Økolandsby - Økosamfunn
Økologisk bofellesskap
Du er på Markedsplassen > Økolandsby


A-Å
Bergen Økologiske Landsby
Camphill-landsbyene i Norge
Findhorn Foundation, Scotland
Global Ecovillage Network - GEN
Hurdalsjøen Økologiske Landsby
Rimstad Gård
Stiftelsen Norsk Økosamfunn


Kjenner du til andre Økolandsbyer, så send osss gjerne et tips post@alternativ.no


Etter postnummer:

Hurdalsjøen Økologiske Landsby
”I økolandsbyen vil vi skape et unikt fellesskap som inspirerer til kreativ livsutfoldelse og en inkluderende livsholdning. Vi skal være et kraftsenter og inspirasjonskilde til økt bevissthet og en mere bærekraftig livsstil.”
Vil i løpet av de neste årene bygge ca. 50 økologiske boliger og felleshus.
Byggeområdene vil deles inn i 5 - 7 tun, inkludert et spennende næringstun.

Verksteder: Treverksted, metallverksted m/smie, keramikkverksted, tekstilverksted for ull, skinn, og lin.
Kultur: Kunst & kulturhus, utescene, sang, musikk, dans- og dramarom, økologisk café med bakeri, svettehytte, badstu m/romerbad.
Næringsvirksomheter: Økologisk miljø- og besøksgård, naturbarnehage og skole, økologisk kurs og konferansesenter og helsesenter.

Andre aktiviteter: Økologisk jord- og hagebruk - permakultur - selvforsyning - naturlig arkitektur og bygging - mellomstegsteknologi - alternative energikilder - gjenbrukssenter - menneskelig fellesskap - famileliv - selvutvikling - kurs - sermonier - naturmedisin - husdyrhold - hester - grønn omsorg.


Hurdalsjøen Økologiske Landsby
Gjøding gård
2090 HURDAL
tlf. 979 793 27


Stiftelsen Norsk Økosamfunn
Stiftelsen Norsk Økosamfunn er en ideell stiftelse som har til formål å bidra til å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting.

Stiftelsen skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden.

Kontakt:
Stiftelsen Norske Økosamfunn
Gjøding gård
2090 Hurdal
tlf. 932 635 87


Terra Libera Økogrend
Terra Libera Økogrend er et lite økosamfunn i etablering, som etterhvert vil ha plass til 10 hus. De har valgt å kalle seg en økogrend, ikke en økolandsby, fordi økolandsby høres så stort ut.

De ønsker å skape en levende grend hvor økologi og bevissthet om natur, kultur og fellesskap står sentralt. De ønsker å bygge selvstendige bolighus som knyttes sammen gjennom felles visjon og målsetning.

Skaarbu gård har stilt til disposisjon et område på ca 200 daa for å realisere denne ideen. Gården drives av Gustav Koot og Danielle van der Ven og har biodynamisk drift med integrert omsorgsarbeid. Gården har pr i dag kyr og høns.


Kontakt
Terra Libera Økogrend
Skaarbu gård
Kontaktperson: Gertruud Kunst
Langeliveien 12
3080 HOLMESTRAND
tlf. 336 00 513 (etter kl 18.00)

(Oppdatert 23.10.2017)

Camphill-landsbyene i Norge
Camphill-landsbyene tilbyr et helhetlig bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med særlige omsorgsbehov. Landsbyene er grunnet på ideen om et levende og aktivt samfunn der omsorgstrengende og medarbeidere, eventuelt med sine familier, bor sammen i store og små husfellesskap.

I arbeidstiden er alle sysselsatt med landsbyens mange arbeidsoppgaver; med håndverksvirksomhet i ulike verksteder, jordbruk, matlaging og hushold. Det legges vekt på nærhet til natur og mennesker. Pleien av husdyrene, dyrkingen av jorda, arbeidet med tekstil, tre og leire gir livsnære erfaringer og har en positiv og styrkende virkning.
Camphill-landsbyene er et landsdekkende tilbud og eies av en stiftelse, Landsbystiftelsen, som idag driver 6 landsbyer i Norge.

Vidaråsen Landsby, 3158 Andebu
Telefon: (kl. 9-12, man-fre) 33 44 41 00, faks: 33 44 40 01
E-post: vidaraasen@camphill.no

Solborg, 3520 Jevnaker
Telefon: (kl. 9-12, man-fre) 32 13 24 80, faks: 32 13 20 20
E-post: solborg@camphill.no

Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal
Telefon: (kl. 9-12, man-fre) 52 76 01 11, faks: 52 76 04 08,
e-post: hogganvik@camphill.no

Jøssåsen Landsby, 7550 Hommelvik
Telefon: (kl. 9-12, man-fre) 73 97 12 22, faks: 73 97 11 40
E-post: jossaasen@camphill.no

Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Telefon:(kl. 9-12, man-fre) 72 52 70 80, faks: 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no

Kristoffertunet, Hans Collins vei 5, 7053 Ranheim
Telefon: (kl. 9-12, man-fre) 73 82 68 50, faks: 73 82 68 51
E-post: kradmin@kristoffertunet.noBergen Økologiske Landsby - BØL
- arbeider med å etablere en økolandsby i eller
i nærheten av Bergen.

- Prosjektbeskrivelse på nettsiden.
- Har også aktiviteter som urtekurs, hagebruk mm.


Kontor:
BØL har kontorfellesskap med Framtiden i våre hender, Det grønne loftet i Jacobsfjorden på Bryggen

Postadresse:
Bergen Økologiske Landsby BA
postboks 160
5804 BERGEN

Tlf. 55 30 06 65, 920 18 283 (Kristian)


Findhorn Foundation
- spiritual community, learning centre, ecovillage

Europas største alternative senter
Etablert i 1962


Kontakt.
Findhorn Foundation
The Park
Findhorn
Forres IV36 3TZ
SCOTLAND
Tlf. +44 (0)1309 690311


Global Ecovillage Network - GEN
Verdensomspennende nettverk av økolandsbyer.

GEN Europe
Ecovillage Network of the Americas (ENA)
GEN Oceania and Asia
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen