Kurs - Taijiwuxigong

Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Taijiwuxigong.


Nordisk BUQI organisasjon
Tilbyr kurs i Taijiwuxigong

Taiji 37
Wuxi meditation
Daoyin:
YiJin Daoyin, Dragon Daoyin, Five Animal Daoyin, Sound Daoyin, Lying Down Daoyin.
Qi Gong-systemet E-Mei Daoyin

Instruktørutdanning
Utdanning i Buqi terapi.

Nodisk BUQI Organisasjon arrangerer samlinger med internasjonale instruktører, bidrar til utdanning av instruktører og kvalitetssikring av undervisningen av de helsesystemer som er utviklet og/eller introdusert til Europa av Dr. Shen Hongxung.

Kurs i Oslo, Bergen, Os, Trondheim, Mo i Rana og Voss.

Kontakt i Norge:
Harald Øygard
0482 OSLO
tlf. 412 37 938


post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen