Behandler.no - Norges største oversikt

EFT - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i EFT

Kommende aktiviteter
EFT Akademiet
Tilbyr kurs og utdanning i EFT, Emotional Freedom Techniques.

EFT Nivå 1, 2 og 3
EFT nivå 1, grunnkurs over 2 dager.
EFT nivå 2, kurs over 3 dager.
EFT nivå 3, kus over 3 dager.

Kurs på nivå 2 og 3 er godkjent av:
AAMET (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques)
NPC (The National Council of Psycotherapists)
Diplome på disse kursene utstedes av både EFT Akademiet og AAMET.

EFT for barn, kurs over 3 dager
Linda Wood har spesialisert sin EFT opplæring i å bruke Teddybjørner. Spesielt i forhold til barn, men også for voksne. Hun underviser i hvordan man bruker EFT på barn, og hvordan man hjelper barnets foreldre til å jobbe med sine barn.

EFT Retreat
EFT Retreat har et noe annet innhold og gjennomføring enn et kurs i EFT. Kurs gjennomføres etter en spesiell modell og med innhold helt eller delvis tilpasset deltakerne. Hver deltaker kan selv være med å påvirke deler av innholdet. Man kan velge å ta opp et bestemt tema innen EFT, man kan velge å jobbe med egne utfordringer i sin egen hverdag, man kan velge å vinkle EFT mot spesielle emner som man har spesialisert deg på, som f.eks. vektreduksjon osv.

Tilbyr også EFT for Alle
Kurs over 2 dager hvor man lærer å benytte teknikken til eget bruk.

Kurs i Bergen, Oslo, Lillestrøm, Tromsø, England
Kontakt:
EFT Akademiet
Ronny Hansen
Torgallmenningen 7
5014 BERGEN

Tlf. 478 80 006
Epost: post@eftakademiet.no www: eftakademiet.no