logo Last ned rapporten om Grønne paviljonger
Last ned messeprogrammet for Den store alternativmessen

Fremtidens Helsetjeneste

– Bedre integrert alternativt helsetilbud

Søndag 20. november, kl. 16.00, rom 2

Paneldebatt:

Hvorfor skal vi ha komplementære og alternative behandlingsmetoder i den offentlige helsetjeneste?
Hvilke fordeler og utfordringer vil dette bringe? Kan et mer integrert alternativt helsetilbud bedre helsen til pasienten og vil det kunne gi besparelser til samfunnet? En stor del av befolkningen bruker nå komplementære og alternative behandlingsmetoder. Mange opplever å ikke få den hjelpen de har behov for i det offentlige og søker ofte alternative behandling. Med et uoversiktlig og kostbart alternativmarked bør vi nå se på om det kan være gunstig for både pasienter og helsevesen å skape et mer integrert helsetilbud. En stor gruppe nordmenn som sliter med kroniske lidelser og livsstilssykdommer. Hvordan kan KAM bidra til økt fokus på forebygging og mestring for den enkelte?

I panelet:
- Vinjar Fønnebø, NAFKAM
- Pernille Nylehn, lege
- Audun Myskja, lege og spesialist i allmennmedisin
- Stig Bruset, lege og spesialist i allmennmedisin
- Nasjonalt folkehelseinstitiutt
- Helsedirektoratet

Møteleder: Øyvind Solum


Om deltegerne:

Vinjar Fønnebø er professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø og har vært direktør for NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin siden senteret ble startet i år 2000. I 1998 var han medlem Aarbakke utvalget, som skrev NOU 1998:21 Alternativ medisin.
Pernille Nylehn har jobbet som fastlege i mange år. Jobber med rehabilitering av folk med muskel/skjelettplager og revmatiske sykdommer. Har også jobbet med rehabilitering av folk med hjertesykdom, lungesykdom og kreft.
Blogger, skriver også mange leserinnlegg til aviser og tidsskrifter, og en del på nettdiskusjoner. Skeptisk til alternativ behandling, - er ganske kritisk til sitt eget fag òg.


Audun Myskja er lege og spesialist i allmennmedisin. Han er også Fellow i nevrologisk allmennmedisin og sertifisert Tomatiskonsulent. Tilbyr også utdanning i Enhetsterapi, en nyutviklet terapi som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de mest virksomme elementer i komplementære metoder.
Møt Audun Myskja - den musikalske legen, portrett på alternativ.no
Stig Bruset, lege og spesialist ga i 2007 ut en rapport om grønne paviljonger på sykehus. Rapporten inneholer en beskrivelse hvordan komplementær og alternativ behandling kan integreres på sykehus og hvordan pasienter kan få tilbud og anledning til å velge blant ulike behandlingsmetoder med økt helse og lindring som mål.
Stig Bruset - Lege med alternativ helseforståelse og brennende ønske om integrering, portrett på alternativ.noNasjonalt folkehelseinstitiutt

Helsedirektoratet

Møteleder Øyvind Solum, tidligere leder av Alternativt Nettverk.
Øyvind Solum - skaper møteplasser og dialog, portrett alternativ.no
Pasientintervju og paneldebatter på Den Store Alternativmessen
18 - 20 november 2011
Søndag 20. november
Kl. 16.00:
Hvorfor skal vi ha komplementære og alternative behandlingsmetoder i den offentlige helsetjeneste?

Foredrag relatert til prosjektet Fremtidens Helsetjeneste
Se oversikten


www.behandler.no
Støtt folkeaksjonen for alternativ behandling

Alternativopplysningen - alternativ.no har igangsatt en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

BLI MED!
Ved å skrive deg på lista for Folkeaksjonen FAB er du med å gi din stemme for saken. Les mer om saken

Dato:
Antall underskrifter: 10495
Motta nyhetsbrev fra alternativ.no
Del på Facebook
Del på Twitter
Tips en bekjent om denne siden!


copyright 1997-2011 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.