Internasjonalt seminar - Kunstterapi 11-15 september 2017
Homeopat og akupunktør Charlotte Torgersen, Lier