Kurs - Stemme / Sang / Lyd - Lydhealing

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs innen Stemme/Lyd.


A-Å:
Kari Helena Skogseid
Winther Stories & Sommer Songs


Etter postnummer:


Winther Stories & Sommer Songs
tilby kurs i stemmebruk

Stemmens kraft
Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke din egen stemme som kilde til overskudd, helse og trivsel? Bruker du stemmen mye i jobbsammenheng, foredragsvirksomhet eller som lærer? Eller er du sanger eller glad i synge?

Vår sinnstilstand og helsetilstand gjenspeiles i vår egen stemme, og her ligger også
en viktig nøkkel til å forstå underbevisste sider ved oss selv.


Kontakt:
Winther Stories & Sommer Songs
Siw K. Sommer Winther
Brettevilles gt 21 på Torshov
0481 OSLO
Tlf. 930 85 322


Kari Helena Skogseid
Tilbyr kurs i sang, stemmebruk, toning


Stemme og Stillhet - Slipp stemmen fri!
Ønsker du å åpne opp for din naturlige, frie stemme? Det legges vekt på å få frem individuelle kvaliteter, mer enn å synge "pent". Deltagerne oppdager gjerne nye sider ved sin egen stemme, også kvaliteter de trodde de ikke hadde! Kursene gir utvidet stemmespekter og større fylde i stemmen. Gir økt selvtillitt og frigjør egen kreativitet og glede.

Tilnærmingen er inspirert av både østlig og vestlig sangtradisjon. I østlig sangtradisjon synger en ofte ut fra en drone der hvert intervall knyttes til ulike kvaliteter som f.eks det feminine og det maskuline. Dette gir en helt annen bakgrunn til å utforske enkel, men uttrykksfull improvisasjon.

Sentrale tema vil være kroppsresonans/hodeklang, pust, uttrykk, bevegelser som åpner stemmen, tilstedeværelse, dialog. Mange kvinner har ikke brukt sin naturlige, kraftfulle kroppsstemme siden de var små barn, og mann får skjeldent utforske hodeklangens frie vinger. Tidligere deltagere forteller om større trygghet til eget uttrykk, økt kontakt til en indre styrke og mot til å sette grenser. Å utforske flere måter å uttrykke seg på, kan utvide vår kontakt med ulike sider av vår personlighet. Det er rom for både det vare og forsiktige og det stormfulle og gjennombrytende.


Toning
Stemmen er som et finstemt instrument som kan nå fra det vare og følsomme til det kraftfulle og livsbejaende. Den har i seg en mulighet til å påvirke oss både kroppslig, energimessig og følelsesmessig, og kan dermed gi økt sentrering innover i oss selv, forløsning, overskudd, livsglede og kontakt med vår kreativitet. Vi utforsker stemmen gjennom bevegelser, pusteøvelser, meditative øvelser og bruk av spesifikke lydkombinasjoner eller mantra.

Å tone sammen med andre skaper et møte der vi kan uttrykke noe fra oss selv uten å måtte lete etter de riktige ordene. Ofte kan vi oppleve klanger og lyder som løfter, renser og inspirerer. Vår egen stemme og gruppens felles sang kan virke inn i møtepunktet mellom energi, kropp og bevissthet.


Individuelle timer

Ønker du å bli tryggere på din egen stemme? Har noen fortalt deg at du ikke kan synge? Bedre kontakt med pust, kroppskontakt og enkle øvelser kan gjerne hjelpe deg.


Kontakt for spørsmål og påmelding:
Kari Helena Skogseid
Tårnplass 3
5012 BERGEN

tlf. 55 32 55 30
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen