Til forsiden alternativ.no

Familiekonstellasjoner - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Familiekonstellasjoner


Institutt for Traumearbeid as
tilbyr Utdanning i Familiekonstellasjoner

Hellinger Instiuttet i Norge samarbeider med flere Europeiske Instiutt innen
Systemiske konstellasjoner.

Grunnutdanning familie
Nivå 1 – Grunnutdannelse og Personlig utvikling Familiekonstellasjoner

Utdannelsens oppbygning:
Utdannelsen er bygd opp som en 1-årig grunnutdannelse med
6 obligatoriske 2,5 dagers moduler og 2 obligatoriske 5 dagers moduler.
Du kan velge hvilke datoer som passer deg.

Utdannelsen er akkreditert av DGfS=tysk organisasjon for konstellatører som også akkrediterer institutter internasjonalt.

Sertifisering familie
Utdanningen er del av et verdensomspennende program (DGfS) som gir rett til tittelen sertifisert Konstellatør.

Utdanningen godkjennes som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet tilsvarende kravene til Norsk Psykologforening.

Systemiske Konstellasjoner er godkjent som PFO (Profesjonell Faglig Oppdatering) for Gestalt Psykoterapeuter.
Fortløpende opptak for utdannelsen 2010-2012

Alle moduler omhandler konstellasjoner i individuell (en til en) setting OG i gruppe.

Veilederutdanning
for Sertifiserte Konstellatører/Counsellours.Utdanning i Oslo, Tromsø, København

Hellinger Instituttet i Norge tilbyr også utdanning i Organisasjonskonstellasjoner.

Institutt for Traumearbeid as
Zahlkasserer Schafts pl 1, Scahfteløkken
0267 OSLO
Tlf. 916 67 211

Sist oppdatert: 15-01-15

copyright 1997-2012 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold fra alternativ.no er ulovlig.