Coaching - Kurs

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Coaching


NOCNA - Nordic Coach & NLP Academy

Tilbyr utdanning i Coaching
-utdanninger, kurs og opplæring innenfor NLP, coaching, kommunikasjon og helsecoaching

NLP Professional Coach
1 år - deltid

1. NLP Practitioner
 2. NLP Master Practitioner
3. NLP Coach fordypning med 75 timer praktisk coaching
4. Praktisk coachingtrening 75 timer
5. Design Your Life - livscoachingseminar

Opptakskrav:  NLP Practitioner, NLP Master Practitioner


Helsecoach
2 sertifikater gis: 1. Helsecoach 2. Helse & Livsstilscoach
1 samling- 5 dager + online studier.
Opptakskrav:  NLP Practitioner & NLP Master Practitioner

Medisinsk Coaching
24 dager (6 moduler à 4 dager)  + oppgaver, integrering, fordypning og eksamen.
Opptakskrav: Offentlig godkjent helsepersonell

Mindfulness Coach/Instruktør
2 dagers tilleggskurs
Opptakskrav: Fullført NLP Master Practitioner

Coaching workshop - gratis
NLP & Coaching workshop, 2 timer

NOCNA tilbyr også Online studier/korte kurs:
Design Your Life
Power Up
Nevrotapping
Powerful Presentations
NLP for barn og foreldre
NLP & Nevrovitenskap

Online kurs/utdanning:
Mental Trainer
NLP Diplom online kurs
Positiv psykologi
Mindfulness Practitioner
Selvhypnose
Online kurs i Coachende lederskap
Certified Meditation / Mindfulness Teacher

Kontakt:
NOCNA - Nordic Coach & NLP Academy
Undervisningslokale:
Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy, 0286 Oslo

Post adresse:
Postboks  18 Bygdøy
0211 OSLO
Tlf.(+47) 922 11 169
Epost: utdanning@nocna.no www: nocna.no


Kommende aktiviteter
Zen Coaching International
Tilbyr utdanning, kurs og seminarer i Zencoaching

–Temabaserte seminarer
–Åpne temakvelder
–Internett-seminarer (teleklasser)
–Skreddersydde kurs og seminarer for grupper, organisasjoner og bedrifter
–Diplomutdanning i Zencoaching (deltidsutdanning)
–Fordypningsprogrammer for zencoacher
–Individuelle coaching-forløp

Modul 1 av zencoaching-utdannelsen; ” Relaxing Into Being”, blir undervist som et frittstående helgekurs.

Alle kurs ved Zencoaching er opplevelsesorienterte og baserer seg på at man lærer lettest av egne erfaringer. Ved å gjøre øvelser sammen med andre får man muligheten til å erfare om dette er en metode som gir direkte erkjennelser, innsikt og som utvider adgang til eget våkne nærvær.


Hva er Zencoaching
Zencoaching-metoden bygger på prinsipper fra blant annet mindfullness og meditasjon. Metoden hjelper en til å bli mer nærværende, til å møte egen kropp og sinn i øyeblikket, akkurat slik dette øyeblikket er. Når man opplever seg selv i det som er, uten å fortrenge eller fordømme, kan man erfare en naturlig fordypning og mer virkelig kontakt med seg selv og sine ressurser. Utfordringer kan åpne opp for muligheter man ikke trodde man hadde eller som man ikke våget å drømme om. Det blir mulig å komme i kontakt med sitt iboende potesiale for glede, styrke, tillit, ro, harmoni, kreativitet, lek og frihet.

Ved hjelp av enkle verktøy, forankring og tilstedeværelse i øyeblikket, kan man finne svar på spørsmål og utfordringer, i seg selv. Når man bruker sin livskraft til å leve sant med seg selv, vil det påvirke alle relasjoner og omgivelser, både på arbeid/skole, i forhold til sin partner/ektefelle, barn, foreldre, venner osv. Man vil kjenne seg mer fri, glad og tilfreds med det livet man lever, når man støttes til å leve i tråd med sine ønsker og lengsler.


Zencoaching er en coaching metode som ble utviklet av Kåre Landfald i 2005. Zencoaching forener fokuset på ytre mål-oppnåelse som kjennetegner mye tradisjonell coaching, med et dypt indre fokus som finnes i andre visdomstradisjoner. Utover den moderne coaching-tradisjonen er viktige inspirasjonskilder Zen-buddhisme (Thich Nhat Hanh), Diamond Approach (A. H. Almaas), IVK (Ikke Volds Kommunikasjon /Nonviolent Communication NVC (M. Rosenberg)), og Great Freedom Teaching (Candice O'Denver).
Kontakt:

Eva Areskog (påmelding & info)
eva.zencoaching@gmail.com

Kåre Landfald, Oslo
0273 OSLO
Tlf: 936 79 207
E-post: kare@zen-coaching.com www: zen-coaching.comKommende aktiviteter
CoachTeam – House of Leadership - CoachAkademiet
tilbyr kurs, studier og coaching for privatpersoner og næringsliv innenfor coaching, selvledelse, mindfullness og kommunikasjon.

Internasjonale sertifiseringsprogrammer innenfor coaching, kommunikasjon og ledelse

Kurs:
Coaching, Selvledelse, Mindfullness, Etikk, 4MAT- kommunikasjons og læringsmetodikk, Klar tale - bevissthet på egen kommunikasjon, Presentasjonsteknikk – talekunst og retorikk, Den vanskelige samtale, Endringsledelse, Teamcoaching, Forhandlingsteknikk, Si det så det selger, En coachende lederstil.


Utdanning: se under kategori Utdanning og skoler

Kursform:
Vi er opptatt av å involvere deltagerne maksimalt.
Vi tror på læring gjennom øvelser og tilbakemeldinger.
Vi gir av vår energi og er opptatt av at den enkelte skal få en unik opplevelse av læringen hos oss.
Vi har tro på at læring er gøy og menneskets potensial er enormt.
Vi tar med oss erfaringene vi har og deler både av det vi kan teoretisk, og av det vi til enhver tid lærer og erfarer gjennom vårt arbeid.
CoachTeams filosofi er at vi gjør en forskjell og ønsker å bidra til å skape positive ringvirkninger rundt oss

Workshops og foredrag
Diverse workshops innen motivasjon, kommunikasjon, forhandlinger, den gode samtale, presentasjonsteknikk, sykefravær med mer.

Coaching
Vi tilbyr coaching på 1-1-basis og teamcoaching for bedrifter og organisasjoner.

CoachTeam er godkjent som The Norwegian Institute of Neuro Semantics
Member of American Board of NLP (ABNLP)
Medlem av Den Norske Coach Forening (DNCF)
CoachTeam er lisensiert som 4mat Trainere
Kontakt:
Nydalsveien 38
0484 OSLO
Tlf: 4000 4500
E-post: info@coachteam.no www: coachteam.no