtalt og kan medføre erstatningsansvar.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og videreformidling av innhold på Alternativ Opplysningen sine nettsteder er ulovlig. Overtredelse av dette vil bli påtalt.