logo Last ned rapporten om Grønne paviljonger
Last ned messeprogrammet for Den store alternativmessen

Fremtidens Helsetjeneste

– Bedre integrert alternativt helsetilbud

På årets Store Alternativmesse 18 - 20 november 2011 vil vi sette søkelyset på integrering av komplementære og alternative behandlingsmetoder i offentlig helsetjeneste.

Dato:

Kvinne masseres

Med foredrag, paneldebatter, autentisk pasientintervju og modell av Grønn paviljong vil det på årets alternativmesse på Norges Varemesser, Lillestrøm settes søkelys på alternativ behandling og hvordan vi kan få et bedre integrert alternativt helsetilbud. Her vil både behandlere, politikere og forskere og utøverorganisasjoner møte publikum og sette alternativ behandling på dagsorden.

Bruken av alternativ behandling er i sterk vekst og så mange som halvparten av alle nordmenn har valgt å oppsøke en alternativ behandler. Levekårsundersøkelsen til SSB fra 2008 viser at en av seks nordmenn benyttet et utvalg av alternative behandlingsmetoder. En tilsvarende undersøkelse, som inkluderer flere alternative metoder utført av Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) fra 2007 viser at så mange som halvparten av alle nordmenn har brukt alternativ behandling.

Med nordmenns økte interesse for forebyggende og helhetlig behandling er det på høy tid å se på mulighetene for å integrere alternative behandlingsmetoder i fremtidens helsevesen.

I 2011 utførte Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) en undersøkelse ved 99 norske sykehus som viser at ett av to sykehus allerede har tilbud om alternativ behandling, men tilbudet er tilfeldig og veldig begrenset. Det vitner likevel om et behov og en interesse for et slikt tilbud. De tverrfaglige helsesentere i Norge som tilbyr både offentlige og alternative helsetjenester under same tak, melder også om stor interesse fra publikum og et økt behov for denne typen helsesenter.

Lege Stig Bruset utarbeidet i 2007 ut en rapport om Grønne paviljonger på sykehus, i samarbeid med Kreftforeningen og NAFKAM. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvordan komplimentær og alternativ behandling kan integreres på sykehus og hvordan pasienter kan få tilbud og anledning til å velge ulike behandlingsmetoder for optimal lindring og helse.

På Den Store Alternativmessen 2011 vil vi gjennom en modell av Grønn paviljong vise hvordan en slik enhet kan fungere. Det vil bli gjennomført autentisk tverrfaglig pasientintervju hvor publikum kan få oppleve hvordan leger og behandlere kan samarbeide om å legge opp et helhetlig behandlingstilbud. Gjennom en rekke paneldebatter vil vi også belyse forskjellige spørsmål som dukker opp rundt emnet.

Se oversikt pasientintervju og paneldebatter

Prosjektet arrangeres av

Alternativt Nettverk og Alternativ.no i samarbeid med
spesialist i almennmedisin Stig Bruset, Regnbuen Helsesenter og spesialist i almennmedisin Audun Myskja, Senter for livshjelp.

Logo arrangører

www.behandler.no
Støtt folkeaksjonen for alternativ behandling

Alternativopplysningen - alternativ.no har igangsatt en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

BLI MED!
Ved å skrive deg på lista for Folkeaksjonen FAB er du med å gi din stemme for saken. Les mer om saken

Dato:
Antall underskrifter: 10495
Motta nyhetsbrev fra alternativ.no
Del på Facebook
Del på Twitter
Tips en bekjent om denne siden!


copyright 1997-2011 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.