Behandler.no - Norges største oversikt

Feng shui - Kurs

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Feng shui

Kommende aktiviteter
Nordic School of Chue Style Feng Shui - Fengshuiskolen i Norden
tilbyr kurs og utdannelse i autentisk, klassisk feng shui


Vil du jobbe profesjonelt og seriøst med feng shui? FENGSHUISKOLEN i Norden tilbyr et unikt opplæringsprogram (CHUE feng shui) med omfattende fordypning i autentisk, klassisk feng shui. I ryggen har vi den taoistiske fengshuimesteren Grand Master Chan Kun Wah, en av verdens fremste fengshuieksperter. Fundamentet i utdannelsen er heksagrammene i I Ching, og vi arbeider med mektige (keiserlige) metoder som få i verden kjenner til.

Feng shui handler om å skape energimessig balanse der vi bor og arbeider. Når energien (chi) flyter fritt og er balansert, er også forutsetningene for trivsel og større fremgang i livet til stede. Nøkkelen til suksess i livet ligger i omgivelsene våre, og fengshuieksperten har blikk for det mulige der det tilsynelatende ser umulig ut. Et slikt blikk kan du også få. Les mer om den toårige utdannelsen (ti til tolv helgesamlinger over ca. to år) på hjemmesiden vår.

Står du fast i livet? Feng shui som fag og som inspirasjonskilde kan gi deg svar og nye muligheter. Feng shui er ikke lenger bare keiserens mektige redskap – feng shui er for alle! Du kan ha stor glede av å lære deg de grunnleggende prinsippene selv om du ikke har planer om å bli utøvende fengshuikonsulent. Bli med på et innføringskurs (endagskurs eller helgekurs mange steder i landet) og lær deg grunnleggende grep som vil gi deg bedre flyt i hverdagen.
Kontakt:

Nordic School of Chue Style Feng Shui
- Fengshuiskolen i Norden
Master Reni Aleksandra Hagen
Munkerudtunet 12
1164 OSLO
Tlf.(+47) 414 11 429
Epost: fengshuiskolen@gmail.com www: fengshuiskolen.no

Send en melding / forespørsel til Fengshuiskolen nå