Utdanning - Biopati

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Biopati.


Tunsberg Medisinske skole
tilbyr utdanning til Biopat.


4-årig deltidsstudie i biologisk medisin. Biopati er en offentlig godkjent fagskoleutdanning som gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen fra høsten 2013. Basert på kunnskap fra både naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati flere medisinske systemer. Hovedfagene er naturmedisinsk filosofi, ernæringsterapi, urtemedisin, immunterapi, holistiske analyse- og behandlingsmetoder som inkluderer irisdiagnostikk, øreakupunktur, tungeanalyse, fotsoneterapi og kinesiologi.

Utdannelsen er et deltidsstudium som inkluderer nettundervisning, gruppearbeid/
kollokviegrupper, klinisk praksis og klasseromsundervisning. Vi anbefaler at studentene jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 15-20 timer per uke til lesing, oppgaveløsning og gruppearbeid. I tillegg har studentene klasseromsundervisning.
Det er cirka 7-8 samlinger i løpet av et skoleår.

Undervising i klasserom foregår i skolens lokaler på Holmen senter i Asker, vanligvis fredag fra kl.16 - 20, lørdag og søndag, kl. 10 – 17.
Studiet er godkjent av NNH (norske naturterapeuters hovedorganisasjon) og gir mulighet for registrering i Brønnøysund, registeret for alternative behandlere.

Skolen tilbyr kurs og utdanning i:
Grunnmedisin, forkurs anatomi og fysiologi, kostholdsveileder, ernæringsterapi, naturmedisinsk grunnutdanning, biopati, soneterapi, helsekostveileder, optimal trening og ernæring, matintoleranse, naturlig hudhelse, terapeutisk detox, hypnoterapi, VEKS-fag og klinikkdrift.

Tunsberg Medisinske skole
Farmannsveien 18-22
3111 TØNSBERG
Tlf. 33 61 10 90


post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen