Behandler.no - Norges største oversikt

Doula, fødselhjelper - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Doula, fødselhjelper

En doula er en person som er tilstede før, under og etter fødselen, som en støtte for kvinnen og hennes partner. Doulaen skal ikke være en erstatning for jordmor eller ha medisinsk ansvar, men er tilstede som en fødselspartner. En doulas oppgave kan være å oppmuntre, skape trygghet og hjelpe til med praktiske ting som å tørke pannen, gi drikke, hjelpe til å kommunisere med lege og jordmor osv. Doulaen kan hjelpe den fødende til god pusting og foreslå avspennende bevegelser og gode fødestillinger. Noen doulaer tilbyr fødselsmassasje, soneterapi, akupressur, blomstermedisin osv. En doula har en omsorgsrolle overfor fødekvinnen og er tilstede gjennom hele fødselen. Artikkel om Doula.


Kommende aktiviteter

DOULASKOLEN
På STUDIET utdannes studentene til Doula (fødselshjelper/fødselscoach), terapeut og kursleder.

Det er undervisning ved blant annet Doula, massasjelærer, jordmødre, leger, soneterapilærer, akupressurlærer, homeopatilærer og Approved Spinning Babies Trainer.

STUDIET går over 19 helger inklusiv avsluttende eksamen.
FORKURSET er obligatorisk for å kunne melde seg på STUDIET på DOULASKOLEN.

Undervisningen på STUDIET

Doula:
På STUDIET på DOULASKOLEN lærer studentene å bli en kunnskapsrik, dyktig, tilstedeværende og omsorgsfull Doula. Det undervises om pust og bruk av lyd, bevegelse og aktive fødestillinger, samt å gi fødselsmassasje, akupressur og homeopati under fødselen. Dette kan virke både smertelindrende og ristimulerende.

Det gis også undervisning om hjemmefødsel, sykehusfødsel, fødselskomplikasjoner, akutte situasjoner og førstehjelp for mor og barn, og om svangerskapsplager og -komplikasjoner, samt om mor, far og barn i barselperioden.

Terapeut:
Studentene lærer blant annet å gi behandlinger til gravide med gravidmassasje, akupressur og Spinning Babies-teknikker. Og de lærer å lede i avspennings- og kontakt med barnet-øvelser, samt å gi fødsels- og foreldre-forberedende veiledning og kostholdsveiledning til den gravide kvinne.

Det gis undervisning i å veilede og gi behandling i barseltiden også.

Kursleder
Studentene får grundig opplæring i å holde Svangerskapskurs og Naturlig fødsel-helgekurs, individuelt Naturlig fødsel-kurs og individuelt Babymassasje-kurs.

Doulatjeneste
Studentene lærer hvordan de kan følge opp par / enslige mødre gjennom hele perioden ved å gi behandlinger og veiledning, undervise dem, forberede fødselen sammen med dem, være i Doulaberedskap rundt termindato, delta som Doula gjennom hele fødselsforløpet, og etter fødselen gi ammeveiledning og på andre måter støtte foreldre og nyfødte.

DOULASKOLEN filmer mesteparten av undervisningen, slik at studentene kan se / lytte til undervisningen pånytt så mange ganger det er ønskelig på sin egen datamaskin.
Mellom skolehelgene har studentene kollokvier hvor de gjennomgår studiemateriale og trener på teknikker de har lært.

Det vil være både skriftlig eksamen og praktisk eksamen.


Kontakt:
DOULASKOLEN og DOULASENTERET
Gry Aksnes, rektor og hovedlærer
Oscarsgate 46 B
0258 OSLO

Tlf. 481 92 747, 958 70 103