Behandler.no - Norges største oversikt

Balansering av fettsyrer - Utdanning

 

 

 

Kommende aktiviteter

06.09.2019

Ernæringsterapi

13.09.2019

Soneterapi 1
Tunsberg Medisinske skole
Tilbyr utdanning/kurset Balansering av fettsyrer
Nettstudium, gjennomføres på ca. 3-5 måneder

Hvordan påvirker for eksempel omega-3-nivået i kroppen nivået av mettede fettsyrer? Og hva skjer med omega-3-nivået når omega-6-nivået økes? Hvordan påvirker forholdet mellom ulike fettsyrer helsa vår, og hvordan kan vi med riktig kunnskap bruke fettsyrer terapeutisk?

Studiet gir kunnskap om:

    -Fettsyrenes oppbygning og funksjoner i kroppen.
    -Kilder til fettsyrer og hvilke man bør velge.
    -Kostholdsendringer og deres betydning for fettsyresammensetningen i mat og kropp.
    -Hvilke anbefalinger som gis og om disse faktisk er tilstrekkelige.
    -Forskjeller på ulike fettsyretilskudd som selges og optimale doser.
    -Hvordan måle fettsyrestatus og hvilken betydning denne har.
    -Hvordan en ubalansert og en balansert fettsyreprofil ser ut.
    -Hvordan gjenopprette fettsyreprofilen til et naturlig og helsefremmende nivå.
    -Behandlingsprotokoller for ulike grupper, som gravide, barn, personer med ADHD, hudproblemer, depresjon med mer. .


Skolen tilbyr studier og utdanning i :
Grunnmedisin, forkurs anatomi og fysiologi, Naturmedisinsk grunnutdanning, Kostholdsveileder/Ernæringsterapi, Matintoleranse, Tarmhelse/SIBO, Hårmineralanalyse, Balansering av fettsyrer, Biopati, Soneterapi, Helsekostveileder, Optimal trening og ernæring, Naturlig hudhelse/hudpleie, VEKS-fag, Klinikkdrift, markedsføring for terapeuter.
Kontakt:
Tunsberg Medisinske skole
Farmannsveien 18-22
3111 TØNSBERG
Tlf.(+47) 33 61 10 90
Epost: post@tunmed.no www: tunmed.no