Behandler.no - Norges største oversikt
Kommende aktiviteter
Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - NIKUT
2-årig deltidsutdanning i Coaching med Kunst- og Uttrykksmetoder.

Hvordan innføre kreative metoder i praksis - også på hverdagens arbeidsplass ?
Kurset gir verktøy og drøfter strukturer og rammevilkår som gjør arbeid med kunst- og sansebaserte uttrykk mulig i en stresset organisme.

Instituttet tilbyr også :
4-årig deltidsutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi hvor målsettingen er å tilby en kvalifisert terapiutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi. Utdanningen skal forene kunnskaper i psykodynamisk teori, den kunstneriske prosessen, fenomenologi og med kunnskaper innen medisinsk antropologi.
Utdanning kvalifiserer til medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.
Kontakt:
Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - NIKUT
Darresgt. 20
0175 OSLO
Tlf. 22 20 11 30 (onsd. 10-16)
Epost: nikut@online.no www: nikut.no
Kommende aktiviteter
HumaNova Utdanning - for personlig og organisatorisk vekst
Tilbyr utdanning til samtalecoach
Utdanningen kombinerer teori med praktiske øvelser innen psykosyntesen som meditasjon, empatisk kommunikasjon, nlp, mindfulness, gestalt, guidede meditasjoner, fritegning og bevegelse.

En internasjonalt sertifisert utdannelse godkjent hos EMCC på Senior Practitioner nivå.

Totalt 2 års studier.
Det første året jobber man i dybden med seg selv, sin egen historie og egne mønstre.
Det neste året vendes fokuset utover mot klienten.

Begge år jobber man på 3 nivåer:
I klasse, studiegruppe og en-til-en hos sin egen terapeut/coach.
I siste halvdel av år 2 tar man i mot sine egne treningsklienter.


- På HumaNova har vi fokus på HELE mennesket. Og vi mener vi det er en forutsetning at du utvikler deg selv før du kan hjelpe til med å utvikle andre. Først da kan du følge deg trygg og være ordentlig til stede i coachrollen.

Hva er samtalecoaching
Samtalecoaching innebærer blant annet å lære mennesker å definere sitt neste mål og å holde dette i fokus selv når omverdenen eller indre stress gjør alt for å få en ut av kurs. Det er veiledning som hjelper til med å bevisstgjøre det som skjer når vi havner i ulike kriser eller vil ha en forandring i livet vårt. Du hjelper med støtte og løfte og heier klienten din fram til målet sitt. I coaching er det viktig å etablere en ”vi”-følelse.
Kontakt:
HumaNova
Baldersgate 11
0263 OSLO
Tlf.(+47)22 55 07 00
Epost: hei@humanova.no www: humanova.no
Kommende aktiviteter
ILIANA akademiet
Tilbyr fagutdanning i Life coach/ILIANA-Livsveiledning, basert på ILIANA modellen.
Life coach er coaching for livet og baserer seg på livsveiledning i selvutviklingsprosesser.

ILIANA akademiet (fra 1983) er en skole innen livslæring og alternativ livsveiledning.
Vi tilbyr en Fagutdannelsen i livsveiledning i SELVutviklingsprosesser. SELVutviklingsutdannelsen er første del og gir en personlig tilnærming til filosofen og verktøyene.

Daglig leder og gründer av ILIANA akademiet Inge Ås har undervist i SELVutvikling, personlig utvikling og jordnær spiritualitet siden 1983. Hun har utviklet ILIANA modellen og utdannelsene ved akademiet.

Utdannelsen baserer seg på ILIANA modellen som er en holistisk, ressurs og løsningsorientert modell, hvor innsikt og forandring skjer på klientens premisser innen klare etiske rammer. Utdannelsene er både teoretiske og erfaringsbasert og krever en stor egeninnsats av studenten selv.

- SELVutviklingsutdannelsen - 5 kurs á 3/4 til 1 1/2 år
- Fagutdannelse i livsveiledning består av 7 samlinger á ca. 2 år

SELVutviklingsutdannelsen - 3 helgekurs, et ukeskurs og et 3 1/2 dagers kurs.
1) Energi og bevissthet
2) Relasjoner og frihet
3) Tanke og affirmasjoner
4) Helbredelse av det indre barnet
5) Kommunikasjon og lyd

Fagutdannelse i livsveiledning - 7 samlinger + en praksissamling
1) Livsveiledning, drøm og indre sanser
2) Trossystemer og observasjonsverktøy
3) NLP og løsningsorientert veiledning
4) Drømmereiser, regresjon og ukjent klient
5) Etisk grunnutdannelse; Etikk og klientbehandling
- Praksissamling
6) Visjon, eget livssyn og etablering
7) Ressurser og energiarbeid

Fagutdannelsen tilbys i Oslo og Tromsø med lærer Inge Ås.
All undervisning er godkjent som voksenopplæring og mange har fått godkjenning utdannelsene fra NAV som yrkesrettet attføring.
Kontakt:
ILIANA akademiet
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 OSLO
Tlf.(+47) 22 73 21 33
Epost: kontor@iliana.no www: iliana.no
Kommende aktiviteter
Norsk Gestaltinstitutt høyskole - NGI
tilbyr utdanning i Gestaltcoaching

2 årig utdanning
60 studiepoeng

Coaching er et vidt begrep og det finnes ulike kurs og studier. Markedet blir stadig mer kjent med terminologien gestalt. Denne filosofien ble etablert på 50 – 60 tallet og har i dag utviklet seg til en anerkjent metode innenfor helse, organisasjonsutvikling,
konflikthåndtering og ledelse.

Gestaltcoaching handler om å øke måloppnåelse både for organisasjon og individ, optimalisere ytelse, samt tenke strategisk utvikling. Gestaltcoaching handler om å utforske, om å ha fokus både på klientens opplevelser i jobbhverdagen, og på relasjonen mellom klient og organisasjon. I Gestaltcoaching er vi opptatt av å bevisstgjøre klienten på egen indre og ytre virkelighet, slik at dette blir tydelig. Indre virkelighet kan være «magefølelsen» eller fornemmelser man sitter med. Ytre virkelighet kan for eksempel være tidligere erfaring og arbeidsforhold. Dette danner grunnlag for å synliggjøre ulike valgsituasjoner. I en kompleks hverdag kan man trenge noen å sortere tanker med, få støtte fra, eller utvikle seg sammen med.

• En Gestaltcoach er opptatt av klientens følelser og verdier og ser sammenhengen mellom klientens behov og organisasjonens behov.

• En Gestaltcoach støtter klientens eierskap og ansvarsfølelse og utfordrer klientens kreativitet.

• En Gestaltcoach er en aktiv deltager som bruker seg selv i relasjonen til klienten og de omgivelser klienten er en del av.

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole tilbyr et profesjonsstudium som passer for dem som jobber med mennesker i veiledningssituasjoner, som leder og som profesjonell samtalepartner.

Gestalttilnærmingen er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, parterapi, gruppeterapi, coaching, veiledning, organisasjonsutvikling og konfliktarbeid. Tidligere studenter arbeider enten i helse- og sosialtjenesten, undervisning, ledelse og organisasjonsutvikling, eller i egen praksis som konsulenter og terapeuter.


Norsk Gestaltinstitutt Høyskole tilbyr også:
4- årig deltidsutdanning i Gestaltterapi, Etterutdanningsprogrammer for gestaltterapeuter, Toårig utdanning i gestaltcoaching og ettårig utdanning i relasjonsbasert konfliktarbeid.
Kontakt:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Pilestredet 75 C
0354 OSLO
Tlf.(+47) 22 59 16 50
Epost: ngi@gestalt.no www: gestalt.no
Kommende aktiviteter
CoachTeam – House of Leadership
Tilbyr internasjonale sertifiseringsprogrammer innen Systemisk coaching, NLP og Nevro Semantikk.

