Til forsiden alternativ.no

ADHD uten piller - Kurs


Bestill oppføring for kurs


A-Å
Itogha AS
MI-skolen

Etter postnummer:


Itogha AS
tilbyr
fagseminar om livsstil, helse og fettsyrebalanse
om bla. Fettsyrbalansen hos barn med ADHD

Ola Eide, forskningssjef ved Itogha AS, har 30 års erfaring fra forskning rundt fettsyrer og hvordan de påvirker kroppens funksjoner. Under seminaret vil han legge frem et unikt norsk tallmateriale basert på over 1000 fettsyrebalanser målt ved St. Olavs Hospitalet. Alle seminar deltakere vil få anledning til å måle sin fettsyrebalanse under seminaret.

Agenda:
- Kostvaner og sykdomsutvikling fra 1850 og fram til i dag - Kan vi påvirke utviklingen?
- Hvor og hvordan virker omega-6 og omega-3 fettsyrene i kroppen vår?
- Hva er Fettsyrebalansen og hvordan påvirker den vår helse?
- Måling av Fettsyrebalansen med Test4Life på St. Olavs Hospital i Trondheim
- Fettsyrebalansen hos gravide, barn og ungdom
- Fettsyrebalansen og utvikling av fettvev og fedme
- Fettsyrbalansen hos barn med ADHD
- Fettsyrebalansen hos eldre depresive
- Hvordan kan vi endre Fettsyrebalansen med Oil4Life?
- Daily4Life kan styrke ditt naturlige immunforsvar
- Tid for spørsmål og diskusjon

Seminaret er spesielt rettet mot deg som arbeider med helse og er opptatt av kosthold, og som til daglig må gi råd til pasienter på din klinikk, eller til kunder i din butikk.


Kontakt:
Itogha AS
Kjellergt 9
2003 LILLESTRØM
Tlf. 922 63 466


MI-skolen
tilbyr kurs/veiledning til alle som har diagnostisert eller udiagnostisert ADHD/ADD, og som vil leve et liv uten medisiner.

I kurset inngår:

For voksne ADHD/ADD:

- Forståelse for hvorfor du er som du er

- Praktiske råd som gjør livet lettere


Foreldre til ADHD/ADD-barn:

- Forståelse for hvorfor barnet er som det er

- Kurs i hvordan du får barnet til å endre adferd –
samme metoder som ”Super Nanny” på TV.


Kursholder Georg Ulvehøj, forfatter og pedagog, er selv diagnostisert MBD i unge dager (MBD var det gamle navnet på ADHD). Han har undervist på ungdomstrinnet i nesten 20 år, og hatt mange ADHD-elever.

"Min mening er at ADHD ikke er en sykdom, men en kombinasjon av ulike personlighetstrekk, akkurat som stahet eller nysgjerrighet. Forstår man hva som ligger bak "problemen", forsvinner det negative synet på ADHD og man lærer dels å se på det som en tilgang, dels å styre den enorme energien man bruker hele tiden. Konsekvensen blir et innholdsrik liv."

Konseptet bygger dels på en generell kursdel, dels på individuell oppfølgning.

Lokaler i Oslo, Ski og Askim.

MI-Skolen
Kontakt: Georg Ulvehøj
Trømborgveien 852
1880 EIDSBERG
tlf. 900 24 978


Sist oppdatert:10/29/09

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen