Behandler.no - Norges største oversikt

Enhetsterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Enhetsterapi

Etter postnummer:
Kommende aktiviteter
Senter for Livshjelp
tilbyr utdanning i Enhetsterapi
Lærer Audun Myskja
Enhetsterapi er en nyutviklet terapi som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de mest virksomme elementer i komplementære metoder.

Utdanningen er treårig, basert på bolker på ett år av gangen. Ettårsbolkene vil hver for seg gi en enhetlig kompetanseutvikling, og elevene vil sitte igjen med verdifull realkompetanse selv om de kun fullfører ett eller to år.

Undervisningen vil gi ferdigheter innen:
- kommunikasjon
- motivasjon
- forståelse av kroppsspråk
- anamneseopptak
- lytteferdigheter
- veiledning

Samtidig vil utdanningen gi innføring i terapeutiske teknikker som:
- terapeutisk berøring
- resonansterapi
- eutonibehandling, bygget på venepumpeterapi
- strukturert samtaleterapi
- mestringsteknikker
- et systematisk hjelp til selvhjelp-konsept
- ernæring
- enkle psykoterapeutiske teknikker
- terapeutisk stemmebruk.

Sentrale temaer:
Anatomi og fysiologi i lys av nyere energiforskning, åndsvitenskap og naturlige lover.
Forståelse av de ulike nivåer i vårt kropp-sinn system, via innsikt i energi og aura.
Du vil få lære de ulike tilnærminger til aurasyn og sansning av energi.
Helbredelse ved tanke og bevissthet – de ulike nivåer.
Terapeutisk berøring – påvirkning av kropp og sinn; hvordan skape terapeutiske endringer.
Hvordan endre de grunnleggende energisystemer

Vi ønsker senere å inkludere blant annet:
- Bruk av kosttilskudd
- Terapeutisk kosthold i lys av energiforståelse
- Helbredelse fra naturen
- Blomstermedisin og psykologisk innsikt
- Toning og frekvensmedisin- din terapeutiske stemme
- Meditativ medisin – hva virker
- Påvirkning av mentale og emosjonelle problemer via rytme og energipunkter
- Vår åndelige anatomi.

Kursleder er dr. Audun Myskja, som har over 30 års erfaring innen integrert medisin og har utviklet metoden enhetsterapi.


Oslo/Ski, Stavanger og Danmark
Kontakt:
Senter for Livshjelp
Idrettsv. 20
1400 SKI
Tlf.(+47) 64 91 39 90
Epost: info@livshjelp.no www: livshjelp.no