CoachTeam er stolte over å ha inngått et samarbeid med Universitetet i Agder der UIA leverer 45 studiepoeng. Ut over det UIA leverer får man NLP Business Practitioner, NLP Business Master Practitioner og Quantum Leap Business Coach sertifiseringer fra CoachTeam.

CoachTeam har i over 16 år levert programmer innen coaching, kommunikasjon og selvledelse og utdannet over 1000 deltakere innenfor disse fagområdene.

Utdanning:
CoachTeams coach- og leder utdanning følger standarden og kravene i Norsk Bransjestandard for Coaching utarbeidet av Den Norske CoachForening (DNCF).

Etter godkjent trinn 1 oppnår deltakerne NLP Business Practitioner sertifisering.
Deltakerne får også 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse; formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching.
Etter godkjent trinn 2 oppnår deltakerne NLP Business Master Practitionersertifisering.
Deltakerne får også 15 studiepoeng i studieemnet Kreativ ledelse og coaching levert av UiA
Etter godkjent trinn 3 oppnår deltakerne Quantum Leap Business Coachsertifisering.
Deltakerne får 15 studiepoeng i Kreativ ledelse og coaching levert av UiA.
Etter godkjent trinn4 oppnår deltakerne Executive Coach tittel.

Fullført trinn 3 inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel: DNCF sertifisert coach.
En DNCF sertifisert coach kan i tillegg etter en påbygningsmodul innenfor Helsecoaching, bli registrert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at reg Helsecoach DNCF kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

Trinn 1: Trinn 1 består av fysiske samlinger samlinger samt 5 online moduler fordelt over ca. 4 måneder samt webmøter for spørsmål og svar. Kollokviegrupper. Skriftlig og praktisk eksamen i tillegg til obligatorisk coaching av medstudenter.

Fysiske samlinger: 2 dagers kurs i Oslo og 6 dagers samling på UiAs flotte sted Metochi på Lesbos, Hellas.
Trinn 1 gir NLP Business Practitioner utdanning og sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard) og Kreativ ledelse: formidling, relasjonell kommunikasjon og coaching gir 15 studiepoeng. Universitetet i Agder og CoachTeam står for opplæring med høy faglig kvalitet i et inspirerende og stimulerende miljø.


Trinn 2: Coaching, forståelse og handling med sertifisering som NLP Business Master Practitioner, 4x4 dager over 4 måneder. Forkunnskap: NLP Practitioner.
.

Trinn 3: Quantum Leap Business Coaching.
Trinn 3 gir deltakerne en avansert, kraftfull, målrettet og systemisk coaching- og kommunikasjonsmetodikk. Trinn 3 fører til sertifisering som QL Business Coach. Forkunnskap: Trinn 1 og 2.
Modul 1: Coaching Genius 2 dager
Modul 2 – Quantum Leap  bootcamp 8 dager, i tillegg videoer med faglig info, demonstrasjoner av øvelser og zoom møter for spørsmål og svar.

Fullført trinn 3, inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer til sertifisering av Den Norske CoachForening. Utdanningen fører til godkjent tittel:
DNCF sertifisert coach.

Som DNCF sertifisert coach kan du i tillegg, etter en obligatorisk juridisk fagdag innen helsecoaching, bli registert Helsecoach DNCF. DNCF er godkjent som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette innebærer at du kan tilby helserelatert coaching fritatt for mva.

For den som ønsker en ekstra solid lederutdanning eller som vil arbeide som profesjonell coach tilbyr CoachTeam ytterligere fem moduler:

Trinn 4: Executive Management program som gir Executive Coach-tittelen.
Fokus på disse modulene er teamcoaching med stor vekt på feedback, endringsledelse, presentasjons- og forhandlingsteknikk i tillegg til sertifisering i 4mat prosessmodell. 4MAT er en internasjonal anerkjent prosessmodell for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.

Programmet (trinn 1, 2, 3 og 4) går totalt over ca 2 år. Deltakere får bred teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring innen coaching, kommunikasjon, ledelse, HR og salg.


CoachTeam har siden 2002 utdannet mange hundre deltakere innenfor områdene coaching, kommunikasjon og selvledelse. CoachAkademiet er skolevirksomheten til CoachTeam as.

CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP)
Medlem av Den Norske Coach Forening (DNCF))

For CoachTeam sine kurs, workshops eller foredrag, se under kategori KURS

Kontakt:
CoachTeam as
Rosenborggata 3
0356 OSLO
Tlf.(+47) 4000 4500
Epost: info@coachteam.no www: coachteam.no
Kommende aktiviteter
Norsk Senter for Bevissthet

tilbyr følgende utdannelser:
- Intuitiv coach utdannelse
- Livets mysterieskole (åndelig selvutvikling)
- RPT - skolen (Rask Personlig Transformasjon)

I tillegg tilbys enkeltkurs i Mindfulness og Rask Personlig Transformasjon (RPT).

Intuitiv coach utdannelsen

Denne utdannelsen inneholder ALT som tilbys i en helhetlig utdannelse. Dette innebærer:
- Coaching
- Terapi
- Rask personlig Transformasjon (RPT)
- Mindfulness
- Åndelig kontakt og kommunikasjon
- Intuisjonsutvikling og klarsyn
- Healing
- Finn ditt livsformål og sjelsformål
- Manifestering
- Masse selvutvikling
- Alt fra Livets mysterieskole! (se nedenfor)

Utdannelsen er veldig praktisk tilrettelagt og går over 1 skoleår, med oppstart i januar eller september.

Livets mysterieskole

På denne skolen vil du lære:
- Forskjellige metoder for å få kontakt og kommunisere med den åndelig verden.
- Få kontakt med engler, erkeengler, oppstegne mestere, lysvesener og sjeler på "den andre siden"(mediumskap)
- Hvordan hjelpe forvillede sjeler videre
- Kanalisering
- Kontakt med tidligere liv og livet mellom livene
- Kontakt med akashic records
- Rens av hus, ting og landområder
- Hvordan jobbe med gruppe- og kollektive bevisstheter
- Kontakt med naturen og naturvesener
- Fremtidslesning
- Forskjellige typer jordengler og høysensitivitet
- Få kontakt med din egen og andres multidimensjonalitet
- Få kontakt med andre eksistensnivåer
- Aktiveringer - for å åpne opp ditt åndelige potensial
- Hvordan bistå mennesker og planeten i sin utvikling
- Mange former for healing
- Få kontakt med din Storhet - din sanne essens - og se dette i andre
- Å være Ett
- Bli bevisst ditt sjels- og livsformål
- Formålet med hendelser, utfordringer og mønstre i livet
- Forståelse av hvordan vi skaper vår virkelighet
- Livets store spørsmål
- Grunnleggende prisipper i livet
- Mindfulness

Livets mysteriekole går over ½ skoleår, med oppstart i september.


RPT - skolen (Rask Personlig Transformasjon)

Rask Personlig Transformasjon (RPT) er spesielt utviklet for:
- Å forløse negative tanker, følelser, traumer, reaksjoner og mønstre – også det som skaper fysiske ubalanser (metafysikk)
- Slippe stress i kroppen og underbevisstheten
- Identifisere og slippe skjulte, ubevisste fordeler av å holde på tilstandene og mønstrene
- Få tilgang til iboende ressurser
- Hvordan få en varig endring, i stedet for kun en midlertidig forbedring.

RPT-skolen inneholder:
- RPT Nivå 1
- RPT Nivå 2
- RPT Nivå 3
- Helgekurs i ”Intuitiv avlesning”
- Egen dag med praktiske tips om hvordan sette i gang egen praksis
- Nettkurs med videoopptak
- Webseminarer
- Oppfølging og praktisering og
- Sertifisering som RPT-utøver.

RPT - skolen går over ½ skoleår, med oppstart i januar.

Kontakt:
Norsk Senter for Bevissthet
Stensboddingvegen 170
2150 ÅRNES
Tlf: 67 43 04 39
Epost: post@senterforbevissthet - www: senterforbevissthet.no