Behandler.no - Norges største oversikt

Kommunikasjon - Kurs

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Kommunikasjon


Kommende aktiviteter
CoachTeam – House of Leadership
Tilbyr internasjonale sertifiseringsprogrammer innen Systemisk coaching, NLP og Nevro Semantikk.

CoachTeam er stolte over å ha inngått et samarbeid med Universitetet i Agder der UIA leverer 45 studiepoeng. Ut over det UIA leverer får man NLP Business Practitioner, NLP Business Master Practitioner og Quantum Leap Business Coach sertifiseringer fra CoachTeam.


CoachTeam har i over 16 år levert programmer innen coaching, kommunikasjon og selvledelse og utdannet over 1000 deltakere innenfor disse fagområdene.

Utdanning:
CoachTeams coach- og leder utdanning følger standarden og kravene i Norsk Bransjestandard for Coaching utarbeidet av Den Norske CoachForening (DNCF).

CoachTeams coach- og leder utdanning følger standarden og kravene i Norsk Bransjestandard for Coaching utarbeidet av Den Norske CoachForening (DNCF).

Etter godkjent trinn 1 oppnår deltakerne NLP Business Practitioner sertifisering.
Deltakerne får også 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse; formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching.
Etter godkjent trinn 2 oppnår deltakerne NLP Business Master Practitionersertifisering.
Deltakerne får også 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse og coaching levert av UiA
Etter godkjent trinn 3 oppnår deltakerne Quantum Leap Business Coachsertifisering.
Deltakerne får 15 studiepoeng i Kreativ ledelse og coaching levert av UiA.
Etter godkjent trinn4 oppnår deltakerne Executive Coach tittel.


Fullført trinn 3 inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel: DNCF sertifisert coach.
En DNCF sertifisert coach kan i tillegg etter en påbygningsmodul innenfor Helsecoaching, bli registrert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at reg Helsecoach DNCF kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

Trinn 1: Trinn 1 består av fysiske samlinger samlinger samt 5 online moduler fordelt over ca. 4 måneder samt webmøter for spørsmål og svar. Kollokviegrupper. Skriftlig og praktisk eksamen i tillegg til obligatorisk coaching av medstudenter.

Fysiske samlinger: 2 dagers kurs i Oslo og 6 dagers samling på UiAs flotte sted Metochi på Lesbos, Hellas.
Trinn 1 gir NLP Business Practitioner utdanning og sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard) og Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching gir 15 studiepoeng. Universitetet i Agder og CoachTeam står for opplæring med høy faglig kvalitet i et inspirerende og stimulerende miljø.


Trinn 2: Coaching, forståelse og handling med sertifisering som NLP Business Master Practitioner, 4x4 dager over 4 måneder. Forkunnskap: NLP Practitioner.
.

Trinn 3: Quantum Leap Business Coaching.
Trinn 3 gir deltakerne en avansert, kraftfull, målrettet og systemisk coaching- og kommunikasjonsmetodikk. Trinn 3 fører til sertifisering som QL Business Coach. Forkunnskap: Trinn 1 og 2.
Modul 1: Coaching Genius 2 dager
Modul 2 – Quantum Leap  bootcamp 8 dager, i tillegg videoer med faglig info, demonstrasjoner av øvelser og zoom møter for spørsmål og svar.

Fullført trinn 3, inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel:
DNCF sertifisert coach.

Som DNCF sertifisert coach kan du i tillegg, etter en obligatorisk juridisk fagdag innen helsecoaching, bli registert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at du kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

For den som ønsker en ekstra solid lederutdanning eller som vil arbeide som profesjonell coach tilbyr CoachTeam ytterligere fem moduler:

Trinn 4: Executive Management program som gir Executive Coach-tittelen.
Fokus på disse modulene er teamcoaching med stor vekt på feedback, endringsledelse, presentasjons- og forhandlingsteknikk i tillegg til sertifisering i 4mat prosessmodell. 4MAT er en internasjonal anerkjent prosessmodell for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.

Programmet (trinn 1, 2, 3 og 4) går totalt over ca 2 år. Deltakere får bred teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring innen coaching, kommunikasjon, ledelse, HR og salg.


CoachTeam har siden 2002 utdannet mange hundre deltakere innenfor områdene coaching, kommunikasjon og selvledelse. CoachAkademiet er skolevirksomheten til CoachTeam as.

CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP)
Medlem av Den Norske Coach Forening (DNCF))

For CoachTeam sine kurs, workshops eller foredrag, se under kategori KURS

Kontakt:
Rosenborggata 3
0356 OSLO
Tlf: 4000 4500
E-post: info@coachteam.no www: coachteam.no

Kommende aktiviteter
Human Research / HR publishing

Motiverende kommunikasjon - for inspirasjon og utvikling

Kurset passer godt til alle som jobber med mennesker og egner seg også for egen personlig utvikling.
Kurset tilpasses målgruppen.
 
Tema som tas opp er:
 1) Indre kommunikasjon- hvordan du kommuniserer med deg selv og potensialet som ligger her
2) Relasjonskommunikasjon- hvordan du kommuniserer med andre og potensialet som ligger her
 
Motivasjon handler om å finne et motiv- en grunn, for å handle og være engasjert. Noen blir lettere motivert enn andre, mens andre igjen trenger bestemte stimuli for å motiveres. Nøkkelen til motivasjon er å møte både andre og seg selv på måter som stimulerer vår indre kraft. Derfor er noe av løsningen å studere vår kommunikasjon med oss selv og andre, for å igangsette prosesser som skaper og vedlikeholder motivasjon og livsglede.    
 
Det krever også en balanse i oss selv og at vi ikke blir for selvutslettende. Vi kan ta ansvar for egen kommunikasjon, men vi kan ikke ta ansvar for andres. 
 
Kilder: Motivasjon og mestring, Manger og Wormnes 2015. Din indre kraft, Jones 2012.


Kursadresse: Bedriftsinternt eller kurslokaler kan skaffes på bestilling.

Kontakt:
Human Research/HR Publishing
Kontaktperson: Anne Marie Presthaug Monsen
Granheimlia 32
1435 ÅS
Tlf: 988 79 300
E-post: annemarie@humanresearch.no www: humanresearch.no