Vibrasjonsmedisin - Kurs


Skoler eller kursarrangører som tilbyr kurs i Vibrasjonsmedisin
Ønsker du å ta en yrkesutdanning - se oversikten Utdanning-skoler

Lifeworks Naturally - LN
tilbyr kurs og utdannning i PhytoSonus plantelyd essener
Vibrasjonsmedisin Bio-Resonance

To ulike kurs kan gi innblikk og forståelse for hvordan man kan behandle seg selv og sine medmennesker basert på kunnskap om at vi alle består av lyd og vibrasjoner. Produktene balanserer vår aura, våre chakraer og våre meridianer. Colin Kingshott, som har utviklet metoden, presenterer sine unike systemer på lettfattelig engelsk.

Colin kommer fra Wales og arbeider med lyd, frekvenser og farger på en ny måte. Han har siden 1980-tallet forsket på planter og deres healende effekt. Han er en innovatør som kombinerer bruken av ny teknologi, vitenskap og tradisjonelle healingmetoder.


Kurs og informasjonskvelder:
- Phytosonus og Charkarolje.
- Kiddyology - Barneterapi og blomsteressenser.

Kurs kan påbygges til en utdanning over 2 moduer:

Modul 1
• Plantelydshistorie
• Lyd - den kreative kraft
• Produktveiledning og 30 essenser
• Stemmemaskin
• Energibaner og kroppssystemer
• Plantelydessenser og bioenergifelter
• Ulike stemmetyper
• Ulike relasjoner til kropp og sjel
• Chakraer og elementer

Modu 2:
• Plantelydsforskning
• Chakra, meridianer og aura i tilknytning til plantene
• Produktveiledning og 30 essenser
• Energibaner og bioenergifelter
• Rytme, melodi og harmoni hos planter


Kontakt:
Lifeworks Naturally - LN
Sidsel J. Svestad
Kolbotnveien 7, 2 etg Sentrumsgården
1410 KOLBOTN
tlf. 934 03 302


Sist oppdatert:11/8/13

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen