Kurs - NLP, Nevrolingvistisk programmering

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i NLP
Ønsker du å ta en yrkesutdanning - se oversikten Utdanning-skoler


A-Å:
CoachTeam – House of Leadership - CoachAkademiet
Sandnes CoachingEtter postnummer:


CoachTeam – House of Leadership - CoachAkademiet
tilbyr kurs, studier og coaching for privatpersoner og næringsliv innenfor coaching, selvledelse, mindfullness og kommunikasjon.

Internasjonale sertifiseringsprogrammer innenfor coaching, kommunikasjon og ledelse

Kurs:
Coaching, Selvledelse, Mindfullness, Etikk, 4MAT- kommunikasjons og læringsmetodikk, Klar tale - bevissthet på egen kommunikasjon, Presentasjonsteknikk – talekunst og retorikk, Den vanskelige samtale, Endringsledelse, Teamcoaching, Forhandlingsteknikk, Si det så det selger, En coachende lederstil.


Utdanning: se under kategori Utdanning og skoler

Kursform:
Vi er opptatt av å involvere deltagerne maksimalt.
Vi tror på læring gjennom øvelser og tilbakemeldinger.
Vi gir av vår energi og er opptatt av at den enkelte skal få en unik opplevelse av læringen hos oss.
Vi har tro på at læring er gøy og menneskets potensial er enormt.
Vi tar med oss erfaringene vi har og deler både av det vi kan teoretisk, og av det vi til enhver tid lærer og erfarer gjennom vårt arbeid.
CoachTeams filosofi er at vi gjør en forskjell og ønsker å bidra til å skape positive ringvirkninger rundt oss

Workshops og foredrag
Diverse workshops innen motivasjon, kommunikasjon, forhandlinger, den gode samtale, presentasjonsteknikk, sykefravær med mer.

Coaching
Vi tilbyr coaching på 1-1-basis og teamcoaching for bedrifter og organisasjoner.

CoachTeam er godkjent som The Norwegian Institute of Neuro Semantics
Member of American Board of NLP (ABNLP)
Medlem av Den Norske Coach Forening (DNCF)
CoachTeam er lisensiert som 4mat Trainere

Coach Team har skrevet flere bøker i presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk,
salg og kommunikasjon.


Adresse:
Nydalsveien 38
0484 OSLO
tlf. 4000 4500


Sandnes Coaching
tilbyr kurs og utdanning i NLP og Coaching

Utdannelse slik at man kan jobbe som samtaleterapeut eller coach.
Eller man kan bruke det i den jobben man har eller bare utvikle seg personlig og lære mer om vår mentale helse og forbedre kommunikasjonen.

I tillegg til NLP får man lære EFT som er inkludert i kurset.
Man får praktisere sin kunnskap på kursene ved at vi tar imot klienter som du får praktisere på.

NLP Practitioner:
4 moduler a 4 dager (torsdag og fredag kl. 17.00-21.00, lørdag og søndag kl. 10.00-17.00). Det er selvstudium og gruppearbeid mellom modulene.

NLP Master Practitioner:
4 moduler a 4 dager (torsdag og fredag kl. 17.00-21.00, lørdag og søndag kl. 10.00-17.00) Det er selvstudium og gruppearbeid mellom modulene.

Alle kursene krever 90% fremmøte og det forutsettes bestått både en teoretisk og en praktisk prøve.


Kurs:
Personlig gjennombrudd (Lightning Process)
Selvhypnose
Bli bevisst deg selv og få bedre selvfølelse og selvtillit. Lær kommunikasjon
Bli kvitt prestasjonsnerver
Intervjutrening for jobbsøkere


Kontakt:
Sandnes Coaching
Helga Sirevåg

Kontor:
Langgaten 87
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 3202
4398 SANDNES
tlf. 915 82 241post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen