logo Last ned rapporten om Grønne paviljonger
Last ned messeprogrammet for Den store alternativmessen

Fremtidens Helsetjeneste

– Bedre integrert alternativt helsetilbud

Grønn Paviljong


På Den store alternativmessen 2011 vil vi gjennom en modell av Grønn paviljong vise hvordan en slik enhet kan fungere. Paviljongen er bygget opp som en modell av en sykehusavdeling i stor skala. Utøver-organisasjoner og behandlere vil delta på denne markeringen, både inne på selve Paviljongen og på standplassene som står nærmest paviljongen, så her blir det mulig å møte bransjen og få svar på spørsmål omkring alternativ behandling.

Se for deg et offentlig helsetilbud, hvor du selv kan være med å bestemme hva slags behandling som skal hjelpe deg til bedre helse og livskvalitet. Et system hvor tilbud om alternativ behandling er tilgjengelig og fungerer komplementært med konvensjonell medisinen. Dette tilbudet kunne fungere som egne avdelinger ved våre sykehus eller ved separate helsesentre.

Idag velger halvparten av befolkningen alternativ behandling for å ivareta egen helse. Men det offentlige helsevesenet har enda ikke et tilbud om en mer helhetlig behandling, - et tilbud som vil kunne gi gevinst både helsemessig og økonomisk for samfunnet.

Allerede i 1998 foreslo Aarbakkeutvalget, opprettet av Sosial- og Helsekomiteen på Stortinget, at det skulle opprettes Grønne paviljonger på sykehus, der pasientene kunne få benytte de komplementære behandlingsmetodene som de ønsker. Utenlands finnes allerede avdelinger for komplementær behandling ved flere sykehus.

I 2007 utarbeidet lege Stig Bruset rapporten ”Grønne paviljoner” som ble utgitt av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) med støtte fra Kreftforeningen:
”Grønn paviljong kan være organisert som en egen enhet, der pasientene kan få sunn kost, ha et stille rom, samtale med andre, finne litteratur og bruke ulike former for behandling. Målet er å styrke pasientenes egne ressurser og bedre helsen. Ved en Grønn paviljong bør det finnes behandlingsrom for akupunktur, massasje samt andre behandlingsformer og dessuten et lite bibliotek og et fellesrom for møter og måltider.”

En grønn paviljong vil også kunne være arena for forskning og samarbeidsprosjekter som vil øke kunnskapen og gjøre det lettere å vurdere nytteverdien av alternative og komplementære behandlingstilbud.

Med nordmenns økte interesse for alternativ behandling og alternativ medisin er det på høy tid å se på mulighetene for en bedre integrert alternativ helsetjeneste.


Bakgrunn

Statens Helsetilsyn har tidligere i et rundskriv til norske sykehus understreket at pasientene skal ha frihet til å benytte komplementære behandlingsmetoder også under sykehusoppholdet. Undersøkelser viser at majoriteten av brukerne ønsker dette.

Aarbakkeutvalget (NOU 1998:21), foreslo (kap 14.3.3.) at det skulle opprettes Grønne paviljonger på sykehus, der pasientene kunne få benytte de komplementære behandlingsmetodene som de ønsker. Derved har man også en god mulighet til å evaluere effekten av metodene, samt øke kunnskapen innenfor det etablerte helsevesen. En grønn paviljong egner seg utmerket for forskning, der man kan søke å klarlegge hvilke alternative metoder som kan være nyttige i fremtidens helsevesen. Det er også mulig å finne konstruktive samarbeidsformer mellom de ulike medisinske tradisjonene.

I utlandet finnes allerede avdelinger for komplementær behandling ved flere sykehus og blant annet ved det kjente Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York. Her tilbys blant annet akupunktur, healing, massasje og veiledning eller ”counseling” når det gjelder urter, vitaminer og kosthold.


Organisering

Dagens organisering av sykehus med ulike avdelinger for kirurgi, indremedisin etc, gjør det naturlig å tenke seg en egen avdeling også for komplementær alternativ behandling. Denne kan være organisert som en egen enhet, der pasientene kan få sunn kost, ha et stille rom, samtale med andre, finne litteratur og bruke ulike former for behandling. Målet er å styrke pasientenes egne ressurser og bedre helsen. Ved en Grønn paviljong bør det finnes behandlingsrom for akupunktur, massasje samt andre behandlingsformer og dessuten et lite bibliotek og et fellesrom for møter og måltider.

Mange pasienter vet ikke i utgangspunktet hvilket tilbud de ønsker. Det bør derfor være en veileder i form av en person som ikke selv representerer en bestemt behandlingsform og dermed er nøytral. Denne personen kan etter en samtale med pasienten, gi informasjon om hva de ulike behandlingsmetodene går ut på. Subsidiært kan dette gis som en skriftlig orientering. Deretter kan pasientene selv velge og senere eventuelt bytte behandling som de ville ha gjort utenfor sykehuset. En annen mulighet er at hele behandlergruppa diskuterer seg frem til behandlingsforslag etter en tverrfaglig diskusjon.

Økonomi

Norsk helsevesen har problemer med å tilby befolkningen tilfredsstillende helsetilbud innenfor dagens økonomiske rammer. Det er derfor ikke realistisk at driften av en Grønn paviljong skal kunne belastes magre sykehusbudsjetter. Modellen kan i første omgang organiseres som prosjekt drevet for forskningsmidler eller en øremerket bevilgning, eventuelt med en egenandel fra pasientene. Evalueringen av prosjektet vil kunne vise om pasientene kan ha nytte av de komplementære behandlingsmetodene ved at for eksempel liggetiden på sykehus kan bli kortere

Utdrag hentet fra rapport om Grønne paviljonger, Stig Bruset 2007.

Sist oppdatert: 14-11-11

www.behandler.no
Støtt folkeaksjonen for alternativ behandling

Alternativopplysningen - alternativ.no har igangsatt en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

BLI MED!
Ved å skrive deg på lista for Folkeaksjonen FAB er du med å gi din stemme for saken. Les mer om saken

Dato:
Antall underskrifter: 10495
Motta nyhetsbrev fra alternativ.no
Del på Facebook
Del på Twitter
Tips en bekjent om denne siden!


copyright 1997-2011 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.