Stor oversikt A-Å med kurs innen selvutvikling, helse, trening, spiritualitet, kreativitet mm. Her finner man kurs man tar for egen del, men også kurs som kan påbygges til en utdanning.
Homeopat og akupunktør Charlotte Torgersen, Lier

Dans - Bevegelse - Kurs

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs innen dans og bevegelse


A-Å
MagutiKommende aktiviteter
Maguti
Tilbyr kurs og workshops i Biodanza og TaKeTiNa

Taketina
Taketina er en rytmeprosess som er svært effektiv til å trene koordinasjon. Det er også en vakker opplevelse der steg og klapp kombineres med stemme. Taketina handler ikke om prestasjon, erfarne musikere så vel som nybegynnere vil ofte oppleve å falle ut av rytmen. Dette er en del av prosessen og en del av utviklingen for å komme mer inn i en flyt tilstand. I en opptrenings situasjon er det godt å få en dyp forståelse av at det å falle ut av mestringen og oppleve kaos er en del av veien fremover. Tryggheten dette gir gjør det mye lettere å takle motgang.

Alle våre rytmeopplegg er svært fleksible og deltagere med forskjellig funksjonsnivå kan oftest delta i samme gruppe. Det er formålet med samlingen som vi legge føringene for hvem det passer for, mer enn den enkeltes evne til å delta musikalsk.

Finnes det noe slikt som ur-kraft og ur-rytme? Mikael sier ja og gjennom TaKeTiNa vil de fleste få en opplevelse av tid som er annerledes enn den stressende tiden som har med «armbåndsuret» å gjøre. TaKeTiNa prosessen åpner for en kontakt med rytme som når helt inn til det instinktive i oss. Mange opplever assosiasjoner til stammefølelse og tidløse ritualer når vi rytmisk beveger oss og synger sammen i gruppe. Samtidig er TaKeTiNa en av de mest avanserte læreformer som finnes i dag. Det handler mye om å finne flyt-tilstanden, ikke ved «å ta en ting av gangen», men ved å finne mestringen i at mye skjer på en gang. TaKeTiNa bruker levende musikk i prosessen, men deltagerne trenger ingen musikalsk trening for å være med. Deltagere forteller om opplevelse av tillitt, mindre frykt for å gjøre feil, indre stillhet, og opplevelse av frihet selv om de har vært i en tydelig struktur.
 

Biodanza
Biodanza åpner for større rom i menneskemøtene. Dans, musikk, temaer og nærvær gjør en klasse til en verdifull opplevelse i seg selv. Men det er også en trening i å aktivere menneskelig potensiale. Følge det som er ditt ja og være tydelig på hva som er et nei.

Biodanza jobber etter fem linjer for vekst: Vitalitet, kreativitet, seksualitet, transendens og affektivitet. Sistnevnte er et særegent Biodanzaord som oversettes best med elskverdighet. Det er vår evne til å være i varm, tydelig og hjertelig kontakt med omgivelsene.

Musikken i Biodanza er valgt ut for å støtte vekstprosessen, i mer enn 40 år har musikk blitt perfeksjonert for å gi støtte til følelsene dansen frembringer.

Veien blir til mens vi går, livet blir til mens vi danser!Kontakt:
Maguti
Kontaktperson: Mikael Khei
Spydebergveien 210
1816 SKIPTVET
tlf. 920 25 999