Kurs - Kinesiologi

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Kinesiologi.


A-Å
Akademiet Helbredi

Kari Weium - Institutt for Kinesiologi AS

Etter postnummer:


Akademiet Helbredi
Tilbyr kurs og utdanning i Kinesiologi i Selvutvikling.

Kurs over 3 helger, 55 timer.

Kurset kan påbygges til en utdanning i Naturterapi med fagene:
Kinesiologi, Akupunktur, Reflexologi, Kraniosakral, Lockfoot.


Kurs i Oslo og Tromsø

Kontakt:
Akademiet Helbredi
Gustav Heggelund

Besøksadresse Tromsø:
Rødekorshuset
Jonas lies gt. 31
9009 TROMSØ

Besøksadresse Oslo
Unity Senter, Møllergt. 23
0179 OSLO
tlf. 917 20 707


Kari Weium - Institutt for Kinesiologi AS
Tilbyr kurs og utdanning i Kinesiologi.

Ulike kurs innen kinesiologi:
• Basic Consultant Facilitator - kinesiologi
• Blueprint I - pedagogisk kinesiologi
• Blueprint II
• Dyslexia - avslutningskurs i "Hjerneserien"
• Financial Freedom
• Fingermodes


•Hjernen I.
Hjernen vår største ressurs. Kurset er det første i rekken på 4 som avsluttes med enheten Dyslexia. Gradvis bygges det opp informasjon og ferdigheter som gir nye muligheter for bedre utnyttelse av vår fantastiske hjerne.
•Hjernen II
•Hjernen III

•Kinesiologi - Utnytt hjernens potensiale
Forskning tyder på at vi bruker mindre enn 10 prosent av hjernen - i hvert fall bevisst. Er det verdt å gjøre en innsats for å forhøye dette tallet? Kinesiologi kan hjelpe deg å få tilbake mer energi, selvtillit og motivasjon, samtidig som du lærer å utnytte mer av hjernekapasiteten.

•Kinesiologi - hjernetrim
Øvelsesprogram. Det finnes øvelser som erfaringsmessig gir gode resultater og som er så enkle at alle kan gjøre dem. De hjelper en til å få bedre kontroll over stressfaktorene i livet og øker energinivået.

•Kinesiologi kurs
En kinesiolog balanserer energier hos mennesker med ulike stressrelaterte plager. Metoden hjelper folk til å forebygge og stoppe utviklingen av livsstilsrelaterte lidelser. Metoden kan også brukes overfor barn med konsentrasjons- og lærevansker.

•Neuro-Training - Energy Lift
Neuro-Training is concerned with the self-help education of as many people as will listen. We have a specific range of workshops designed to help you help yourself, family and friends. This workshop uses a set of reflexes which are used to stimulate the flow of lymph in specific areas of the body.

•Neuro-Training - Clear Energy
Neuro-Training is concerned with the selfhelp education of as many people as will listen. We have a range of workshops designed to help you help yourself, family and friends. This is based on a set of reflexes that stimulates the flow of arterial blood to different specific parts of the body

• Neuro-Training - Freeing the Way
Neuro-Training is concerned with the selfhelp education of as many people as will listen. We have a range of workshops designed to help you help yourself, family and friends. In this workshop you learn how to stimulate the flow of energy around and through your body.

• Neuro-Training - Connecting the Flow
As the name suggests, this is a training to identify how to stimulate the flow of energy along the meridians but in a specific way.

• Neuro-Training - Inner Wisdom
Neuro-Training is concerned with the selfhelp education of as many people as will listen. We have a range of workshops designed to help you help yourself, family and friends. This workshop highlights a very special set of reflexes which are related to a very deep acting system in our bodies.

• Neuro-Training - Life Insight
Most of the other Innate System workshops cover more physical reflexes.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Oslo og andre steder i landet.


Kontakt:

Institutt for Kinesiologi AS
Kari Weium, Int. godkjent instruktør og Spesialpedagog
Lundgaardsveien 1


0266 OSLO
tlf. 62 41 01 77, 952 88 997


post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen