UFO - Uidentifisert Flyvende Objekt
Du er på Markedsplassen > UFO
Foreningen UFO-Norge
Etablert i 1973

UFO-NORGE er, en sammenslutning av personer og grupper fra hele Norge, med fenomenet UFO som felles interesseområde.
Samler inn, bearbeider og studerer alle tilgjengelige opplysninger om UFO i Norge.
Driver informasjonsvirksomhet overfor medlemmer og offentligheten, bl.a. v.h.a. vårt tidsskrift UFO, for derigjennom å bidra til større forståelse for UFO som en realitet.
Prøver etter beste evne å anvende vitenskapelige prinsipper og metoder i sin etterforskning.
Stiller seg åpen for alle hypoteser og teorier som kan representere mulige løsninger på UFO-gåten, og vil ikke knytte uoppklarte observasjoner til noen spesiell teori eller forklaringsmodell.

UFO-NORGE søker gjennom samarbeid med interesserte personer over hele landet å danne et 'nett' for registrering av UFO-hendelser. Så langt praktisk mulig foretas åstedsbefaringer og intervjuer av øyenvitner. Konsultasjoner hos sivile og militære myndigheter og institusjoner foretas der hvor det er relevant. Organisasjonen arbeider for å undersøke, sammenstille og katalogisere UFO-rapporter ved en rapportsentral for hele landet, og med kontakter til det øvrige Skandinavia og andre land.

Kontakt:
Foreningen UFO-Norge

Ole Jonny Brænne
Karl Staffsvei 70
0665 OSLO
tlf. 22 65 12 02, 990 31 699

Harald Søvik
Akersveien 19A
0177 OSLO
tlf. 924 54 291NETI - Norwegian Organization for the study of Extra Terrestrial Intelligence
NETI er en frittstående-, politisk uavhengig-, non-profit organisasjon, som arbeider for å finne svaret bak UFO-gåten. Dannet i 1997.

Medlemmene har til felles en stor interesse for hva UFOer er, - og hva de fysisk og psykisk gjør, med oss, for oss og eventuelt i mot oss. NETI mener at UFO-fenomenet er en realitet, og at informasjon om de faktiske forhold bør komme ut til alle.

NETIs standpunkt er at konsekvensene av UFO-fenomenet er så store både miljømessig, kulturelt og politisk, at våre styrende myndigheter bør ta initiativ til en sterk forskningsinnsats på området, samt arbeide for at UFO-saken kommer under demokratisk kontroll.

Vi arrangerer både medlems- og åpne møter med jevne mellomrom, der man kan diskutere og utveksle kunnskap og informasjon omkring UFO-fenomenet.
Vi inviterer også til videokvelder.
Vi er tilstede på messer og andre arrangementer som passer inn i vårt interessefelt, og samarbeider med andre UFO-organisasjoner, både nasjonale og internasjonale.

NETI har medlemmer over hele landet

ORGANISASJONENS FORMÅL er å:
- Samle, bearbeide og spre informasjon om utenomjordiske intelligente skapninger og deres åndelige og teknologiske budskap.
- Gi aktiv støtte til personer som blir utsatt for forfølgelse eller trakassering grunnet sitt engasjement.
- Arbeide for fred og frihet, internasjonalt og universelt.
- Arbeide for at spørsmålet om utenomjordisk eksistens og teknologi kommer under demokratisk kontroll.


NETI
5938 SÆBØVÅGEN
tlf. 402 19 030


Galattisk Informasjons Service
Her finner du informasjon om romfolkets teknologi.
Bilder av UFO.
Romspråk og bilder fra andre dimensjoner/planeter.

The intension for this server is to give information about space people related material who are mainly based on channeling and personal experience. The information focus is primary on galactic affairs and spiritual interdimensional topics.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen