Behandler.no - Norges største oversikt

Coaching - Kurs

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Coaching


Kommende aktiviteter
Zen Coaching International
Tilbyr utdanning, kurs og seminarer i Zencoaching

–Temabaserte seminarer
–Åpne temakvelder
–Internett-seminarer (teleklasser)
–Skreddersydde kurs og seminarer for grupper, organisasjoner og bedrifter
–Diplomutdanning i Zencoaching (deltidsutdanning)
–Fordypningsprogrammer for zencoacher
–Individuelle coaching-forløp

Modul 1 av zencoaching-utdannelsen; ” Relaxing Into Being”, blir undervist som et frittstående helgekurs.

Alle kurs ved Zencoaching er opplevelsesorienterte og baserer seg på at man lærer lettest av egne erfaringer. Ved å gjøre øvelser sammen med andre får man muligheten til å erfare om dette er en metode som gir direkte erkjennelser, innsikt og som utvider adgang til eget våkne nærvær.


Hva er Zencoaching
Zencoaching-metoden bygger på prinsipper fra blant annet mindfullness og meditasjon. Metoden hjelper en til å bli mer nærværende, til å møte egen kropp og sinn i øyeblikket, akkurat slik dette øyeblikket er. Når man opplever seg selv i det som er, uten å fortrenge eller fordømme, kan man erfare en naturlig fordypning og mer virkelig kontakt med seg selv og sine ressurser. Utfordringer kan åpne opp for muligheter man ikke trodde man hadde eller som man ikke våget å drømme om. Det blir mulig å komme i kontakt med sitt iboende potesiale for glede, styrke, tillit, ro, harmoni, kreativitet, lek og frihet.

Ved hjelp av enkle verktøy, forankring og tilstedeværelse i øyeblikket, kan man finne svar på spørsmål og utfordringer, i seg selv. Når man bruker sin livskraft til å leve sant med seg selv, vil det påvirke alle relasjoner og omgivelser, både på arbeid/skole, i forhold til sin partner/ektefelle, barn, foreldre, venner osv. Man vil kjenne seg mer fri, glad og tilfreds med det livet man lever, når man støttes til å leve i tråd med sine ønsker og lengsler.


Zencoaching er en coaching metode som ble utviklet av Kåre Landfald i 2005. Zencoaching forener fokuset på ytre mål-oppnåelse som kjennetegner mye tradisjonell coaching, med et dypt indre fokus som finnes i andre visdomstradisjoner. Utover den moderne coaching-tradisjonen er viktige inspirasjonskilder Zen-buddhisme (Thich Nhat Hanh), Diamond Approach (A. H. Almaas), IVK (Ikke Volds Kommunikasjon /Nonviolent Communication NVC (M. Rosenberg)), og Great Freedom Teaching (Candice O'Denver).
Kontakt:

Eva Areskog (påmelding & info)
eva.zencoaching@gmail.com

Kåre Landfald, Oslo
0273 OSLO
Tlf: 936 79 207
E-post: kare@zen-coaching.com www: zen-coaching.comCoachTeam – House of Leadership
Tilbyr internasjonale sertifiseringsprogrammer innen Systemisk coaching, NLP og Nevro Semantikk.

CoachTeam er stolte over å ha inngått et samarbeid med Universitetet i Agder der UIA leverer 45 studiepoeng. Ut over det UIA leverer får man NLP Business Practitioner, NLP Business Master Practitioner og Quantum Leap Business Coach sertifiseringer fra CoachTeam.

CoachTeam har i over 16 år levert programmer innen coaching, kommunikasjon og selvledelse og utdannet over 1000 deltakere innenfor disse fagområdene.

Utdanning:
CoachTeams coach- og leder utdanning følger standarden og kravene i Norsk Bransjestandard for Coaching utarbeidet av Den Norske CoachForening (DNCF).

Etter godkjent trinn 1 oppnår deltakerne NLP Business Practitioner sertifisering.
Deltakerne får også 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse; formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching.
Etter godkjent trinn 2 oppnår deltakerne NLP Business Master Practitionersertifisering.
Deltakerne får også 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse og coaching levert av UiA
Etter godkjent trinn 3 oppnår deltakerne Quantum Leap Business Coachsertifisering.
Deltakerne får 15 studiepoeng i Kreativ ledelse og coaching levert av UiA.
Etter godkjent trinn4 oppnår deltakerne Executive Coach tittel.


Fullført trinn 3 inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel: DNCF sertifisert coach.
En DNCF sertifisert coach kan i tillegg etter en påbygningsmodul innenfor Helsecoaching, bli registrert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at reg Helsecoach DNCF kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

Trinn 1: Trinn 1 består av fysiske samlinger samlinger samt 5 online moduler fordelt over ca. 4 måneder samt webmøter for spørsmål og svar. Kollokviegrupper. Skriftlig og praktisk eksamen i tillegg til obligatorisk coaching av medstudenter.

Fysiske samlinger: 2 dagers kurs i Oslo og 6 dagers samling på UiAs flotte sted Metochi på Lesbos, Hellas.
Trinn 1 gir NLP Business Practitioner utdanning og sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard) og Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching gir 15 studiepoeng. Universitetet i Agder og CoachTeam står for opplæring med høy faglig kvalitet i et inspirerende og stimulerende miljø.


Trinn 2: Coaching, forståelse og handling med sertifisering som NLP Business Master Practitioner, 4x4 dager over 4 måneder. Forkunnskap: NLP Practitioner.
.

Trinn 3: Quantum Leap Business Coaching.
Trinn 3 gir deltakerne en avansert, kraftfull, målrettet og systemisk coaching- og kommunikasjonsmetodikk. Trinn 3 fører til sertifisering som QL Business Coach. Forkunnskap: Trinn 1 og 2.
Modul 1: Coaching Genius 2 dager
Modul 2 – Quantum Leap  bootcamp 8 dager, i tillegg videoer med faglig info, demonstrasjoner av øvelser og zoom møter for spørsmål og svar.

Fullført trinn 3, inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel:
DNCF sertifisert coach.

Som DNCF sertifisert coach kan du i tillegg, etter en obligatorisk juridisk fagdag innen helsecoaching, bli registert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at du kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

For den som ønsker en ekstra solid lederutdanning eller som vil arbeide som profesjonell coach tilbyr CoachTeam ytterligere fem moduler:

Trinn 4: Executive Management program som gir Executive Coach-tittelen.
Fokus på disse modulene er teamcoaching med stor vekt på feedback, endringsledelse, presentasjons- og forhandlingsteknikk i tillegg til sertifisering i 4mat prosessmodell. 4MAT er en internasjonal anerkjent prosessmodell for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.

Programmet (trinn 1, 2, 3 og 4) går totalt over ca 2 år. Deltakere får bred teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring innen coaching, kommunikasjon, ledelse, HR og salg.


CoachTeam har siden 2002 utdannet mange hundre deltakere innenfor områdene coaching, kommunikasjon og selvledelse. CoachAkademiet er skolevirksomheten til CoachTeam as.

CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP)
Medlem av Den Norske Coach Forening (DNCF))

For CoachTeam sine kurs, workshops eller foredrag, se under kategori KURS

Kontakt:
Rosenborggata 3
0356 OSLO
Tlf: 4000 4500
E-post: info@coachteam.no www: coachteam.no