Behandler.no - Norges største oversikt

Healing - Kurs

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i healiing
(Ønsker du å ta en yrkesutdanning - se oversikten Utdanning-skoler)Kommende aktiviteter
Livh - Healing
Tilbyr kurs i Healing og Selvutvikling.

Hjertelig velkommen til Livh - et sted som fokuserer på kjærlighet og videre utvikling.
Vi tilbyr følgende kurs

- Selvutviklingskurs
- Healingkurs
- Hjertehealingkurs

Vårt mål er å vise mennesket veien videre inn i hjertene våres. Healing er et ord som betyr å gjøre hel. Å være et helt menneske betyr at vi daglig tar vare på både vårt yttre og indre liv. På våre kurs har du mulighet å gå mange skritt videre i din egenutvikling.

Selvutviklingskurs
- passer godt for deg som har litt eller ingen erfaring fra før. Her vil du lære mye om deg selv, og om hva healing og kjærlighet er og hvordan du kan bruke denne kraften som finnes i hver av oss. Du lærer en enkel men meget kraftfull meditasjon. Du lærer mer om visualisering.
Alt vi viser deg er basert på kjærlighet og enkelhet. Du får lært deg hverdagsvennlige teknikker - som vil hjelpe deg videre i livet ditt.

Healingkurs
- passer godt for deg som har noe erfaring fra før, eller har gått på vårt selvutviklingskurs. Kurset er intensivt og meget kraftfullt. Vi tar for oss følgende

- Indre/yttre balanse
- Jordning
- Kjærlighetskraften /skaperkraft/ Gud
- Intuisjon og klarsynthet
- Chakrahealing
- Thetahealing
- Indre barnet
- Healerkraften din aktiveres

Dette kurset går over 2 dager. Vi tilbyr alle som har gått vårt selvutviklingkurs og healingkurs - regelmessige "treningskvelder" = healingsamlinger. Her får du mulighet å øve, praktisere, spørre og videreutvikle deg i trygge omgivelser. Dette har viset seg være meget godt og effektivt både for din egen selvutvikling og for deg som har planer om å være fremtidig healer.

Hjertehealingkurs
Dette er et kurs som passer for deg som er klar for å ta mange skritt videre inn i hjertet ditt. Kurset fokuserer på tilstedeværelse og kjærlighet. Når vi mennesker velger å "lære" mer om kjærlighet, helhet og balanse - sier vi ja til det å være mer tilstede i kroppen vår og å leve enda mer "her og nå".

Kursinnhold:
- Åndelighet
- Jordning
- Tilstedeværelse
- Takknemlighet
- Kontakt med ditt høyere selv
- Kjærlighet
- Lyset i våre hjerter
- Healing ved å lytte og se.

Hjertelig velkommen til Livh- et sted som fokuserer på det å leve, elske og lære.

Kurs i Oslo og Drøbak

Besøksadresser
Livh
Dyrløkkeveien 2
1440 DRØBAK

Livh
Unity
Møllergaten 23
0179 OSLO
Tlf: 91 33 52 14


Kommende aktiviteter
ILIANA akademiet
-
SELVutvikling -Livsveiledning - Energiarbeid
Tilbyr kurs og utdanning i Healing.

ILIANA akademiet (fra 1983) tilbyr utdanning i energiarbeid og healing.
ILIANA modellen er en holistisk, ressurs og løsningsorientert modell, hvor innsikt og forandring skjer på klientens premisser innen klare etiske rammer. Utdannelsene er både teoretiske og erfaringsbasert og krever en stor egeninnsats av studenten selv. Gjennom denne utdannelsen vil du kunne utvikle og forsterke dine evner under kyndig veiledning av en av Norges mest erfarne lærere på dette feltet, Inge Ås.

Utdanning på 3 nivå:

Nivå 1: Energiarbeid&Healing for hjemmebruk - 4 helgekurs
- Energi og bevissthet
- Energimedisin og akuttbehandling
- Relasjoner og frihet
- Energiarbeid og kontakthealing

Her vil vi bl.a. arbeide med:
- SELVhealing gjennom pust/avslappning, meditasjon, visualisering, energiøvelser, drømmereiser og yoga.
- Kontakthealing på kropp og i auraen via chakraene, energibaner og jording.
- Kunnskap om energimedisin basert på teorier innen aura, chakra, farger, homøopati,
Bachs blomstermedisin, urter m.m. Metamorfosebehandling som muliggjør dype forløsninger og en enkel metode til hjelp for dine nærmeste.
- Grunnleggende NLP hvor aktiviseringen av hele hjernen og sinnet inngår, ligger innbakt i alle øvelser.

Nivå 2: Fagutdannelsen i Energiarbeid&Healing - E&H for hjemmebruk + 7 kurs som går på ukedager, praksissamling, kollokviearbeid, mappearbeid, egenterapi via energibehandlinger og livsveiledning samt eksamen.

- Energifelt, områder, baner og punkter
- Tanke og affirmasjoner
- Blokkering, ressurs, chakra og Reiki
- Helbredelse av det indre barnet
- Drøm, polaritet og kontakthealing
- Etikk og klientbehandling for energiarbeidere – gir mulighet til bruk av (e) etter tittel.
- Praksissamling
- Healing og etablering

Her vil vi bl.a. arbeide med:
Auraens oppbygning og funksjon. Forløsning og flyt. Trossystemer, tanke og intuisjon. Forsterkende metoder som bruk av symboler, pust og tilstedeværelse. Det indre symbolspråket i drøm og språk. Chakraenes oppbygning og funksjon i forhold til erfaring, blokkering og forløsning. Forståelse av sår og kvaliteter inne det pre-personlig, personlig og transpersonlige. Etikk og moral, Klientbehandling og lovverk. Etablering av egen virksomhet.

Nivå 3: Avansert Energiarbeid&Healing
E&H for hjemmebruk + Fagutdannelsen i E&H, samt min. et års aktiv praksis.
Opptak etter søknad.

Daglig leder og gründer av ILIANA akademiet Inge Ås har undervist i SELVutvikling, personlig utvikling og jordnær spiritualitet siden 1983. Hun har utviklet ILIANA modellen og utdannelsene ved akademiet.

Tilbyr også utdanning i SELVutvikling og Livsveiledning, hvor SELVhealing, kontakthealing og fjernhealing er en del av SELVutviklingsutdannelsen. Fagutdannelsen for Livsveiledning har også energiarbeid og healing i sin fagplan.

All undervisning er godkjent som voksenopplæring og mange har fått godkjenning utdannelsene fra NAV som yrkesrettet attføring.

Kontakt:
ILIANA akademiet
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 OSLO
Tlf. 22 73 21 33


Kommende aktiviteter
Norsk Spiritualist Forening, NSF
Tilbyr kurs og utdannelse i Healing

Healingkurs godkjent av NSF/NSFH healerforbundet
- Etikk i healing; (VEKS kurs)
- Brevkurs i Etikk, kommunikasjon og lover. (VEKS kurs)
- Diplomkurs Holistisk Healing: (VEKS kurs)
- Videregående healing


Etikk i healing; (VEKS kurs)
2 dagers kurs for bl.a. alternativbehandlere, healere, etc..
Godkjenningskurs 16 timer over 2 dager. Eksamen siste dag.

Målsetting:
Etter kurset skal deltakeren ha lært det som trengs av etikk og kommunikasjon for å kunne bli godkjent healer. Kurser vil være en blanding av teori, dialog og praktiske case oppgaver. De viktigste områdene som vil bli behandlet i kurset:

- Etikk og ansvar for klienter
- Lover som vedrører healing
- Kommunikasjon med klienter
- Forberedelser for kursdeltakere som vil bli Godkjent Healer:

Du må før kursstart lese boken: Psykologi og etikk for helse og sosialfag av Lillevi Berg Kristoffersen. Dette er en del av pensum for å ta eksamen.
ISBN-13: 978-82-05-28487-6 eller ISBN-10: 82-05-28487-3

For å bli godkjent må du skrive en oppgave i etterkant av kurset. Denne oppgaven skal sendes inn innen 1 måned etter kursslutt.


Brevkurs i Etikk, kommunikasjon og lover. (VEKS kurs)
Dette kurset går fortløpende gjennom hele året og oppgaver innsendes etter plan som gis av veileder. Samme kurs som det etikk kurset over.

For godkjenning av healere i NSFH.
Kurset er ment for dem som ønsker å bli godkjente healere i NSFH og ikke har muligheten til å bli med på helgekurset innen etikk som NSFH avholder med jevne mellomrom. Kurset gjør at du vil kunne få denne godkjenningen og ta det hjemme hos deg selv. Du må fremdeles ha 10 godkjente healinger, slik som de andre kursdeltakerne også må ha.

Kurset består av 6 brev og en oppgave, skal skrives på maskin og sendes inn på e-post. (I spesielle tilfelle kan vanlig post brukes). Forventet tidsbruk på dette kurset er minst en innsending i måneden. Trenger du pause eller lengre tid, så ta det opp med veileder.


Diplomkurs Holistisk Healing: (VEKS kurs)
Et healingkurs hvor du både kan lære healing og bli godkjent healer i NSFH
Kurset er godkjent av NSFH (godkjent av Helsedirektoratet) og ved bestått diplomkurs kan det søkes om mva fritak for Alternativ behandler.

40 timer over 6 ganger

Målsetting:
Etter kurset skal deltakeren ha lært seg healing til en slik grad at healing skal kunne utføres på en forsvarlig og etisk måte. Eleven vil få det nødvendige grunnlaget for å kunne praktisere healing og kunne videreutvikle sine evner.

Noen av områdene som vil bli behandlet i kurset:

- Teori om healing, og forskjellige typer healing
- Øvelser i healing og sansing av energikroppen og sykdom.
- Filosofi vedrørende healing og healingkrefter
- Sykdom som redskap i menneskelig utvikling
- Etikk og ansvar for pasienter
- Lovgivning og hva man kan gjøre som healer.
- Hvis du vil kan du gjennom dette kurset bli Godkjent Healer. Dette er frivillig.
- Forberedelser for kursdeltakere som vil bli Godkjent Healer:

Du må før kursstart lese boken: Psykologi og etikk for helse og sosialfag av Lillevi Berg Kristoffersen.
Dette er en del av pensum for å ta eksamen. For de som ikke vil ta eksamen og godkjenning er boken frivillig.
For å bli godkjent må du skrive en oppgave i løpet av kurset eller etter kurset.
For mer informasjon se www.spiritualist.no under kurs.

Videregående healing
Bygger på Diplomkurs 40 t i Holistisk healing.

Målsetting:
Styrke healingkreftene, slik at de blir sterkere. Få mer erfaring med healing. Få hjelp til å komme i gang med sin egen bedrift innen healing. Lære mer om healing hvordan den fungerer gjennom teori og praktiske øvinger.Noen av områdene som vil bli behandlet i kurset:

- Teori om healing, og forskjellige typer healing
- Øvelser i healing og sansing av energikroppen og sykdom
- Filosofi vedrørende healing og healingkrefter
- Anatomi
- Pasientkommunikasjon videregående
- Mediumskap i healingen
- Visualiseringer
- Etablering av bedrift som tema
- Utvidelser av tema fra kurs 1 og andre nye tema


Norsk Spiritualist Forening, NSF tilbyr også kurs og utdanning i:
Mediumskap og Kanalisering


Kontakt:
Norsk Spiritualist Forening
Sørkedalsveien 74
0376 OSLO
Tlf. 947 88 970


Kommende aktiviteter
Sverre Buer, Rainbow Reiki Energi
Tilbyr seminarer, foredrag og utdannelse i Rainbow Reiki

Det som bla. kjennetegner Rainbow Reiki er praktiske og effektive løsninger på konkrete problemer samt en målrettet personlighetsutvikling. Rainbow Reiki har unike metoder som Karma Clearing, Astral Reiser, Astro Terapi, Krystall Healing, harmonisering av allergier, oppretting av skjeve hofter, balansering av atlasvirvel, effektiv behandling mot ulike typer frykt m.m.
Rainbow Reiki systemet har mange muligheter for videreutdanning og spesialisering.

Seminarer
- Rainbow Reiki 1. grad.
- Rainbow Reiki 2. grad.
- Rainbow Reiki Professional Practitioner 1.
- Rainbow Reiki Professional Practitioner 2.
- Rainbow Reiki Yrke og Suksess.
- Rainbow Reiki Foreldre og Barn.
- Rainbow Reiki Kjærlighet og Parforhold.

Foredrag
- Rainbow Reiki® – Oppdag kraften av mirakelhelbredelse i DEG!
- Sover du deg syk?
- Løs opp i rygg- og muskelsmerter med Advanced Metaphysical Healing!

Utdannelse
Rainbow Reiki 1. Dan Mester utdannelse.


Lærer: Lisensiert Rainbow Reiki 2. dan Mester & Lærer Sverre Buer
Sverre Buer er utdannet ingeniør innen maskin og driftsteknikk med over 30 års erfaring som ingeniør og prosjektleder og har siden 2006 jobbet som Rainbow Reiki healer, veileder og lærer og brakt sin kunnskap videre til sine studenter og klienter.

Mer informasjon på nettsiden:


Kontakt:
Rainbow Reiki Energi
Sverre Buer
Skaugumvei 11
1458 FJELLSTRAND

Tlf. 928 44 625
Epost: post@sverrebuer.no www: sverrebuer.no