Utdanning i Fytoterapi - Phytoterapi
Urtemedisin - Plantemedisin

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Fytoterapi - Urtemedisin - PlantemedisinA-Å
FUB


Etter postnummer:


FUB, Faglig forum for utøvere av biologisk medisin
Tilbyr studium i urtemedisin

12 måneders nettstudium deltid
Innleveringsoppgaver til hver modul
Teoretisk eksamen
Studiebevis med pensumoversikt
Diplom

Gir god kunnskap om urtemedisin. Helhetlig tilnærming.
Oppgaver og eksamen utføres på internett etter gjeldende regler.
Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier.
Kan tas av alle som leser dansk, over hele verden.

Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig.
Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider.

Man kan starte nå og få tilsendt brukernavn og passord i løpet av kort tid.
Man kan også sette den måneden man vil frem i tid som startdato.

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Seks moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" og det er fullt mulig med flere forsøk.


INNHOLD:

Urtemedisinens historie og filosofi
Urter har vært brukt som medisin i årtusener.
Gjennomgang av de store vestlige retninger.
Læren om urtemedisin som filosofi og metode.

Fytokjemi og fytofarmakologi
Plantenes stoffskifte og innholdsstoffer. Grunlaget for forståelsen av
hvorfor og hvordan medisinplanter virker inn på helsen.

Botanikk
Taxonomi, morfologi og feltbotanikk. Utvikling av et herbarium.

Materia medica
Et hundretalls urter med virkestoffer, egenskaper, indikasjoner.
Utvikling av egne monografier.

Farmakognosi
Dyrking av planter og produksjon av urtepreparater.

Dosologi og toksikologi
Giftige planter, interaksjoner og doseringsanbefalinger.

Studiet passer for/karrieremuligheter:
* Grunnutdanning til naturterapeut i fytoterapi/fytoterapeut
* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse
* Farmasøyter og apotekpersonell
* Forskere innen biologisk medisin
* Fagjournalister innen helse
* Lærere i helsefag
* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd
* Helsekostpersonell
* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen
* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i urtemedisin

Dette er grunnstudiet i utdanningen til Fytoterapeut FUB.


Skolen tllbyr også utdannng i:
Ernæring og kosttilskudd


Kontakt:
FUB
Tonerroa 171
2133 GARDVIK

Epost: post@norurt.no


post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen