Trommer

Du er på alternativ.no .:Makedsplassen / Trommer

The World Drum Project
Verdenstromma
Sendt ut for å delta i seremonier
over hele verden.
 
Utgangspunktet for prosjektet er
oppmerksomhet på den kritiske
situasjonen for Moder Jord.

Målet er å vekke folk fra apatien og
kreve fra våre myndigheter/politikere
HANDLING, istedenfor tomme ord.

post@theworlddrum.com
www.theworlddrum.com
Tilbake til forsiden Markedsplassen
www.alternativ.no copyright ALTERNATIVopplysningen