Barn - Kurs for barn


Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs for Barn

A-Å
Musikk i livets begynnelse


Etter postnummer:


Musikk i livets begynnelse
Musikkgrupper for barn fra 0 til 5 år.
Det arrangeres både formiddags- og ettermiddagskurs.
Musikkgrupper i barnehager.
Inspirasjonskurs for voksne.

Musikkgrupper for barn fra 0 til 5 år i følge med foreldre, besteforeldre eller andre nærstående voksne.

Musikk i livets begynnelse er for deg som har lyst til å være sammen med andre barn og voksne i musikkgruppe. I musikkgruppene er barn og voksne sammen om gode musikkopplevelser.

Vi synger barnesanger og bånsuller, lærer rim og regler og opplever folkemusikk
fra hele verden. Vi spiller afrikanske trommer, rytmeegg, claves og andre enkle klang-
og rytmeinstrumenter. Vi danser ringdanser og beveger oss til musikk.

Les mer om musikkens betydning for barns tidlige utvikling og for samspillet mellom mor/far og barn på www.musikkopplevelser.no (klikk på www-ikon nedenfor).

Musikkskolen arrangerer også musikkgrupper i barnehager (ukentlige besøk av musikkpedagog eller konserter) og inspirasjonskurs for voksne som arbeider med barn og unge.


Det holdes kurs i Oslo og i Vestfold.

Musikk i livets begynnelse
Kontakt vokal- og musikkpedagog Pia Margareta Vang
0880 OSLO / 3160 VESTFOLD
tlf. 920 60 461


Sist oppdatert:6/4/12

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen