Behandler.no - Norges største oversikt

Konstellasjoner - Kurs

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Familiekonstellasjoner

Institutt for Traumearbeid as
tibyr terapi og utdanning innen traumer iht Franz Rupperts teori og metode

Instituttet samarbeider med Franz Ruppert og Gabor Maté, og utdanner traumeterapeuter frem til og med nivå 3, Internasjonal Videreutdanning med Franz Ruppert.

Grunnutdanning traumer (Nivå 1)
Nivå 1 – Grunnutdannelse og Personlig utvikling

Utdannelsens oppbygning:
Utdannelsen er bygd opp av frittstående moduler a 3 dager
Man kan velge hvilke datoer som passer
.Utdannelsen kvalifiserer til opptak på Videreutdanning til traumeterapeut IoPT (Nivå 2)

Videreutdanning til Traumeterapeut IoPT (nivå 2), egen klasse i Oslo og i Tromsø
Utdannelsen er bygd opp av sammenhengende moduler med hver sitt tema. Teorien og praksisen er omfattende og gir et godt grunnlag for å kunne møte og hjelpe mennesker terapeutisk.

Utdannede traumeterapeuter IoPT kan bli medlem i Norsk traumeterapeutforening og få tittelen registrert traumeterapeut. Alle moduler omhandler identitets konstellasjoner IoPT i individuell (en til en) setting OG i gruppe.

Veilederutdanning (Nivå 3)
for registrerte Traumeterapeuter ioPT.

Internasjonal Videreutdanning (Nivå 3)
for registrerte Traumeterapeuter IoPT, Psykologer, Leger og andre med minimum 3-årig helsefaglig bakgrunn. Årlig arrangeresi spesial seminar med Franz Ruppert og annet hvert år en internasjonal konferanse, i 2017 med GaborMaté og Franz Ruppert.

Utdanning i Oslo og Tromsø.


Kontakt:
Institutt for Traumearbeid as
Marta Thorsheim
Zahlkasserer Schafts pl 1
Scahfteløkken
0267 OSLO
Tlf.(+47) 916 67 211
Epost: marta@iopt.no
www.iopt.no