Alternativmesse i Sandnes

24. - 25. mars 2012


Messeprogram

Messeprogrammet blir lagt ut ca. 1 - 2 uker før arrangementet

Arrangør
Saga-Forlaget, Grete Tallaksrud, P.B. 9092 Konnerud, 3006 Drammen
Tlf., mob: 965 09 081, E-post:saga-forlaget@c2i.net
Web: www.sagamesser.noCopyright Alternativopplysningen Sist oppdatert: 09.10.08